Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

Werkgeluk vergroten bij medewerkers?

Wil je het werkgeluk vergroten van medewerkers? Een hele goede keuze. Medewerkers zijn namelijk belangrijk voor bedrijfssucces. People first is onze visie.

Werkgeluk vergroten introductie

Alles wat je aandacht geeft groeit. Wat geef jij het liefst de meeste aandacht? Klachten of krachten? Positiviteit wekt vaak de meeste energie op, terwijl negativiteit deze juist opslurpt. Het gedachtegoed van de positieve psychologie draait daarom om de vraag hoe we het beste uit onszelf en de ander kunnen halen door het ontwikkelen van iemands krachten. Het effect hiervan is dat het gevoel van welbevinden wordt vergroot. Het is tenslotte makkelijker en leuker om te groeien in een vaardigheid die bij je past, dan iets te moeten ontwikkelen waar je geen talent voor hebt. Daarbij worden energiebronnen vergroot wanneer medewerkers zich goed voelen. Dit geeft ze vervolgens een buffer om goed met werkstress om te kunnen gaan. Werkgeluk vergroten is dus voor zowel de medewerkers als de organisatie heel waardevol. In dit artikel gaan we daarom verder in op wat de positieve impact is van het vergroten van het werkgeluk, benoemen we manieren om het werkgeluk te onderzoeken en lichten we toe welke stappen je kunt zetten om het werkgeluk te vergroten.

Wat is werkgeluk?

Confucius zei het lange tijd geleden al ‘Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken’. Werkgeluk is simpel gezegd het plezier dat je ervaart tijdens het werk en de energie welke je hiervan krijgt. Het is een gevoel veroorzaakt door positieve emoties, beleefd in het hier en nu en is continue in beweging. Net als de medewerker zelf, deze begint in een bepaalde functie en maakt gedurende zijn of haar dienstverband bij de organisatie verschillende stappen. Van onboarding, naar promotie en richting de afscheidsborrel.

De medewerker heeft gedurende deze tijd verschillende ervaringen, van dingen die plezier en energie geven en het werkgeluk vergroten, tot de dingen die het werk minder leuk maken zoals werkstress. Het gaat hierbij om de juiste balans en als werkgever heb je de plicht om goed voor je medewerkers te zorgen en dus deze balans te bewaken. Zoals in de Arbowet staat beschreven mogen medewerkers simpel gezegd niet ziek worden van het werk dat ze in opdracht van jou doen. Naast de plicht om een goede werkgever te moeten zijn zitten hier natuurlijk ook voordelen aan voor de organisatie.

Everybody FRANK: Verhoog het werkgeluk van medewerkers

Wekelijks 3 vragen over werkbeleving via de native FRANK app

Realtime HR Analytics dashboard met inzicht in werkgeluk, werkstress en verzuim.

Continu meten versus momentopname; hierdoor meer betrouwbaar en gevalideerd dan reguliere onderzoeken

nieuwemedewerkerstevredenheidsonderzoek
Werkgeluk verhogen

Waarom meer werkgeluk een positieve impact kan hebben

Gelukkige medewerkers dragen bij aan betere prestaties van de organisatie, ze zijn  productiever, creatiever, flexibeler en verzuimen minder. En wanneer een medewerker goed in zijn vel zit werkt dit ook door in de kwaliteit van het geleverde werk. De klant kan die glimlach horen via de telefoon of waardeert de extra moeite die een servicemedewerker voor ze doet. Werkgeluk geeft de medewerkers de energie om dit te doen. Organisaties met een hoge werknemersbetrokkenheid leveren 21% meer winst. Aandacht voor werkgeluk kan dus het verschil maken. Maar waar te beginnen? Een goed startpunt is onderzoek doen naar hoe de medewerkers hun werk op dit moment beleven. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek, of kort gezegd een MTO kan hieraan bijdragen.

Werkgeluk onderzoek doen, hoe werkt dat?

Uiteraard zijn er verschillende factoren te benoemen die het werkgeluk bij medewerkers kunnen vergroten en deze zijn goed te onderzoeken. De mate van werkdruk blijkt van grote invloed op het werkgeluk. Deze mag niet te hoog of te laag zijn. Maar ook de mate waarin medewerkers autonomie ervaren is een belangrijke factor voor geluk. Medewerkers streven verder naar goede relaties met andere mensen op het werk, ze willen leuk werk bij een florerend bedrijf, verschil kunnen maken met het werk wat ze doen en persoonlijk kunnen groeien. Dat klinkt logisch, maar het is lastig om precies te benoemen welke acties dit van jou als werkgever vereist.

Zoals eerder gezegd, werkgeluk is een positieve emotie die continu in beweging is. Hoe kan je hier goed onderzoek naar doen? Een klassiek MTO volstaat dan niet meer. Deze manier van eens per jaar meten hoe het gaat geeft onvoldoende houvast. Terwijl de input van de medewerker onmisbaar is, alleen hen kunnen aangeven hoe ze het werk ervaren. Het management neemt hierbij nog te vaak beslissingen op basis van onderbuik gevoel, maar de praktijk is weerbarstiger. Everybody FRANK heeft de oplossing! Met de FRANK app reflecteren medewerkers wekelijks op hun werkbeleving. Dit levert een beter bewustzijn voor de medewerker zelf op, maar ook unieke data voor de werkgever.

Wil jij effectief en structureel werkgeluk vergroten?

Kies net als 500+ organisaties voor het nieuwe medewerkerstevredenheidsonderzoek van Everybody FRANK

In 5 stappen werken aan werkgeluk

Hoe nu verder? In de volgende 5 stappen zetten we neer wat je als werkgever kunt doen om het werkgeluk te vergroten.

Stap 1. Start met meten

Hoe gelukkig of ongelukkig zijn jouw medewerkers? Meten is weten. Kies hierbij voor vaker en korter onderzoek doen. Door geen hele lange vragenlijsten in te laten vullen maak je het laagdrempeliger voor de medewerkers om antwoord te geven. En door vaker te meten hou je beter een vinger aan de pols. Uiteraard blijft anonimiteit belangrijk, zodat medewerkers zich vrij voelen om eerlijk te zijn.

Stap 2. Communiceer waarom het belangrijk is

Wanneer je als werkgever gaat werken aan het werkgeluk betekent dit vaak ook dat er dingen  veranderen. Dit roept snel onzekerheid op bij de medewerkers en een gevoel van onzekerheid leidt vaak tot weerstand. Neem de mensen daarom mee in je plannen, geef aan wat je intentie is en waarom dit belangrijk is. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Doe het dus samen.

Stap 3. Stimuleer het eigen leiderschap

Autonomie is een belangrijke voorspeller voor werkgeluk. Hoe meer vrijheid mensen ervaren binnen hun werk, hoe gelukkiger zij zijn. Terwijl we op de werkvloer toch veel zien dat medewerkers klagen en anderen de schuld geven van de dingen waar ze ontevreden over zijn. Wanneer medewerkers meer zelfbewust worden en inzicht krijgen wat ze hier zelf aan kunnen doen vergroot dit het werkgeluk.

Stap 4. Neem je eigen kracht als uitgangspunt

Ook hier, richt je aandacht op dat wat goed al goed gaat en ontdek hier de kracht om op verder te bouwen. Is het werkgeluk op de ene afdeling een stuk hoger dan op andere afdelingen, onderzoek dan waardoor dit  komt en kijk of je hiervan kunt leren. Of bekijk hoe problemen in het verleden goed zijn opgelost en gebruik deze succesingrediënten voor de toekomst.

Stap 5. Blijf in beweging en vertel erover

Verandering kost tijd en is een geleidelijk proces. Probeer dus gerust iets uit, wees niet bang om fouten te maken, maar leer hier juist van en meet de voortgang van de dingen die je doet. Met andere woorden; maak plannen, voer ze uit, check het resultaat en stel de plannen weer bij. Vergeet hierbij niet om ook een terugkoppeling te geven aan de medewerkers, zodat het echt een gezamenlijke effort wordt.

werkgeluk vergroten

De rol van autonomie bij werkgeluk

Autonomie is een van de drie basisbehoeften van een mens. Om werkgeluk te verhogen is het daarom belangrijk dat werknemers autonomie ervaren. Lees hier meer over de rol van autonomie bij werkgeluk.

Werkgeluk vergroten met Everybody FRANK

De sleutel tot succes voor het vergroten van het werkgeluk zit dus in het stimuleren van het persoonlijke leiderschap van de medewerkers en de aandacht te verleggen naar dat wat goed gaat. Dit is de basis waarop je gerichte acties kunt ontwikkelen om het werkgeluk te vergroten. Everybody FRANK stimuleert en ondersteunt precies dit proces. De FRANK app stelt medewerkers vragen over hun drijfveren, werkgeluk en werkstress. De resultaten hiervan zijn zichtbaar op een dashboard en middels tips en trics worden medewerkers gestimuleerd actie te ondernemen. Hierdoor vergroot hun zelfbewustzijn en zelfsturend vermogen. De organisatie heeft vervolgens toegang tot geanonimiseerde resultaten van alle medewerkers in een HR Analytics dashboard. Ook hier vloeit concreet advies uit voort over te nemen acties om het werkgeluk te vergroten en de organisatieresultaten te verbeteren. Win-win dus.

Everybody FRANK
in actie zien?

Vul het formulier in voor een gratis en vrijblijvende demo afgestemd op jouw specifieke wensen.

Dit kun je verwachten van de demo:

Sparren over de uitdagingen waar jij Everybody FRANK bij wil inzetten in jouw organisatie

Uitleg van de voor jou belangrijkste features met live voorbeelden

Inzicht in de prijs en implementatie gebaseerd op jouw behoefte

Gratis demo aanvragen

Ontdek vrijblijvend hoe FRANK jouw organisatie kan helpen groeien.