Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

Werkgeluk in de zorg

Zorgpersoneel zijn bij uitstek medewerkers die werken vanuit hun hart, die vanuit een intrinsieke motivatie gestart zijn met hun werk. Medewerkers die bereidt zijn een stap extra te zetten en veel energie uit hun werk halen.

Maar het werkgeluk in de zorg staat onder druk. Niet alleen omdat de werkdruk al jaren toeneemt, maar ook omdat het werkplezier in de zorg steeds verder afneemt. Gevolg is dat medewerkers oververmoeid raken, uitvallen of uitstromen.

Het is zodoende heel belangrijk om goed te zorgen voor het zorgpersoneel. De werkdruk is niet altijd weg te nemen, maar je kunt wel de balans herstellen en medewerkers het werkplezier teruggeven.

 

Werkplezier in de zorg

Mijn oma woont in een verzorgingstehuis. Toen ze er net kwam wonen vertelde ze over de lieve verpleegkundige die haar regelmatig aan het lachen maakt. De laatste tijd vertelt ze dat de medewerkers steeds minder tijd hebben voor dit moment met de bewoners. Mijn oma wordt hier heel verdrietig van. Zelf is ze jarenlang ook verpleegster geweest en weet ze hoeveel plezier je er als medewerker aan overhoudt als je kunt lachen met de patiënt of cliënt.

Uit onderzoek blijkt dat 87% van de medewerkers het werken in de Zorg en Welzijn sector als zinvol ervaart. 91% geeft aan inhoudelijk leuk werk te hebben (bron: AZW 2021). Dat zijn cijfers waar menig sector jaloers op mag zijn. Toch kampt de zorgsector met grote problemen op het gebied van personele bezetting. 65% van de vacatures is lastig in te vullen, de onderbezetting door personeelsverloop is hoog alsook het ziekteverzuim. Met als gevolg een hoge werkdruk een dalend aantal tevreden medewerkers.

Deze zorginstellingen doen een MTO zorg met Everybody Frank

incluzio_logo
logo's klein
logo1
zorgenzekerheid
wijkteamarnehm_logo
radar_logo

Werkgeluk factoren in de zorg

De sleutel tot het verlagen van de werkdruk zit echter niet altijd in het wegnemen van de werkdruk. Maar door meer aandacht te besteden aan het werkgeluk, die factoren waar de medewerkers energie van krijgen. Een medewerker die goed in zijn vel zit kan beter met stressvolle situaties omgaan én zo blijf je een aantrekkelijke werkgever voor het behoud van personeel. Medewerkers stappen vaak bewust in de zorg, vanuit een bepaalde intrinsieke motivatie. Die motivatie is heel waardevol, een bron van werkplezier en energie. Zorg er dus voor dat je de persoonlijke drijfveren van de medewerker verbindt met die van de organisatie. Gezamenlijke doelen en een gedeelde visie helpen bij het verbinden van de medewerkers aan de organisatie en het vergroten van het werkplezier. Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld. Uiteindelijk zijn er verschillende factoren die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het werkgeluk in de zorg. Het begint dus eerst met meer inzicht krijgen in welke factoren voor jullie organisatie en jouw medewerkers van belang zijn.

mendy mol swoa

Mendy Mol
Project coördinator Sociaal Domein, SWOA

“De Frank app is echt zo makkelijk als het lijkt. De vragen zijn toegankelijk en snel te beantwoorden. Het kost de medewerkers weinig tijd en haalt echt alles boven tafel. Omdat de rapportage altijd actueel is weten we wat er leeft en kunnen we daarover met elkaar in gesprek."

Betrek zorgpersoneel hier actief in

Belangrijk bij het in kaart brengen van deze factoren, is om de medewerker hierin actief te betrekken. Want ondanks dat het thema werkgeluk hoog op de agenda staat bij HR professionals in de zorgsector ervaren medewerkers dit nog niet zo. Ook de medewerker moet het belang ervaren om meer aandacht te besteden aan zijn eigen werkgeluk. Waar krijg je energie van? En wat kost energie? Wat doe je zelf om met plezier aan het werk te zijn? En hoe kan de organisatie jou daarbij ondersteunen? Waardevolle vragen om met elkaar over in gesprek te gaan. Zodat we weer ruimte maken om met elkaar te lachen. Juist nu.

Toedeloe

taboe!

 Wekelijks vragen over werkbeleving via de app

 Betrouwbaarder dan een regulier onderzoek

 Realtime HR Analytics dashboard

 

 

 

MTO zorg in samenwerking met Sociaal Werk werkt!

Everybody Frank ondersteunt en faciliteert Sociaal Werk werkt! in het doen van medewerkerstevredenheidsonderzoek bij sociaalwerkorganisaties. Het MTO zorg van Everybody Frank zet de medewerker centraal. Met een app doen wij op laagdrempelige manier onderzoek naar de werkbeleving van zorgmedewerkers.
Het onderzoek, dat gebaseerd op het Job Demands-Resources model van Schaufeli & Bakker, gaat over de balans van 2 processen. Het motivatieproces (werkgelukfactoren) en het uitputtingsproces (werkstress factoren). Een positieve werkbalans zorgt voor hogere motivatie of bevlogenheid. Een negatieve werkbalans zorgt voor werkstress en burn-out. Op deze manier krijg je als HR professional beter grip op welke factoren een rol spelen bij het vergroten van werkgeluk en het verminderen van werkdruk. En worden medewerkers uitgedaagd na te denken en te reflecteren op hun eigen werkbeleving. In het online dashboard krijgen medewerkers en teams inzicht in de hun werkgeluk- en werstressfactoren, daarnaast stimuleren we een open gesprek over de werkbeleving door middel van gespreksstarters en tips. HR-medewerkers en directie krijgen via de HR-Analytics inzicht in de gehele organisatie. Welke teams ervaren te weinig werkgeluk of welke stressfactoren zijn organisatiebreed een probleem. Ben je benieuwd naar onze HR Analytics? Kijk dan op onze HR Analytics pagina.
Alle sociaalwerkorganisaties die aangesloten zijn bij Sociaal Werk werkt! ontvangen een exclusieve korting van 25%.
jdr model

Waarom werkplezier in de zorg vergroten?

Omdat de uitstroom van zorgpersoneel gigantisch hoog is! Uit onderzoek blijkt dat 43% van nieuwe zorgmedewerkers binnen 2 jaar weer uitstroomt. De grootste reden is dat de medewerkers het gevoel hebben dat er niet naar ze geluisterd wordt!

Om het personeelstekort in de zorg daadwerkelijk op te lossen, moet de uitstroom beperkt worden en daarvoor moet beter naar het personeel worden geluisterd. “Er is te lang vertrouwd dat het personeel toch wel intrinsiek gemotiveerd is. Dat denken moet echt weg. Het nieuwe zorgpersoneel bestaat uit jonge professionals die heel gemotiveerd zijn, maar die willen werkplezier. Belangrijk dus om te weten in hoeverre hun werkgeluksfactoren vervuld worden.

medewerkersonderzoek

 

 

Wetenschappelijk onderbouwd & data gedreven

  100% anoniem

  reflectie vragen over werkbeleving per week

  diverse aanvullende modules

5 tips voor meer werkgeluk in de zorg

  • Tip 1: Geef aandacht aan het belang van werkplezier. Introduceer bij medewerkers waarom je dit als organisatie een belangrijk onderwerp vindt.  
  • Tip 2: Faciliteer de dialoog over het verhogen van werkgeluk. Ga met elkaar in gesprek over hoe je het werkplezier kunt vergroten. Doe dit regelmatig en maak er een goede gewoonte van. 
  • Tip 3: meet het werkgeluk en deel met medewerkers hoe dit ontwikkelt, zo maak je er ook een gezamenlijk proces van.  
  • Tip 4: zorg voor een goede werksfeer, deze is namelijk doorslaggevend om het werkplezier te kunnen vergroten. Zorg voor humor, geef elkaar een compliment of blijk van waardering 
  • Tip 5: vier successen! Succes van de organisatie, maar ook persoonlijke successen. Geef aandacht aan het positieve, want dat wat je aandacht geeft dat groeit
sylvie_rond

Sylvie Brandwijk
HR Manager Sociaal Domein, Incluzio

"Eindelijk een leuke innovatieve manier gevonden om continu de werkbeleving te monitoren. Met de duidelijke analyses in het HR Dashboard weten we precies waar de schoen wringt of waar juist kansen liggen en kunnen direct actie ondernemen."

Everybody Frank: Verhogen van werkgeluk in de zorg

Wekelijks 3 vragen over werkbeleving via de app

Realtime HR Analytics dashboard met inzicht in werkgeluk, werkstress en verzuim.

Continu meten versus momentopname; hierdoor meer betrouwbaar en gevalideerd dan reguliere onderzoeken

werkbeleving meten

Waarom FRANK werkt voor de zorg

Medewerkers

Wekelijks reflecteren op werkgeluk, drijfveren en competenties door leuke, prikkelende vragen

Krijg nog beter inzicht met feedback en benchmarken met collega's

Intuïtief, eye-opener en laagdrempelig

Teammanagers

Weet wat er speelt op teamniveau met realtime dashboard

Gevalideerde gesprekken met 360 graden feedback rapport

Meer werkplezier, minder verzuim en hogere productiviteit

HR en directie

Uitgebreide HR analytics in ons HRControl Centre

Verklaar trends in operationele data met experience data

Inzicht in key-drivers van belangrijke thema’s als verzuim, werkdruk en vitaliteit

Wil je meer lezen?

Download dan onze white paper:

Het belang van welzijn en werkgeluk in de zorg en welzijnssector.