Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Werkgeluk in de zorg

Zorgpersoneel zijn bij uitstek medewerkers die werken vanuit hun hart, die vanuit een intrinsieke motivatie gestart zijn met hun werk. Medewerkers die bereidt zijn een stap extra te zetten en veel energie uit hun werk halen.

Maar het werkgeluk in de zorg staat onder druk. Niet alleen omdat de werkdruk al jaren toeneemt, maar ook omdat het werkplezier in de zorg steeds verder afneemt. Gevolg is dat medewerkers oververmoeid raken, uitvallen of uitstromen.

Het is zodoende heel belangrijk om goed te zorgen voor het zorgpersoneel. De werkdruk is niet altijd weg te nemen, maar je kunt wel de balans herstellen en medewerkers het werkplezier teruggeven.

 

White paper: het belang van inzicht in het welzijn van zorgmedewerkers

Everybody Frank - Whitepaper welzijn van zorgmedewerkers

Uit onderzoek blijkt dat 87% van de medewerkers het werken in de Zorg en Welzijn sector als zinvol ervaart. 91% geeft aan inhoudelijk leuk werk te hebben (bron: AZW 2021). Dat zijn cijfers waar menig sector jaloers op mag zijn. Toch kampt de zorgsector met grote problemen op het gebied van personele bezetting. 65% van de vacatures is lastig in te vullen, de onderbezetting door personeelsverloop is hoog alsook het ziekteverzuim. Met als gevolg een hoge werkdruk een dalend aantal tevreden medewerkers.

In onze white paper lees je hoe je inzicht en grip krijgt op de werkbeleving van medewerkers. Wat je kan doen om het werkgeluk van jouw medewerkers te verhogen en de werkdruk te verlagen.

Werkgeluk factoren in de zorg

De sleutel tot het verlagen van de werkdruk zit echter niet altijd in het wegnemen van de werkdruk. Maar door meer aandacht te besteden aan het werkgeluk, die factoren waar de medewerkers energie van krijgen. Een medewerker die goed in zijn vel zit kan beter met stressvolle situaties omgaan én zo blijf je een aantrekkelijke werkgever voor het behoud van personeel. Medewerkers stappen vaak bewust in de zorg, vanuit een bepaalde intrinsieke motivatie. Die motivatie is heel waardevol, een bron van werkplezier en energie. Zorg er dus voor dat je de persoonlijke drijfveren van de medewerker verbindt met die van de organisatie. Gezamenlijke doelen en een gedeelde visie helpen bij het verbinden van de medewerkers aan de organisatie en het vergroten van het werkplezier. Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld. Uiteindelijk zijn er verschillende factoren die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het werkgeluk in de zorg. Het begint dus eerst met meer inzicht krijgen in welke factoren voor jullie organisatie en jouw medewerkers van belang zijn.

Betrek zorgpersoneel hier actief in

Belangrijk bij het in kaart brengen van deze factoren, is om de medewerker hierin actief te betrekken. Want ondanks dat het thema werkgeluk hoog op de agenda staat bij HR professionals in de zorgsector ervaren medewerkers dit nog niet zo. Ook de medewerker moet het belang ervaren om meer aandacht te besteden aan zijn eigen werkgeluk. Waar krijg je energie van? En wat kost energie? Wat doe je zelf om met plezier aan het werk te zijn? En hoe kan de organisatie jou daarbij ondersteunen? Waardevolle vragen om met elkaar over in gesprek te gaan. Zodat we weer ruimte maken om met elkaar te lachen. Juist nu.

MTO zorg in samenwerking met Sociaal Werk werkt!

Everybody Frank ondersteunt en faciliteert Sociaal Werk werkt! in het doen van medewerkerstevredenheidsonderzoek bij sociaalwerkorganisaties. Het MTO zorg van Everybody Frank zet de medewerker centraal. Met een app doen wij op laagdrempelige manier onderzoek naar de werkbeleving van zorgmedewerkers.
Het onderzoek, dat gebaseerd op het Job Demands-Resources model van Schaufeli & Bakker, gaat over de balans van 2 processen. Het motivatieproces (werkgelukfactoren) en het uitputtingsproces (werkstress factoren). Een positieve werkbalans zorgt voor hogere motivatie of bevlogenheid. Een negatieve werkbalans zorgt voor werkstress en burn-out. Op deze manier krijg je als HR professional beter grip op welke factoren een rol spelen bij het vergroten van werkgeluk en het verminderen van werkdruk. En worden medewerkers uitgedaagd na te denken en te reflecteren op hun eigen werkbeleving. In het online dashboard krijgen medewerkers en teams inzicht in de hun werkgeluk- en werstressfactoren, daarnaast stimuleren we een open gesprek over de werkbeleving door middel van gespreksstarters en tips. HR-medewerkers en directie krijgen via de HR-Analytics inzicht in de gehele organisatie. Welke teams ervaren te weinig werkgeluk of welke stressfactoren zijn organisatiebreed een probleem. Ben je benieuwd naar onze HR Analytics? Kijk dan op onze HR Analytics pagina.

Waarom werkplezier in de zorg vergroten?

Omdat de uitstroom van zorgpersoneel gigantisch hoog is! Uit onderzoek blijkt dat 43% van nieuwe zorgmedewerkers binnen 2 jaar weer uitstroomt. De grootste reden is dat de medewerkers het gevoel hebben dat er niet naar ze geluisterd wordt!

Om het personeelstekort in de zorg daadwerkelijk op te lossen, moet de uitstroom beperkt worden en daarvoor moet beter naar het personeel worden geluisterd. “Er is te lang vertrouwd dat het personeel toch wel intrinsiek gemotiveerd is. Dat denken moet echt weg. Het nieuwe zorgpersoneel bestaat uit jonge professionals die heel gemotiveerd zijn, maar die willen werkplezier. Belangrijk dus om te weten in hoeverre hun werkgeluksfactoren vervuld worden.

Sylvie Brandwijk HR manager bij Buurtteams

Sylvie Brandwijk
HR Manager Sociaal Domein, Incluzio

"Eindelijk een leuke innovatieve manier gevonden om continu de werkbeleving te monitoren. Met de duidelijke analyses in het HR Dashboard weten we precies waar de schoen wringt of waar juist kansen liggen en kunnen direct actie ondernemen."

MTO zorg in samenwerking met Sociaal Werk werkt!

Everybody Frank werkt nauw samen met Sociaal Werk werkt!. Ben je aangesloten bij Sociaal Werk werkt!? Dan ontvang je een exclusieve korting van 25% en help je mee aan het verbeteren van het werkgeluk in de Nederlandse zorg.

Samenwerkingspartner Sociaal Werk werkt

Leden ontvangen 25% korting op het MTO van Everybody Frank

Vergelijk jouw organisatie met de sector Sociaal Werk werkt!

Help mee om het werkgeluk in de zorgsector in kaart te brengen

5 tips voor meer werkgeluk in de zorg

Tip 1: Aandacht

Geef aandacht aan het belang van werkplezier. Introduceer bij medewerkers waarom je dit als organisatie een belangrijk onderwerp vindt.

Tip 2: Stimuleer de dialoog

Faciliteer de dialoog over het verhogen van werkgeluk. Ga met elkaar in gesprek over hoe je het werkplezier kunt vergroten. Doe dit regelmatig en maak er een goede gewoonte van.

Tip 3: Maak het meetbaar

Meet het werkgeluk en deel met medewerkers hoe dit ontwikkelt, zo maak je er ook een gezamenlijk proces van.  

Tip 4: Goede werksfeer

Zorg voor een goede werksfeer, deze is namelijk doorslaggevend om het werkplezier te kunnen vergroten. Zorg voor humor, geef elkaar een compliment of blijk van waardering.

Tip 5: Vier successen

Vier successen! Succes van de organisatie, maar ook persoonlijke successen. Geef aandacht aan het positieve, want dat wat je aandacht geeft dat groeit.

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Deze zorginstellingen gingen je voor