Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

PMO; lees alles over Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

In de Arbowet, artikel 18, staat beschreven dat werkgevers werknemers "periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken". Het Frank platform stelt werkgevers in de gelegenheid aan deze verplichting te voldoen. Ben jij op zoek naar een nieuwe stijl preventief medisch onderzoek (PMO) bekijk dan hoe Frank het doet. Ben je opzoek naar algemene informatie over het Preventief Medisch Onderzoek? Lees dan verder.

PMO; lees alles over Preventief Medisch Onderzoek

 

Voordelen van een PMO onderzoek voor werkgevers

Vermindering van ziekteverzuim en verhoging van de productiviteit

Het inzetten van een preventief medisch onderzoek (PMO) kan leiden tot een vermindering van ziekteverzuim en een verhoging van de productiviteit voor werkgevers. Dit komt doordat een PMO vroegtijdig gezondheidsproblemen kan opsporen, waardoor werknemers tijdig behandeld kunnen worden en voorkomen wordt dat zij langdurig uitvallen.

Verbetering van de werknemerstevredenheid en loyaliteit

Een PMO onderzoek kan ook bijdragen aan de verbetering van de medewerkerstevredenheid en loyaliteit doordat werknemers het gevoel krijgen dat hun werkgever om hun gezondheid en welzijn geeft. Werknemers voelen zich gesteund door hun werkgever in het behouden van hun duurzame inzetbaarheid en zijn daardoor vaak meer betrokken bij de organisatie. Dit kan leiden tot een verhoogde productiviteit en behoud van personeel.

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor gezond en veilig werken

Tot slot helpt een PMO onderzoek werkgevers te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op het gebied van gezond en veilig werken. Lees hier meer over in het artikel: PMO verplicht?

Al met al kan het inzetten van een PMO leiden tot een gezondere werkomgeving met minder ziekteverzuim en een verhoogde productiviteit, wat uiteindelijk ook financiële voordelen kan opleveren voor werkgevers.

 

Verschillende vormen van Preventief medisch onderzoek

Er zijn verschillende vormen van preventief medisch onderzoek (PMO). Enkele voorbeelden zijn:

  • Traditioneel PMO onderzoek: dit is een standaard PMO uitgevoerd door een bedrijfsarts of een andere medische professional waarbij de medewerker een vragenlijst invult en een aantal metingen en tests ondergaat, zoals bloeddrukmeting, cholesterolmeting en longfunctietest.
  • Online PMO onderzoek: hierbij wordt het PMO geheel online uitgevoerd. De medewerker vult een vragenlijst in en krijgt online feedback en advies over zijn leefstijl en gezond.
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): dit is een periodiek onderzoek waarbij de medewerker periodiek (bijvoorbeeld eens in de paar jaar) wordt uitgenodigd voor een gezondheidscheck.

Traditioneel PMO onderzoek

Tijdens een traditioneel preventief medisch onderzoek (PMO) worden diverse medische tests en metingen uitgevoerd om de gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Zo kan er bijvoorbeeld bloedonderzoek plaatsvinden om de cholesterol- en bloedsuikerwaarden te meten. Ook worden vaak longfunctietesten, gehoor- en oogonderzoeken uitgevoerd en wordt de bloeddruk gemeten. Daarnaast kan er ook een vragenlijst worden ingevuld om te kijken naar mentale en psychosociale aspecten van gezondheid.

Een traditioneel PMO duurt doorgaans enkele uren, afhankelijk van de omvang en de diepgang van het onderzoek.

Online PMO onderzoek

Een online preventief medisch onderzoek (PMO) is een vorm van medisch onderzoek dat geheel online wordt uitgevoerd. Bij een online PMO vullen werknemers online vragenlijsten in over hun gezondheid en leefstijl. Op basis van deze antwoorden kan een bedrijfsarts of andere medische professional beoordelen of er gezondheidsrisico's zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is.

Een online PMO biedt het voordeel van flexibiliteit en gemak, omdat werknemers de vragenlijsten op elk gewenst moment en op elke locatie kunnen invullen. Een online PMO duurt doorgaans tussen de 20 en 60 minuten, afhankelijk van de specifieke vragenlijsten en tests die worden uitgevoerd. Everybody Frank biedt de mogelijkheid om het onderzoek over het hele jaar te spreiden waardoor het de werknemer nauwelijks tijd kost (1.5 minuut per week) en de werkgever continu inzicht heeft in de gezondheid van haar personeelsbestand.

Hoe bepaal je de inhoud van het PMO onderzoek?

Bij het opzetten van een preventief medisch onderzoek (PMO) is het belangrijk om na te denken over welke onderdelen in het onderzoek moeten worden opgenomen. Het is essentieel dat het PMO aansluit bij de behoeften en gezondheidsrisico's van de werknemers in de organisatie. Er is altijd sprake van een basis PMO die afhankelijk van de uitkomsten van RI&E kan worden aangevuld met extra elementen. Denk hierbij aan de aard van het werk en de werkomgeving. Werknemers die bijvoorbeeld veel achter een bureau zitten, hebben wellicht meer behoefte aan een onderzoek naar hun zithouding en mogelijke RSI-klachten. Of aan fysiek zwaar werk zoals in de bouw of transport of emotioneel zwaar werk zoals in de gezondheidszorg. Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met de leeftijd en gezondheidsgeschiedenis van werknemers. Het is belangrijk dat het PMO aansluit bij de individuele behoeften van werknemers om zo effectief mogelijk te zijn. Een goede samenwerking tussen werkgever, werknemers en de PMO-aanbieder is daarom van groot belang bij het bepalen van de inhoud van het PMO.

Kosten PMO onderzoek

Kosten van een traditioneel PMO

De kosten van een traditioneel preventief medisch onderzoek (PMO) kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van het bedrijf en de specifieke onderzoeken die worden uitgevoerd. Over het algemeen kan een PMO onderzoek tussen de €150 en €500 per werknemer kosten, afhankelijk van de omvang van het onderzoek en de gebruikte testmethoden. Het kan duurder zijn als er meer gespecialiseerde testen worden uitgevoerd of als er meerdere bezoeken nodig zijn om de resultaten te bespreken en follow-up acties te plannen.

Kosten van een online PMO

Over het algemeen zijn online PMO onderzoeken een stuk goedkoper dan traditionele PMO onderzoeken omdat er minder overheadkosten zijn voor het gebruik van faciliteiten en medisch personeel. Bovendien kunnen online PMO onderzoeken op maat worden gemaakt om aan de specifieke behoeften van een organisatie te voldoen, waardoor onnodige uitgaven worden voorkomen. De kosten van het online PMO van variëren tussen de € 50 en €100,- euro per medewerker.

 

Waar moet een PMO onderzoek voor werkgevers aan voldoen?

Een preventief medisch onderzoek (PMO) voor werkgevers moet aan verschillende eisen voldoen om effectief te zijn en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Enkele belangrijke vereisten voor een PMO zijn:

  • Maatwerk inhoud: zoals eerder besproken kan je het basis PMO aanvullen met specifieke risico's en behoeften van de werknemers en de organisatie. Het is daarom belangrijk om het PMO op maat te maken en rekening te houden met de werkzaamheden en specifieke gezondheidsrisico's van de werknemers. Dit doe je aan de hand van de RI&E en/of de PSA factoren. Zie artikel: Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en werkstress. 
  • Vrijwilligheid: Het PMO onderzoek moet op vrijwillige basis worden aangeboden en werknemers moeten de mogelijkheid hebben om deel te nemen of te weigeren zonder nadelige gevolgen.
  • Privacy en vertrouwelijkheid: Het PMO moet voldoen aan de geldende privacywetgeving en er moeten passende maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid van de medische gegevens van de werknemers te waarborgen.
  • Kwaliteit en validiteit: Het PMO onderzoek moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde medische professionals en de gebruikte tests en metingen moeten valide en betrouwbaar zijn.
  • Evaluatie en opvolging: Het is belangrijk om het PMO-programma regelmatig te evalueren en de resultaten te gebruiken om gerichte interventies te ontwikkelen en op te volgen om de gezondheid en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Door te zorgen dat het PMO-programma aan deze vereisten voldoet, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat het PMO onderzoek effectief is in het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van hun werknemers en het verminderen van het ziekteverzuim en de kosten van ziekteverzuim.

Hoe vaak moet je een PMO onderzoek aanbieden?

Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht om periodiek gezondheidsonderzoek aan te bieden aan werknemers als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De frequentie van het aanbieden van preventief medisch onderzoek (PMO) kan dus per bedrijf verschillen en hangt af van de risico's die gepaard gaan met het werk dat wordt uitgevoerd. Als er geen sprake is van bijzondere arbeidsomstandigheden kan een PMO onderzoek eens in de drie tot vijf jaar worden aangeboden. Bij werkzaamheden waarbij sprake is van bijvoorbeeld blootstelling aan gevaarlijke stoffen of zwaar lichamelijk werk kan vaker onderzoek nodig zijn, bijvoorbeeld jaarlijks. Het is aan de werkgever om de frequentie van het PMO te bepalen op basis van de risico's binnen het bedrijf en in overleg met de bedrijfsarts.

 

Implementeren van PMO

Het goed implementeren van een PMO biedt verschillende voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Ten eerste kan het helpen om gezondheidsproblemen bij werknemers vroegtijdig op te sporen en te behandelen, waardoor langdurige uitval en hoge ziektekosten worden voorkomen. Dit kan leiden tot een verhoogde productiviteit en betere prestaties op de werkvloer. Ten tweede kan het ook bijdragen aan een verbeterde werknemerstevredenheid en betrokkenheid, aangezien het laten zien dat werkgevers geven om de gezondheid en het welzijn van hun werknemers. Tot slot kan het implementeren van een PMO ook bijdragen aan het verminderen van psychosociale arbeidsbelasting en het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Het opzetten van een preventief medisch onderzoek (PMO) in jouw organisatie kan een waardevolle investering zijn in de gezondheid en productiviteit van jouw medewerkers. Hoe je dat aanpakt lees je in ons artikel: 5 stappen besproken om een online PMO te implementeren.

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers