Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

De kracht van één meetmethode voor medewerkerstevredenheid, preventief onderzoek en psychosociale arbeidsbelasting

Een positief werkklimaat is essentieel, zowel voor individuele medewerkers als voor de organisatie als geheel. Medewerkers die zich goed voelen op het werk zijn vaak meer betrokken, gemotiveerd en productief. Ze ervaren minder stress en hebben een hogere tevredenheid, wat weer kan leiden tot een hogere retentie en betere prestaties. Daarnaast draagt een gezond werkklimaat bij aan een positieve bedrijfscultuur en een sterke employerbranding. Werkgevers zijn dan ook steeds meer bereid om te investeren in het welzijn van hun medewerkers, maar hoe doe je dat op een goede en effectieve manier?

Drie cruciale elementen: Werkbeleving, persoonlijke omstandigheden en het functioneren

De mate van werkwelzijn wordt bepaald door drie elementen. De eerste is de werkbeleving. Waar krijgt de medewerker energie van in zijn werk? Ervaart de medewerker voldoende autonomie? Voelt hij/zij zich gesteund door collega's en leidinggevenden? Is er sprake van een verstoorde werk-privébalans, grote emotionele belasting of ongewenst gedrag op de werkvloer? Allemaal elementen van de werkbeleving die bepalen of de medewerker energie uit zijn werk haalt of dat het werk hem juist energie kost.

Het tweede element beslaat de persoonlijke omstandigheden. Hoe stabiel zijn de privéomstandigheden en hoe gaat iemand om met ingrijpende gebeurtenissen? Denk aan gezondheidsproblemen, financiële problemen en de aanwezigheid van een sociaal vangnet. Belangrijk bij al deze elementen is de manier waarop iemand ermee omgaat. Heeft de medewerker het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden? De persoonlijkheid van het individu bepaalt mede hoe iemand reageert op werkstress en hoe ontvankelijk diegene is voor werkgeluk.

Het derde element is het functioneren van de medewerker. Heeft de medewerker de juiste kennis en vaardigheden om zijn of haar functie goed uit te oefenen? Is het zelfbeeld in overeenstemming met hoe anderen hem of haar zien? Feedback op het functioneren geeft medewerkers erkenning voor hun inspanningen en prestaties, waardoor ze gemotiveerd worden hun inspanningen voort te zetten. Maar ook feedback bij minder goed functioneren is goed voor het welzijn. Het stelt medewerkers in staat te begrijpen hoe ze presteren en wat ze kunnen verbeteren, waardoor stress en angst verminderen.

De samenhang van de elementen: Vergelijkbaar met een bergbeklimmer die naar boven probeert te klimmen

De kracht van een meetmethode

Om de samenhang van de drie elementen en de impact hiervan op het welzijn van de werknemer te visualiseren, gebruiken we een metafoor van een bergbeklimmer die met een touw en rugzak een steile berg beklimt. Het touw staat voor de dingen die energie geven; werkgeluk, een leuk weekend, een compliment op het werk. De rugzak staat voor de dingen die energie kosten. Denk hierbij aan het gevoel hebben genegeerd te worden, of te veel werk te doen hebben. Maar het kunnen ook persoonlijke zorgen zijn, zoals de zorg voor kleine kinderen of financiële problemen. Hoe meer gewicht de bergbeklimmer meedraagt, hoe zwaarder het wordt. Wanneer het touw de bergbeklimmer omhoogtrekt en de rugzak niet te zwaar is, gaat de beklimmer gemakkelijk omhoog.

Het beklimmen kan na verloop van tijd steeds makkelijker gaan, doordat iemand zich vitaler is gaan voelen (meer werkgeluk of minder stress) of het klimmen kan juist zwaarder worden door het slapper worden van het touw en/of een zwaardere rugzak. Vaak zien we een combinatie van beide, want hoe slapper het touw, des te zwaarder de rugzak aanvoelt. En dan kan de grip verzwakken, wat kan leiden tot het verliezen van balans waardoor men naar beneden valt. Vergelijkbaar met een bergbeklimmer die van een berg valt, kan een medewerker in een burn-out belanden.

3 tips voor het bevorderen van welzijn op de werkvloer

Tip 1: Bewustwording dat werkwelzijn bestaat uit drie verschillende elementen; werkbeleving, persoonlijke omstandigheden en het functioneren.

Tip 2: Zorg voor inzicht in het welzijn van medewerkers door onderzoek te doen naar de drie elementen, zodat op organisatie, team en individueel niveau inzicht is in de behoefte van medewerkers. Dat kan met een medewerkerstevredenheidsonderzoek, een PMO onderzoek en met feedback.

Tip 3: Creëer een open cultuur en introduceer een continue dialoog met zowel het team als met individuele medewerkers over de werkwelzijn behoeftes. Zo kunnen teams in gesprek gaan over hun werkgeluk en werkstress en elkaar feedback geven op de samenwerking. Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol door een veilige sfeer te creëren waarin ruimte is voor persoonlijke omstandigheden van medewerkers en opbouwende feedback te geven op het functioneren.

Work life coach

Persoonlijke effectiviteit: De waarde van een work-life coach

Voor individuele medewerkers kan het aanbieden van een work-life coach een waardevolle toevoeging zijn. Een work-life coach kan medewerkers helpen bij het stellen van prioriteiten, het verminderen van stress, het ontwikkelen van loopbaandoelen, het vergroten van zelfbewustzijn en het nemen van belangrijke beslissingen. Met begeleiding van een coach kunnen medewerkers hun welzijn verbeteren, hun zelfvertrouwen vergroten en voldoening vinden in zowel werk als privéleven.

Stel je bijvoorbeeld een medewerker voor die te maken heeft met een scheiding en moeite heeft om zowel emotioneel als praktisch met de scheiding om te gaan, wat weer invloed heeft op zijn of haar werkprestaties. In dit geval kan de medewerker de hulp inroepen van een work-life coach voor ondersteuning.

Een work-life coach kan helpen bij het omgaan met de uitdagingen die bij een scheiding komen kijken, zoals het verwerken van emoties, het regelen van praktische zaken en het vinden van balans tussen werk en privé.

Door deze ondersteuning aan te bieden en de kosten hiervan op zich te nemen, toont de werkgever oprechte interesse in het welzijn van de medewerker. Op deze manier kan de medewerker zich gesteund voelen en de nodige ruimte krijgen om met de scheiding om te gaan, wat uiteindelijk weer een grote positieve invloed kan hebben op het functioneren en de betrokkenheid op het werk.

Van meten naar verbeteren: De kracht van één meetmethode voor het werkwelzijn

Everybody Frank heeft een platform ontwikkeld in de vorm van een app, dat een leuke en laagdrempelige manier biedt om het werkwelzijn in de organisatie te bevorderen. Dit doet Frank door het integreren van een werkbelevingsonderzoek (werkgeluk en werkstress) met een preventief medisch onderzoek (persoonlijke omstandigheden) gecombineerd met een tool voor het geven en ontvangen van 360 graden feedback (functioneren).

De kracht van herhaling

Werkwelzijn integreren in je organisatie lukt alleen als je het continu top of mind houdt. De app van Everybody Frank helpt medewerkers op een interactieve en reflectieve manier stil te staan bij hun werkbeleving, vitaliteit en gedrag. De data van deze zelfreflecties leveren unieke HR-inzichten op die Frank weergeeft in een online en real-time HR-analytics dashboard, dat dient als leidraad voor de dialoog in teams en tussen medewerkers en hun leidinggevende.

Everybody Frank, Everybody happy

Everybody Frank ondersteunt organisaties bij het bevorderen van het werkwelzijn door bij te dragen aan een positief werkklimaat, hogere productiviteit, lagere stressniveaus en betere prestaties. Met de juiste aandacht en investeringen kunnen werkgevers het werkwelzijn van hun medewerkers effectief bevorderen en zo een gezonde en ondersteunende werkomgeving creëren.

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers