Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

Werkgeluk in de zorg

Hoe zorg je als werkgever voor de medewerkers die de zorg verlenen?

Mijn oma woont in een verzorgingstehuis. Toen ze er net kwam wonen vertelde ze over de lieve verpleegkundige die haar regelmatig aan het lachen maakt. De laatste tijd vertelt ze dat de medewerkers steeds minder tijd hebben voor dit moment met de bewoners. Mijn oma wordt hier heel verdrietig van. Zelf is ze jarenlang ook verpleegster geweest en weet ze hoeveel plezier je er als medewerker aan overhoudt als je kunt lachen met de patiënt of cliënt.

Uit onderzoek blijkt dat 87% van de medewerkers het werken in de Zorg en Welzijn sector als zinvol ervaart. 91% geeft aan inhoudelijk leuk werk te hebben (bron: AZW 2021). Dat zijn cijfers waar menig sector jaloers op mag zijn. Toch kampt de zorgsector met grote problemen op het gebied van personele bezetting. 65% van de vacatures is lastig in te vullen, de onderbezetting door personeelsverloop is hoog alsook het ziekteverzuim. Met als gevolg een hoge werkdruk een dalend aantal tevreden medewerkers.

Breng factoren van werkgeluk in beeld

De sleutel tot het verlagen van de werkdruk zit echter niet altijd in het wegnemen van werk. Maar door meer aandacht te besteden aan het werkgeluk, die factoren waar de medewerkers energie van krijgen. Een medewerker die goed in zijn vel zit kan beter met stressvolle situaties omgaan én zo blijf je een aantrekkelijke werkgever voor het behoud van personeel. Medewerkers stappen vaak bewust in de zorg, vanuit een bepaalde intrinsieke motivatie. Die motivatie is heel waardevol, een bron van plezier en energie. Zorg er dus voor dat je de persoonlijke drijfveren van de medewerker verbindt met die van de organisatie. Gezamenlijke doelen en een gedeelde visie helpen bij het verbinden van de medewerkers aan de organisatie en het vergroten van het werkplezier. Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld. Uiteindelijk zijn er verschillende factoren die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het werkgeluk van de medewerkers. Het begint dus eerst met meer inzicht krijgen in welke factoren voor jullie organisatie en jouw medewerkers van belang zijn.

Betrek zorgpersoneel hier actief in

Belangrijk bij het in kaart brengen van deze factoren, is om de medewerker hierin actief te betrekken. Want ondanks dat het thema werkgeluk hoog op de agenda staat bij HR professionals in de zorgsector ervaren medewerkers dit nog niet zo. Ook de medewerker moet het belang ervaren om meer aandacht te besteden aan zijn eigen werkgeluk. Waar krijg je energie van? En wat kost energie? Wat doe je zelf om met plezier aan het werk te zijn? En hoe kan de organisatie jou daarbij ondersteunen? Waardevolle vragen om met elkaar over in gesprek te gaan. Zodat we weer ruimte maken om met elkaar te lachen. Juist nu.

Everybody FRANK heeft als missie om de medewerker centraal te zetten. Via onze app doen we op laagdrempelige manier onderzoek naar de werkbeleving van medewerkers. Op deze manier krijg je als HR professional beter grip op welke factoren een rol spelen bij het vergroten van werkgeluk en het verminderen van werkdruk. En worden medewerkers uitgedaagd na te denken en te reflecteren op hun eigen werkbeleving.

Everybody FRANK, Everybody happy.

Everybody FRANK: Verhogen van werkgeluk in de zorg

Wekelijks 3 vragen over werkbeleving via de native FRANK app

Realtime HR Analytics dashboard met inzicht in werkgeluk, werkstress en verzuim.

Continu meten versus momentopname; hierdoor meer betrouwbaar en gevalideerd dan reguliere onderzoeken

nieuwemedewerkerstevredenheidsonderzoek