Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Toedeloe taboe voor de organisatie

Met een uitgebreid HR-analytics dashboard krijgt HR een duidelijk beeld van de werkbeleving in de organisatie breed of specifiek bij een bepaalde groep.

1. Hoe meer hoe beter

Stimuleer het downloaden van de app. In het dashboard kan je de downloadgraad per team volgen. Hoe meer teamleden meedoen hoe beter beeld de resultaten geeft.

2. Nulmeting

Na afloop van de eerste maand is de nul-meting klaar en heb je inzicht in de eerste resultaten. De rapportage geeft je inzicht in hoeverre de organisatie- en teamresultaten afwijken van de norm. De norm van werkgeluk is 7.0 of hoger en voor werkstress een 4.0 of lager. Ook kan je jouw organisatiescore benchmarken met andere organisaties.

3. Benchmarking

Het Benchmarking rapport stelt je in staat om de resultaten te vergelijken met een breder referentiekader. Dit helpt bij het beoordelen van de algehele tevredenheid van medewerkers en het identificeren van sterke en zwakke punten binnen de eigen organisatie. De sterke punten kan je gebruiken voor je employer branding door je hier mee te profileren als werkgever.

4. Bekijk je organisatie vanuit verschillende perspectieven

In de HR-analytics vind je onder het kopje 'vergelijkingsonderzoeken' verschillende heatmaps. Deze heatmaps geven HR en directie steeds een ander perspectief op de organisatie. Je kan de afdelingen/teams met elkaar vergelijken.  De demografische heatmaps geeft je inzicht in de verschillen in de ervaren werkbeleving per generatie, per in dienstjaren, per gender of per functie. Zo kan je snel zien of en waar de werkbeleving onder de maat scoort en kan je op de desbetreffende groep verder inzoomen. Analyseer de resultaten, maar nodig vooral de desbetreffende groep uit om mee in gesprek te gaan om de oorzaak te achterhalen, zodat je actie kan ondernemen.

5. Toedeloe taboe

Moedig open discussie en constructieve input aan. Luister naar de zorgen en behoeften van medewerkers en wees bereid om te reageren op vragen en suggesties.

6. Implementatie van actieplannen

Maak tijdens het gesprek concrete actieplannen. Het dashboard geeft je iedere maand opnieuw resultaten op alle factoren van de werkbeleving. De trendlijn geeft je zodoende direct inzicht in het succes van de ondernomen actie, zodat je kan doorzetten op de ingeslagen weg of kan bijsturen. Communiceer duidelijk over de genomen maatregelen en zorg voor transparantie.