Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Werkgeluk vergroten bij medewerkers

Werkgeluk vergroten bij medewerkers?

Wil je het werkgeluk vergroten van medewerkers? Een hele goede keuze. Medewerkers zijn namelijk belangrijk voor bedrijfssucces. People first is onze visie.

Werkgeluk vergroten introductie

Alles wat je aandacht geeft groeit. Wat geef jij het liefst de meeste aandacht? Klachten of krachten? Positiviteit wekt vaak de meeste energie op, terwijl negativiteit deze juist opslurpt. Het gedachtegoed van de positieve psychologie draait daarom om de vraag hoe we het beste uit onszelf en de ander kunnen halen door het ontwikkelen van iemands krachten. Het effect hiervan is dat het gevoel van welbevinden wordt vergroot. Het is tenslotte makkelijker en leuker om te groeien in een vaardigheid die bij je past, dan iets te moeten ontwikkelen waar je geen talent voor hebt. Daarbij worden energiebronnen vergroot wanneer medewerkers zich goed voelen. Dit geeft ze vervolgens een buffer om goed met werkstress om te kunnen gaan. Werkgeluk vergroten is dus voor zowel de medewerkers als de organisatie heel waardevol. In dit artikel gaan we daarom verder in op wat de positieve impact is van het vergroten van het werkgeluk, benoemen we manieren om het werkgeluk te meten en lichten we toe welke stappen je kunt zetten om het werkgeluk te vergroten.

Wat is werkgeluk?

Confucius zei het lange tijd geleden al ‘Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken’. Werkgeluk is simpel gezegd het plezier dat je ervaart tijdens het werk en de energie welke je hiervan krijgt. Het is een gevoel veroorzaakt door positieve emoties, beleefd in het hier en nu en is continue in beweging. Net als de medewerker zelf, deze begint in een bepaalde functie en maakt gedurende zijn of haar dienstverband bij de organisatie verschillende stappen. Van onboarding, naar promotie en richting de afscheidsborrel.

De medewerker heeft gedurende deze tijd verschillende ervaringen, van dingen die plezier en energie geven en het werkgeluk vergroten, tot de dingen die het werk minder leuk maken zoals werkstress. Het gaat hierbij om de juiste balans en als werkgever heb je de plicht om goed voor je medewerkers te zorgen en dus deze balans te bewaken. Zoals in de Arbowet staat beschreven mogen medewerkers simpel gezegd niet ziek worden van het werk dat ze in opdracht van jou doen. Naast de plicht om een goede werkgever te moeten zijn zitten hier natuurlijk ook voordelen aan voor de organisatie.

Waarom meer werkgeluk een positieve impact kan hebben

Gelukkige medewerkers dragen bij aan betere prestaties van de organisatie, ze zijn  productiever, creatiever, flexibeler en verzuimen minder. En wanneer een medewerker goed in zijn vel zit werkt dit ook door in de kwaliteit van het geleverde werk. De klant kan die glimlach horen via de telefoon of waardeert de extra moeite die een servicemedewerker voor ze doet. Werkgeluk geeft de medewerkers de energie om dit te doen. Organisaties met een hoge werknemersbetrokkenheid leveren 21% meer winst. Aandacht voor werkgeluk kan dus het verschil maken. Maar waar te beginnen? Een goed startpunt is het werkgeluk meten. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek, of kort gezegd een MTO kan hieraan bijdragen.

Werkgeluk meten, hoe werkt dat?

Uiteraard zijn er verschillende factoren te benoemen die het werkgeluk bij medewerkers kunnen vergroten en deze zijn goed te meten en te onderzoeken. De mate van werkdruk blijkt van grote invloed op het werkgeluk. Deze mag niet te hoog of te laag zijn. Maar ook de mate waarin medewerkers autonomie ervaren is een belangrijke factor voor geluk. Medewerkers streven verder naar goede relaties met andere mensen op het werk, ze willen leuk werk bij een florerend bedrijf, verschil kunnen maken met het werk wat ze doen en persoonlijk kunnen groeien. Dat klinkt logisch, maar het is lastig om precies te benoemen welke acties dit van jou als werkgever vereist.

Zoals eerder gezegd, werkgeluk is een positieve emotie die continu in beweging is. Hoe kan je werkgeluk dan toch meten? Een klassiek MTO volstaat dan niet meer. Deze manier van eens per jaar meten hoe het gaat geeft onvoldoende houvast. Terwijl de input van de medewerker onmisbaar is, alleen zij kunnen aangeven hoe ze het werk ervaren. Het management neemt hierbij nog te vaak beslissingen op basis van onderbuik gevoel, maar de praktijk is weerbarstiger. Everybody Frank meet de werkbeleving aan de hand van het Job-demands resources model en met de confetti methode.

Job Demands-Resources Model

Job demands Resource (JDR)-Model

Everybody Frank meet en geeft inzicht in de verschillende factoren van de werkbeleving aan de hand van het Job Demands-Resources model (JDR-model). Dit model laat zien dat er twee groepen werk-gebonden factoren zijn die de werkbeleving van medewerkers bepalen: energiebronnen en stressbronnen. Daarnaast speelt de leidinggevende een rol: hij/zij kan helpen om stressbronnen te verminderen en energiebronnen te vergroten. Ook laat het model zien dat energiebronnen niet alleen werkgeluk oplevert, maar ook een dempende reactie heeft op werkstress. Uiteraard spelen persoonlijke factoren ook een rol: hoe is de vitaliteit van de medewerker en wat zijn de persoonlijke drijfveren en sluiten die voldoende aan op de functie en organisatie?

Confetti methode: voor continu inzicht

Met de confetti methode maak je het medewerkersonderzoek een stuk leuker en luchtiger. Door medewerkers 3 vragen in de week te stellen, dit kan in één keer of verspreid op een willekeurig moment, maak je werkgeluk een doorlopend thema op de werkvloer. Het voelt niet aan als een zwaar onderzoek, maar juist als een manier om op een laagdrempelige manier te kunnen reflecteren op je eigen werkbeleving. Door wekelijks al die zelfreflecties in een interactief dashboard weer te geven, krijg je als werkgever unieke realtime inzichten op team- en organisatieniveau.

CONFETTI METHODE

Medewerkers ontvangen regelmatig en op willekeurige momenten vragen over het werkwelzijn. Hierdoor heeft de organisatie altijd een actueel beeld van het werkwelzijn van medewerkers.

In 5 stappen werken aan werkgeluk

Hoe nu verder? In de volgende 5 stappen zetten we neer wat je als werkgever kunt doen om het werkgeluk te vergroten.

Hoe gelukkig of ongelukkig zijn jouw medewerkers? Meten is weten. Kies hierbij voor vaker en korter werkgeluk metingen. Door geen hele lange vragenlijsten in te laten vullen maak je het laagdrempeliger voor de medewerkers om antwoord te geven. En door vaker werkgeluk te meten hou je beter een vinger aan de pols. Uiteraard blijft anonimiteit belangrijk, zodat medewerkers zich vrij voelen om eerlijk te zijn.

Stap 2. Communiceer waarom het belangrijk is

Wanneer je als werkgever gaat werken aan het werkgeluk betekent dit vaak ook dat er dingen  veranderen. Dit roept snel onzekerheid op bij de medewerkers en een gevoel van onzekerheid leidt vaak tot weerstand. Neem de mensen daarom mee in je plannen, geef aan wat je intentie is en waarom dit belangrijk is. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Doe het dus samen.

Stap 3. Stimuleer het eigen leiderschap

Autonomie is een belangrijke voorspeller voor werkgeluk. Hoe meer vrijheid mensen ervaren binnen hun werk, hoe gelukkiger zij zijn. Terwijl we op de werkvloer toch veel zien dat medewerkers klagen en anderen de schuld geven van de dingen waar ze ontevreden over zijn. Wanneer medewerkers meer zelfbewust worden en inzicht krijgen wat ze hier zelf aan kunnen doen vergroot dit het werkgeluk.

Stap 4. Neem je eigen kracht als uitgangspunt

Ook hier, richt je aandacht op dat wat goed al goed gaat en ontdek hier de kracht om op verder te bouwen. Is het werkgeluk op de ene afdeling een stuk hoger dan op andere afdelingen, onderzoek dan waardoor dit  komt en kijk of je hiervan kunt leren. Of bekijk hoe problemen in het verleden goed zijn opgelost en gebruik deze succesingrediënten voor de toekomst.

Stap 5. Blijf in beweging en vertel erover

Verandering kost tijd en is een geleidelijk proces. Probeer dus gerust iets uit, wees niet bang om fouten te maken, maar leer hier juist van en meet de voortgang van de dingen die je doet. Met andere woorden; maak plannen, voer ze uit, check het resultaat en stel de plannen weer bij. Vergeet hierbij niet om ook een terugkoppeling te geven aan de medewerkers, zodat het echt een gezamenlijke effort wordt.

De rol van autonomie bij werkgeluk

Autonomie is een van de drie basisbehoeften van een mens. Om werkgeluk te verhogen is het daarom belangrijk dat werknemers autonomie ervaren. Lees hier meer over de rol van autonomie bij werkgeluk.

Vragenlijst werkgeluk

Als HR professional staat het thema ‘werkgeluk’ of ‘medewerkerswelzijn’ waarschijnlijk hoog op de agenda. En dat is niet zo gek ook, want investeren in werkgeluk loont. Het vormt dan ook steeds vaker onderdeel van de HR-strategie om de concurrentiepositie van de organisatie te verbeteren en personeel te behouden.

Maar waar begin je als je binnen de organisatie aan de slag wilt gaan met dit thema? Hoe gelukkig zijn de medewerkers eigenlijk? Meten is weten! Een goed startpunt is dan ook om dan te meten hoe gelukkig de medewerkers zijn op de werkvloer. Wanneer je hier meer grip op krijgt, krijg je meer inzicht in waar je een positieve verandering kunt creëren. Met behulp van de resultaten uit het onderzoek kan je beslissingen maken op basis van harde data in plaats van op onderbuikgevoel en als bonus helpt deze data ook om binnen de organisatie uit te leggen waarom deze acties belangrijk zijn.

Klinkt goed toch? Maar hoe meet je werkgeluk? Dit kan je bijvoorbeeld doen door een eigen online vragenlijst op te stellen. Er zijn op internet genoeg tips te vinden over welke vragen je ongeveer kunt stellen. Het is hierbij wel goed om te beseffen dat werkgeluk is opgebouwd uit verschillende factoren, die ook nog eens per persoon kunnen verschillen. Er is dus helaas geen standaard recept voor werkgeluk beschikbaar. Dit zal ook invloed hebben op de vragen die je hierover wilt stellen.

Ben je op zoek naar meer advies over dit onderwerp? Everybody FRANK heeft al het denkwerk al voor je gedaan en een mooie, leuke én wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst over werkgeluk ontwikkelt. Via een laagdrempelige app kunnen medewerkers wekelijks een aantal vragen uit deze lijst beantwoorden en creëer je doorlopend inzicht op welke punten voor jouw organisatie nog winst te behalen is op het gebied van werkgeluk.

Werkgeluk vergroten met Everybody Frank

De sleutel tot succes voor het vergroten van het werkgeluk zit dus in het stimuleren van het persoonlijke leiderschap van de medewerkers en de aandacht te verleggen naar dat wat goed gaat. Dit is de basis waarop je gerichte acties kunt ontwikkelen om het werkgeluk te vergroten. Everybody Frank stimuleert en ondersteunt precies dit proces. De Frank app stelt medewerkers vragen over hun drijfveren, werkgeluk en werkstress. De resultaten hiervan zijn zichtbaar op een dashboard en middels tips en trics worden medewerkers gestimuleerd actie te ondernemen. Hierdoor vergroot hun zelfbewustzijn en zelfsturend vermogen. De organisatie heeft vervolgens toegang tot geanonimiseerde resultaten van alle medewerkers in een HR Analytics dashboard. Ook hier vloeit concreet advies uit voort over te nemen acties om het werkgeluk te vergroten en de organisatieresultaten te verbeteren. Win-win dus.

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers