Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en werkstress

Meet de tevredenheid van werknemers op een innovatieve en duurzame manier. Maak kennis met de nieuwe stijl medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Wat is Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)?

De Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) gaat over de risico’s op de werkvloer op het mentale vlak. Denk hierbij aan hoge werkdruk of agressie op het werk. Het zijn de factoren die werkstress kunnen veroorzaken. Structureel te hoge werkstress kan leiden tot mentale- en fysieke gezondheidsproblemen, een lagere productiviteit en meer verzuim.

Ruim 1/3e van het Nederlandse verzuim is gerelateerd aan Psychosociale Arbeidsbelasting

Arbobeleid en RI&E

Everybody Frank helpt organisaties met het borgen van PSA in het arbobeleid door continue cyclus van verdiepend onderzoek. Sinds 2007 is de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Deze arbeidsrisico en de bijbehorende beheersmaatregelen moeten door organisaties worden beschreven in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). De Arbowet stelt dat de werkgever een beleid moet voeren dat zich richt op het voorkomen en/of het beperken van PSA. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan als meetinstrument gebruikt worden om verdiepend onderzoek te doen naar de oorzaak van werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag.

Onderzoek naar Psychosociale Arbeidsbelasting

Belangrijk is dat het onderzoek een representatief beeld geeft van de verschillende functies en afdelingen binnen de organisatie. Uit dat onderzoek moet blijken:

  • Welke groepen werknemers of functies risico lopen.
  • Waar en wanneer dat risico zich vooral voordoet.

De resultaten van het onderzoek neem je mee in je plan van aanpak van de RI&E.

 

Wist je dat je de PSA heel goed mee kan toevoegen aan je werkbelevingsonderzoek?  Everybody Frank meet de werkbeleving aan de hand van Job Demands Resource model. Zo krijg je in één keer inzicht het werkgeluk en de PSA.

Job demands Resource (JDR)-Model

Everybody Frank meet en geeft inzicht in de verschillende factoren van de werkbeleving aan de hand van het Job Demands-Resources model (JDR-model). Dit model laat zien dat er twee groepen werk-gebonden factoren zijn die de werkbeleving van medewerkers bepalen: energiebronnen en stressbronnen. Daarnaast speelt de leidinggevende een rol: hij/zij kan helpen om stressbronnen te verminderen en energiebronnen te vergroten. Ook laat het model zien dat energiebronnen niet alleen werkgeluk oplevert, maar ook een dempende reactie heeft op werkstress. Uiteraard spelen persoonlijke factoren ook een rol: hoe is de vitaliteit van de medewerker en wat zijn de persoonlijke drijfveren en sluiten die voldoende aan op de functie en organisatie?

In 5 stappen grip op de Psychosociale Arbeidsbelasting

Volg onderstaande 5 stappen en krijg grip op de Psychosociale Arbeidsbelasting. Hiernaast borg je hiermee een bedegen arbobeleid.

Stap 1: Bepaal de risicofactoren

Bepaal aan de hand van de RI&E welke PSA risico factoren spelen binnen jouw organisatie. Werkdruk en ongewenst gedrag is voor de meeste branches verplicht. Welke factoren voor jouw organisatie verplicht zijn kan je navragen bij je brancheorganisatie of bij je Everybody Frank contactpersoon.

Stap 2: doe een verdiepend onderzoek naar de PSA factoren

Everybody Frank biedt de volgende (PSA) onderzoeken aan:

  • Werkdruk
  • Ongewenst gedrag
  • Werk-privé balans
  • Emotioneel belastend werk
  • Baanonzekerheid

Everybody Frank onderzoekt de PSA factoren continue en op een laagdrempelig wijze via een app. De Frank app maakt het mogelijk doorlopend de PSA te meten. De wekelijkse vragen zijn concreet en in minder dan 1 seconde te beantwoorden. Hierdoor is onze respons rate van het onderzoek boven de 90%.

Stap 3: Analyseer de resultaten

Uniek aan de Everybody Frank methode is de continue meetmethode. Iedere maand wordt opnieuw een gevalideerd onderzoek afgenomen op elke PSA factor. Met een uitgebreid  dashboard krijgen HR managers een duidelijk beeld van de PSA in de organisatie breed of specifiek bij een bepaalde groep.

Stap 4: Bespreek de resultaten

Evalueer de uitkomsten met de verschillende groepen medewerkers. Bij voorkeur op team of sub-groepsniveau (functies, generaties, gender). Bespreek en bedenk met elkaar welke maatregelen het beste passen. En maak duidelijke afspraken wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen. Teammanagers krijgen een eigen realtime teamrapport. Hiermee kunnen ze op een eenvoudige manier in gesprek gaan met het team over de PSA. Daarnaast geeft de rapportage tips & tricks per PSA factor welke maatregelen je kan nemen om de werkstress te verminderen.

Persoonlijk leiderschap

De resultaten worden niet alleen op groepsniveau teruggekoppeld, de medewerker zelf krijgt ook inzicht in zijn eigen PSA. Na het beantwoorden van de onderzoeksvragen kan de medewerker in de app zijn eigen scores bekijken en benchmarken met scores van zijn collega’s. Dit geeft de medewerker een duidelijk beeld van zijn eigen ervaren stresslevel en gaan de tips & tricks specifiek in op de situatie van de medewerker. 

Stap 5: Blijf monitoren en analyseren

Monitor of de maatregelen het gewenste effect hebben. Is het afgesproken beleid en de maatregelen om werkstress factoren te verminderen succesvol? Zo niet, waarom niet? Doordat de Frank app wekelijks vragen stelt is dit eenvoudig te volgen, omdat de resultaten van de genomen maatregelen direct gemeten worden. Wanneer het gewenste effect uitblijft kunnen teams nieuwe maatregelen bespreken die wel naar het gewenste effect leiden. Zo borg je op een cyclische wijze of de PSA factoren een blijvend risico vormen of dat de psychische arbeidsbelasting op een acceptabel, niet gevaarlijk niveau bevinden.

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers