Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Omdat mensen het aller belangrijkste zijn in een organisatie, zij maken het verschil. Het is in de huidige internationale en competitieve markt steeds belangrijker om rekening te houden met hun wensen en behoefte van je medewerkers. Alle organisaties hebben te maken met verschillende generaties en culturen, iedere medewerker heeft zo zijn eigen behoefte en wensen, doelen en ambities. Hoe beter een organisatie zijn medewerkers kent, hoe makkelijker het is om hen te faciliteren en gelukkig te maken.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat gelukkige medewerkers zorg dragen voor:

  • 33% verbetering van winstgevendheid (Gallup)
  • 43% meer productiviteit (Hay Group)
  • 37% meer verkoop (Shawn Achor)
  • 300% meer innovatie (HBR)

Simon Sinek auteur van meerdere bestsellers op het gebied van management en leiderschap verwoord heel mooi in het onderstaande filmpje. People matter more than money!

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een heel effectief hulpmiddel om het werkgeluk te verbeteren mits;

  • goed ontworpen
  • goed wordt uitgerold
  • leidt tot verandering en verbetering

Wat is eigenlijk een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een veel gebruikte definitie is;

Een hulpmiddel dat door organisaties wordt gebruikt om feedback te krijgen over de betrokkenheid en de tevredenheid van de medewerkers en hun prestaties. Met de informatie die je verzamelt kun je gericht verbeteringen aanbrengen in de organisatie en uiteraard ook de sterkte punten verder uitbreiden.

Het klinkt eigenlijk een beetje ouderwets; medewerkerstevredenheidsonderzoek. Je hoort tegenwoordig steeds meer termen als werkbeleving, employee experience of continious listening. Maar bij al deze termen gaat het om het verzamelen van feedback van medewerkers en hoe gelukkig zij zijn in en met hun werk. Ze betekenen dus allemaal min of meer hetzelfde. Op deze pagina lees je waarom je er als organisatie baat bij hebt om een medewerkerstevredenheidsonderzoek te doen. Wil je meer weten over? Kijk dan op de verzamelpagina medewerkerstevredenheidsonderzoek.

 

Goed ontwerp

Het goed ontwerpen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is niet eenvoudig. Allereerst moet je heel goed bedenken wat je wilt meten en waarom. Het heeft geen zin om vragen te stellen aan medewerkers die niet ter zaken doen, dat frustreert alleen maar. Veel voorkomende thema’s bij een medewerkersonderzoek zijn de werkdruk, autonomie, collegialiteit, organisatietrots, kwaliteitsgerichtheid, persoonlijke ontwikkeling en leidinggevende. Wanneer je meer wilt weten over de verschillende thema's en vragen die je kan stellen lees dan dit artikel: Welke vragen stel je in een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Na het bepalen van de thema's moet je bedenken met welke frequentie je het onderzoek wilt doen? Eén keer? Eén per jaar? Of wil een je doorlopend onderzoek doen? Er zijn verschillende opties. Lees meer in ons artikel over verschillende soorten medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

Implementatie

Een goede implementatie is van essentieel belang bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Maak een projectgroep die verantwoordelijk is voor de uitrol van het onderzoek en het delen van de resultaten. Bij de implementatie is het van belang om aan de deelnemers van het onderzoek goed uit te leggen wat het doel van het onderzoek is, wat er met de resultaten van het onderzoek gaat gebeuren en of het onderzoek anoniem is of niet. Geanonimiseerde onderzoeken komen het meest voor. Medewerkers kunnen angst voor represailles hebben, dat het geven van negatieve feedback aan de organisatie gevolgen kan hebben voor hun carrière. Door anonimiteit te waarborgen kan je sociaal wenselijke antwoorden voorkomen en meer betrouwbare data ophalen. Daarnaast kan je kiezen voor een online methode of een papieren methode. Uit onderzoek blijkt dat online onderzoek een hogere responsgraad heeft dan een papieren versie.

Resultaten

De resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoek moeten worden samengevat in  een rapportage. In de rapportage worden de scores van iedere afzonderlijke afdeling weergeven en vergeleken met het resultaat van de gehele organisatie. Daarna is belangrijk om zo snel mogelijk de rapportage te delen en bespreken met de teams en directie van de organisatie. Begin met de teams, de meeste thema's die het werkgeluk beïnvloeden zijn dingen die de leidinggevende kan veranderen , zoals loopbaanmogelijkheden, het oplossen van problemen op het werk, het verduidelijken van doelstellingen, samenwerken, collegialiteit etc.. De teammanager of een afgevaardigd van de projectgroep presenteert de resultaten en gaat vervolgens met de medewerkers in gesprek over de probleemgebieden. Doel van het gesprek is tweeledig;

  1. De probleemgebieden bespreken en verder uitvragen. Wat zijn de eventuele oorzaken.
  2. Sparren over oplossingen, waarbij de projectleider als gespreksleider dient. Wat zou de organisatie -volgens de medewerkers- kunnen doen om zich te verbeteren.

Bij het presenteren van de rapportage aan de directie neem je deze oplossingen mee. Zo maak je het voor de directie eenvoudig om de gewenste veranderingen door te voeren, want dat is een van de basis elementen van een goed medewerkerstevredenheidsonderzoek; het moet leiden tot verandering en verbetering. Maar de meeste impact kan je maken teamniveau.

Uit onderzoek van Gallup blijkt da 50% van de werknemers die ontslag nemen, hun teammanager als belangrijkste reden noemen.

Tool

Het zelf maken en uitrollen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is goed te doen als je het bovenstaande toepast. Het vergt echter wel veel tijd en moeite, gelukkig zijn er verschillende tools en organisaties die een onderzoek voor je kunnen uitvoeren. Everybody Frank heeft een innovatieve en unieke methode ontwikkeld om de werkgeluk te onderzoeken met behulp van een app. Deze native app stelt medewerkers 3 keer per week een vraag over hun werkbeleving. De vragen gaan over 14 verschillende thema's en worden at random aan de medewerkers gesteld, zo krijgen nooit 2 medewerkers dezelfde vraag op het zelfde moment en heeft een organisatie direct inzicht in alle thema's van het onderzoek.

Everbody Frank helpt haar opdrachtgevers met het kaderen van het onderzoek en onze uitgebreide, gevalideerde vragenbibliotheek maakt het opzetten van het onderzoek makkelijk. De implementatie is eenvoudig met onze communicatie toolbox. En uiteraard kan je de meest fantastische presentaties geven met ons realtime management dashboard, hierin worden alle resultaten voor je samengevat op zowel organisatie als teamniveau. Het enige wat jij hoeft te doen is je computer aan te sluiten op de beamer en  het gesprek aan te gaan. En zelfs daar kunnen je wij helpen met één van onze ervaren gespreksleiders.

Everybody Frank, Everybody Happy.

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers