Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

De nieuwe stijl medewerkersonderzoek

Real-time rapportage medewerkersonderzoek

Weet jij wat jouw medewerkers écht gelukkig maakt? Daar kom je niet achter door een jaarlijks MTO, wél door doorlopend werkgeluk te meten. Met FRANK reflecteren medewerkers wekelijks op hun werkgeluk en krijgt de organisatie realtime inzicht.

Wekelijks 3 vragen over werkbeleving

Continu meten versus momentopname

Meer betrouwbaar en gevalideerd dan reguliere onderzoeken

Realtime geanonimiseerd dashboard met inzicht in verzuim, werkdruk en vitaliteit

mto_foto

Meer werkgeluk leidt tot

%
minder ziekteverzuim
%
minder ziekteverzuim
%
minder stress

De nieuwe stijl MTO

De FRANK app maakt het mogelijk doorlopend werkgeluk te meten. De wekelijkse vragen zijn concreet en in minder dan 5 seconden te beantwoorden. Hierdoor is onze respons rate van het medewerkersonderzoek boven de 90%. 

De vragen worden at random aan de medewerkers gesteld. Iedere medewerker krijgt een eigen vraag op eigen moment, dit geeft de werkgever direct inzicht in alle onderdelen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

apps_horizontaal

Benchmark je score

Bij FRANK krijgt ook de medewerker inzicht in zijn werkgeluk. Wij koppelen de resultaten en scores één op één terug in het dashboard van de app. De medewerker kan zijn eigen score benchmarken met de organisatie score op werkgeluk.

Zelfkennis is de eerste stap richting meer werkgeluk. Met inzicht in persoonlijkheid, komt inzicht in waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Dat geeft de medewerker de regie en medeverantwoordelijkheid over zijn eigen werkgeluk.

HRControl Centre

Realtime inzicht in de prestaties en werkbeleving van medewerkers

dashboardproductpage

De pijlers van werkgeluk

Wetenschappelijk onderbouwde vragen op basis van vier pijlers

Werkbeleving

De mate waarin een medewerker gelukkig en tevreden is met zijn werk en daarbij behorende omgeving.

Vitaliteit

Het vermogen van medewerker om zich aan te passen aan fysieke, mentale en emotionele uitdagingen.

Drijfveren

De dingen die een medewerker energie geven, wat zij echt belangrijk vinden in een baan.

Competenties

Het vermogen van een medewerker om een taak goed uit te voeren.

Vertrouwd door 500+ happy bedrijven

logo4
logo33
logo1
logo2
logo6
logo5