Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

Everybody Frank

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Stop met het ouderwetse jaarlijks MTO

en start met continu meten en realtime inzicht

medewerkerstevredenheidsonderzoek-voorbeeld

MEDEWERKERSTEVREDENHEID

Realtime medewerkerstevredenheid onderzoeken is belangrijker dan ooit. Werken draait niet enkel meer om geld verdienen. Medewerkers willen meer, zij willen een werkplek waar ze worden uitgedaagd, waar ze sociale contacten opdoen, waar ze gelukkig zijn. Organisaties kunnen het zich niet veroorloven om achterover te leunen. Werkgeluk heeft een te grote invloed op de bedrijfsresultaten. Happy employees verzuimen minder, zijn productiever en innovatiever.

50% VAN HET VERZUIM KOMT DOOR HET WERK ZELF

Steeds sneller moeten werken met strakkere deadlines, de autonomie op het werk neemt in rap tempo af.  38 procent van de medewerkers geeft aan vaak of altijd de druk te voelen om snel te moeten werken. Het vergroten van de autonomie is één van de acties die je kan nemen om het werkgeluk te vergroten. Maar er zijn nog meer acties die je kan ondernemen. Meet, weet en verbeter de medewerkerstevredenheid realtime met onze handige app.

werkdruk meten

REALTIME METEN, HOE WERKT DAT?

Makkelijk met een app! Wekelijks krijgt een medewerker via de app leuke, verrassende en soms wat lastige vragen over zijn werkgeluk. De vragen zijn concreet en snel te beantwoorden en dat geeft ons medewerkerstevredenheidsonderzoek een responsgraad van 76%.

De vragen worden verspreid over een jaar en at random aan de medewerkers gesteld. Iedere medewerker krijgt een eigen vraag op eigen moment, dit geeft de werkgever direct inzicht in alle onderdelen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Altijd de vinger aan de pols en direct inspelen op de behoefte van de medewerkers

ONDERDELEN VAN HET MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK

4 pijlers van werkgeluk

  1. Werkbeleving: De mate waarin een medewerker gelukkig en tevreden is met zijn werk en daarbij behorende omgeving.
  2. Vitaliteit: Het vermogen van medewerker om zich aan te passen aan fysieke, mentale en emotionele uitdagingen.
  3. Drijfveren: De dingen die een medewerker energie geven, wat zij echt belangrijk vinden in een baan.
  4. Talenten/competenties: Het vermogen van een medewerker om een taak goed uit te voeren

Stress kost werkgevers € 8100,- per werknemer per jaar. Ons realtime medewerkerstevredenheidsonderzoek helpt met het opsporen van de stressfactoren op de werkvloer!

HANDVATTEN OM HR BELEID TE ONTWIKKELEN

De hr analytics in het management dashboard geeft een actueel beeld van de verschillende onderdelen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De scores zijn te benchmarken met andere organisaties en binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld tussen functiegroepen, leeftijdsgroepen of afdelingen. Zo krijgt de organisatie een haarscherp beeld zijn werkgeverschap en kun je precies duiden wat de sterke punten zijn van de organisatie en welke thema's meer aandacht nodig hebben.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP OP WERKGELUK

Wat Everybody FRANK uniek maakt is dat de medewerker zelf ook inzicht krijgt in zijn werkgeluk. Wij koppelen de eigen scores en resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek één op één terug In het dashboard van de app. De medewerker kan zelfs zijn eigen score benchmarken met de organisatie score op werkgeluk. Zelfkennis is de eerste stap richting meer werkgeluk. Met inzicht in persoonlijkheid, komt inzicht in waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, wat maakt de mij gelukkig? Dat geeft de medewerker de regie en medeverantwoordelijkheid over zijn eigen werkgeluk.

Handige Features

HR Analytics

Bieden je inzicht in elk pijler van het medewerkerstevredenheids onderzoek. Gebruik de uitgebreide (geanonimiseerde) data voor relevante beslissingen, procesverbetering en om operationele prestaties te verbeteren.

Onboarding

Employee Onboarding is veel meer dan alleen het wegwijs maken van nieuwe medewerkers. Dit is hèt moment om je mensen alles aan te reiken wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot betrokken en bevlogen werknemers. Meet met FRANK hoe het Onboarding Proces verloopt en verbeter daar waar nodig.

Enquête

Soms wil je tussendoor een korte enquête doen onder medewerkers. Bijvoorbeeld na een groot project of over het gebruiksgemak van het nieuwe intranet. De vragenset en tijdsperiode kun je als organisatie zelf bepalen.

Benchmark

Je scores zijn vergelijkbaar met andere organisaties en binnen je eigen organisatie. Bijvoorbeeld tussen functiegroepen, leeftijdsgroepen of afdelingen. Ook de medewerker zelf kan zijn persoonlijke resultaten vergelijken met die van de rest van de organisatie voor een beter zelfbeeld.

Medewerkers dashboard

In de FRANK app ziet iedere medewerker zijn eigen scores en kan ze realtime vergelijken met die van collega’s via het dashboard. Hierdoor heeft elke medewerker ook inzicht in zijn eigen werkgeluk.

Vragenbibliotheek

FRANK biedt een uitgebreide bibliotheek met gevalideerde vragensets. Opgedeeld in 4 pijlers: werkbeleving, vitaliteit, drijfveren en skills. Thema’s zijn onder meer autonomie, duurzame inzetbaarheid, organisatietrots en 26 verschillende competenties. Mist er onverhoopt toch nog iets? Maatwerk is altijd mogelijk.

Handige Features

HR Analytics

Bieden je inzicht in elk pijler van het medewerkerstevredenheids onderzoek. Gebruik de uitgebreide (geanonimiseerde) data voor relevante beslissingen, procesverbetering en om operationele prestaties te verbeteren.

Onboarding

Employee Onboarding is veel meer dan alleen het wegwijs maken van nieuwe medewerkers. Dit is hèt moment om je mensen alles aan te reiken wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot betrokken en bevlogen werknemers. Meet met FRANK hoe het Onboarding Proces verloopt en verbeter daar waar nodig.

Enquête

Soms wil je tussendoor een korte enquête doen onder medewerkers. Bijvoorbeeld na een groot project of over het gebruiksgemak van het nieuwe intranet. De vragenset en tijdsperiode kun je als organisatie zelf bepalen.

Benchmark

Je scores zijn vergelijkbaar met andere organisaties en binnen je eigen organisatie. Bijvoorbeeld tussen functiegroepen, leeftijdsgroepen of afdelingen. Ook de medewerker zelf kan zijn persoonlijke resultaten vergelijken met die van de rest van de organisatie voor een beter zelfbeeld.

Medewerkers dashboard

In de FRANK app ziet iedere medewerker zijn eigen scores en kan ze realtime vergelijken met die van collega’s via het dashboard. Hierdoor heeft elke medewerker ook inzicht in zijn eigen werkgeluk.

Vragenbibliotheek

FRANK biedt een uitgebreide bibliotheek met gevalideerde vragensets. Opgedeeld in 4 pijlers: werkbeleving, vitaliteit, drijfveren en skills. Thema’s zijn onder meer autonomie, duurzame inzetbaarheid, organisatietrots en 26 verschillende competenties. Mist er onverhoopt toch nog iets? Maatwerk is altijd mogelijk.