Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

HR Analytics

Wat kan HR Analytics voor jou als HR professional betekenen? Waarschijnlijk ben je het HR vak ingestapt vanuit een passie voor mensen. De omslag om meer datagericht te gaan werken lijkt dan misschien niet helemaal te passen. Maar data kan je juist helpen om jouw rol nog beter te vervullen. Door HR Analytics in jouw voordeel te gebruiken krijg je inzicht in trends en ontwikkelingen binnen de organisatie en krijg je grip op het effect van gekozen interventies.

In dit artikel lees je meer over wat HR Analytics inhoudt, waarom het belangrijk is meer gebruik te maken van HR data, voor wie HR Analytics waardevolle inzichten kan bieden en hoe je het kunt toepassen.

Onderwerpen HR Analytics

Wat is HR Analytics?

HR Analytics is een manier om besluitvorming te optimaliseren door het gebruik van data. HR Analytics levert hiervoor bruikbare inzichten die helpen vraagstukken die in de organisatie leven te beantwoorden. Er zijn verschillende middelen die gebruikt kunnen worden voor het leveren van deze data. Denk hierbij aan een HR dasboard met bijvoorbeeld cijfers over verzuim en verloop of een medewerkersonderzoek. In dit artikel gaan we met name in op HR data verkregen uit het medewerkersonderzoek.

Everybody FRANK: Het nieuwe MTO

Wekelijks 3 vragen over werkbeleving via de native FRANK app

Realtime HR Analytics dashboard met inzicht in werkgeluk, werkstress en verzuim.

Continu meten versus momentopname; hierdoor meer betrouwbaar en gevalideerd dan reguliere onderzoeken

nieuwemedewerkerstevredenheidsonderzoek

Waarom HR Analytics?

Steeds meer processen worden geoptimaliseerd door het gebruik van inzichten die uit data worden gehaald. Als HR kan je dus niet achterblijven met het inzetten van slimme HR Analytics! De beste beslissingen zijn tenslotte deels gebaseerd op deels objectieve data en deels op de input van de medewerkers. Iets wat HR als geen ander kan faciliteren en combineren.

HR Analytics geeft inzicht waardoor je kunt ontdekken wat er echt leeft binnen de organisatie. Je kunt patronen en trends ontdekken en deze helpen je bij het maken van voorspellingen over wat er gaat gebeuren. Zie je bijvoorbeeld steevast de werkdruk in een bepaalde periode toenemen, met als gevolg vlak daarna veel uitval door stress gerelateerde klachten? Dan weet je de volgende keer als de trendlijn van de werkdruk toeneemt je vroegtijdig interventies kunt inzetten om dit te voorkomen. Dat is waarom HR Analytics ook voor jouw organisatie van toegevoegde waarde kan zijn.

Voor wie kan HR Analytics inzichten bieden?

HR Analytics is voor iedereen binnen de organisatie waardevol. Op organisatieniveau krijgen HR en directie meer grip op belangrijke Key Performance Indicatoren voor een gezonde werkomgeving. Want naast dat de organisatie financieel gezond moet zijn, wil je natuurlijk ook dat je menselijke kapitaal gezond is en optimaal kan functioneren.

Dit kan uiteraard per team verschillen. Daarom geven HR Analytics op teamniveau inzichten voor teammanagers hoe ze het team optimaal kunnen laten presteren. Willen medewerkers meer regelruimte en autonomie of is er onduidelijkheid op het gebied van het beleid? HR Analytics geeft ze inzicht in welke hoek ze de mogelijke oplossing kunnen zoeken.

En uiteindelijk kan data ook de medewerker zelf een belangrijke spiegel voorhouden. Ervaart hij veel werkdruk, maar andere collega’s helemaal niet, dan is het toch tijd om eens achter de oren te krabben en met de manager in gesprek te gaan over hoe dit kan.

HR Analytics KPI’s

Als HR professional streef je verschillende doelen na voor de organisatie. Bijvoorbeeld ten aanzien van het behoud van personeel of het voorkomen van verzuim. Met behulp van data uit het medewerkersonderzoek krijg je meer grip op waar de schoen wringt. Blijkt dat de stijl van leidinggeven slecht wordt gewaardeerd, dan kan je hier een KPI voor opstellen om dit te verbeteren. Op deze manier kan je inzichten verkregen uit HR Analytics gebruiken om KPI’s te formuleren voor het realiseren van de doelen. Na het inzetten van een interventie kan je de data ook gebruiken om te monitoren of de gekozen oplossing het gewenste effect heeft en de KPI’s gerealiseerd worden.

De toegevoegde waarde van HR Analytics zit hem vervolgens niet alleen in het overzicht van de data, maar juist in de interpretatie ervan. Welk signaal geeft de data en wat vinden we hiervan? Ieder team zou dit idealiter voor zichzelf moeten besluiten. Om vervolgens met elkaar actiepunten en KPI’s te formuleren hoe bepaalde punten verbeterd kunnen worden. Op deze manier maak je de analyses ook toepasbaar en zet je het in als een middel om de organisatie te verbeteren.

Deel conclusies en resultaten met iedereen in de organisatie zodat men weet wat er leeft en speelt. Maak hier een terugkerend patroon van, zodat het een goede gewoonte wordt om de cijfers te bekijken en hier acties aan te verbinden. Het is vaak heel gewoon om cijfers en prognoses over de omzet te delen, doe dit dan ook over de werkbeleving. Het hieraan verbinden van KPI’s geeft vervolgens richting en duidelijkheid over waar we als organisatie met elkaar naartoe gaan.

De mogelijkheden zijn wat dit betreft eindeloos. Je zou bijvoorbeeld ook competenties kunnen meten en middels HR Analytics bepalen op welke gebieden extra ontwikkeling nodig is. Competentiegericht management zal in de toekomst een steeds grotere rol innemen, net zoals een leven lang leren. Maar ook wanneer je resultaten over de werkbeleving inzichtelijk kunt maken op bijvoorbeeld generatieniveau, kan je het HR beleid hier verder op differentiëren.

Oplossing van Everybody Frank

De sleutel tot succes voor het gebruik van HR analytics om jouw rol als HR professional te verstevigen is actuele en betrouwbare data. Dit is de basis waarop je gerichte acties kunt ontwikkelen, monitoren en bijsturen. Everybody FRANK faciliteert precies dit proces.

De FRANK app kan medewerkers vragen stellen over drijfveren, competenties, werkgeluk en werkstress. De resultaten hiervan zijn zichtbaar in een dashboard. Middels tips en tricks worden medewerkers gestimuleerd actie te ondernemen. Hierdoor wordt hun zelfbewustzijn en zelfsturend vermogen vergroot. Teammanagers krijgen een eigen rapport, zodat zij resultaten eenvoudig bespreekbaar kunnen maken binnen hun team. En de organisatie heeft toegang tot geanonimiseerde resultaten van alle medewerkers in een HR Analytics dashboard. Hier zie je actuele resultaten en trends en ontwikkelingen waarop je kunt bijsturen om jouw doelen te realiseren.

Wil je zorgen dat medewerkers de energie hebben om verschillende uitdagingen aan te kunnen gaan? Zorg dan dat het werkgeluk optimaal is. De inzichten van Everybody FRANK zorgen ervoor dat werkgeluk eenvoudig bespreekbaar worden gemaakt.

HR Analytics demo

Nieuwsgierig hoe jij meer gebruik kunt maken van slimme HR Analytics om jouw organisatie te ontwikkelen? Plan dan een vrijblijvende demo met ons in. Tijdens de HR Analytics demo vertellen wij je graag meer over onze aanpak voor het medewerkers onderzoek en het bijbehorende real-time management dashboard. Via FRANK zijn er verschillende modules beschikbaar om diverse facetten binnen de organisatie te onderzoeken. We sparren tijdens de HR Analytics demo graag met je over  welke informatie je nodig hebt om jouw doelen te realiseren.

Meer werkgeluk leidt tot

%
minder burn-outs
%
minder ziekteverzuim
%
minder stress

Everybody FRANK
in actie zien?

Vul het formulier in voor een gratis en vrijblijvende demo afgestemd op jouw specifieke wensen.

Dit kun je verwachten van de demo:

Sparren over de uitdagingen waar jij Everybody FRANK bij wil inzetten in jouw organisatie

Uitleg van de voor jou belangrijkste features met live voorbeelden

Inzicht in de prijs en implementatie gebaseerd op jouw behoefte

Vrijblijvende demo aanvragen

Ontdek vrijblijvend hoe FRANK jouw organisatie kan helpen groeien.

  Vertrouwd door

  Ormit
  starshl
  Incluzio
  tkb
  zorgenzekerheid
  gom