Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

vergroot werkgeluk

Vergroot werkgeluk met jouw stijl van leidinggeven

Employees don't quit their job; they quit their boss!

Een pittige uitspraak, maar wel één die vaak op waarheid berust. Niet tevreden zijn over je leidinggevende is een belangrijke reden om de organisatie te verlaten. Denk zelf maar eens terug aan die ene leidinggevende die je diverse keren tot waanzin heeft gedreven, of juist die manager die je heeft geïnspireerd om het beste uit jezelf te halen. Beide managers zullen echter met de beste intenties leiding hebben gegeven aan hun team of afdeling. Hoe kan het dan dat de ene stijl van leiderschap een energielek is en de andere stijl een energiebron?

Stijl van leidinggeven

Er wordt grofweg onderscheid gemaakt in twee stijlen van leidinggeven, meer taakgericht of meer mensgericht. Bij taakgericht leidinggeven ligt de focus op het structureren en organiseren van de werkzaamheden van het team. Je instrueert en controleert. Bij mensgericht leidinggeven ligt de aandacht meer bij het ondersteunen van de teamleden bij het volbrengen van de taken. Je laat medewerkers vrij, coacht en faciliteert.

Autonomie is de key

Vanuit de wetenschap is al sinds 1966 (Herzberg) bekend dat medewerkers zich goed voelen naarmate ze meer verantwoordelijkheden krijgen. Sindsdien is keer op keer aangetoond dat medewerkers meer autonomie geven de sleutel is naar het vergroten van het welzijn van de medewerker, hogere productiviteit en meer creativiteit. Maar toch geeft in 2020 43% van de Nederlandse medewerkers aan een lage autonomie te ervaren. Ongelofelijk toch! Verschillende dingen kunnen hier de oorzaak van zijn, de organisatie inrichting (heel hiërarchisch, weinig beslissingsbevoegdheid), de functie indeling (uitgeklede functies met strakke taakbeschrijvingen) of de wijze van leidinggeven (taakgericht en controlerend). Veruit de meest invloedrijke factor is de leidinggevende. En dus door over te schakelen naar een mensgerichte stijl van leidinggeven kun je als leidinggevende medewerkers meer autonomie laten ervaren en daarmee het werkgeluk van de medewerkers verbeteren én de productiviteit van het team vergroten.

Wat is autonomie?

Voordat we verder ingaan op deze stijl van leidinggeven, laten we eerst een stap terug doen. Wat is autonomie? Het woord autonomie komt vanuit het Grieks en betekent: ‘zelfwetgeving’. Auto betekent ‘zelf’, terwijl nomos ‘wet’ betekent. Vertaald naar de werkvloer betekent dit dat medewerkers bewegingsvrijheid ervaren om het werk naar eigen inzicht uit te voeren en daardoor intrinsiek gemotiveerd zijn om hun werk goed te doen.

3 tips om over te stappen naar een mensgerichte leiderschapsstijl en je medewerkers meer autonomie te geven

Tip 1: Wel regie, niet rigide

Zorg dat de randvoorwaarden en het doel helder zijn en laat de teamleden vervolgens zelf keuzes maken hoe zij dit gaan realiseren. Als leidinggevende focus jij op het faciliteren en coachen van dit proces. Ter illustratie; je kunt een functie in allerlei kleine taken opdelen en deze zo efficiënt mogelijk plannen. Schoonmakers hebben bijvoorbeeld 20 seconden voor ieder toilet en 2 minuten voor een kantoorkamer en je geeft exact aan wat schoongemaakt moet worden. Of je geeft als randvoorwaarden mee dat het kantoorpand in x tijd schoon moet zijn en laat het aan de medewerker over hoe ze dit realiseren. Ze werken dan volgens hun eigen ritme en logica wat een stuk efficiënter is en ze zullen meer verantwoordelijkheid voelen voor het eindresultaat. En dan zal je zien dat de vette vingers ook nog even van het kopieerapparaat zijn gepoetst al stond dat niet op de lijst.

JEZELF ZIJN

Tip 2: Zeg het niet, maar vraag het

Niets is zo onhandig als in je ivoren toren oplossingen te bedenken voor de werkvloer. Maak gebruik van de kennis die hier aanwezig is, neem medewerkers serieus in wat ze zeggen en betrek hen (waar mogelijk) bij het bedenken van oplossingen. Ben je bekend met NIVEA? Niet Invullen Voor Een Ander. Voor deze valkuil is niet voor niets een ezelsbruggetje bedacht, het is namelijk zo gebeurd. We zijn als mens sterke denkers en als leidinggevende voel je je ook verantwoordelijk voor de oplossing. Maar ga, als een medewerker een tijdje minder goed functioneert, liever de dialoog aan met elkaar, in plaats van zelf te bedenken waar het aan kan liggen én met voorstellen voor de oplossing te komen. Vraag hoe het gaat, wat de reden is dat deze persoon minder functioneert en wat hij of zij zelf als oplossing ziet. Hiermee maak je het jezelf ook makkelijker, zijn medewerkers gecommitteerd aan de oplossing én vergroot je hun gevoel van autonomie en werkgeluk.

Tip 3: Zelfreflectie en feedback

Vertrouwen is de basis van samenwerken. Ik moet dan altijd denken aan die oefening waar je jezelf achterover laat vallen in de hoop dat je collega’s je opvangen. Dat is kwetsbaar, want vallen doet pijn. Maar het is juist die kwetsbaarheid die ervoor zorgt dat we de verbintenis met elkaar aan durven gaan. En vanuit die verbintenis is het veilig om open en eerlijk te zijn, naar jezelf en naar elkaar. Dat mag ook best een keer tot een pittige discussie leiden, benut de energie die hierbij vrij komt en weet ‘We’ve got each other’s your back’. Leer medewerkers dus te vertrouwen en dat het oké is kritisch te zijn op zichzelf en op collega’s. Door het stimuleren van zelfreflectie en feedback ontstaat een cultuur waarin medewerkers eigenaarschap ervaren voor hun werk, de resultaten, leren dat fouten maken mag en bovendien dat je om hulp kan vragen.

Hoe? Frank helpt

Weet jij hoe de stijl van leidinggeven binnen jouw organisatie wordt gewaardeerd? Met behulp van de Frank app meet je continue de werkbeleving van de medewerkers. Vaste thema’s zijn onder andere de ervaren autonomie en leiderschapsstijl. De resultaten kan je vervolgens op teamniveau met elkaar bespreken. Samen bepaal je welke acties jullie hierop kunnen ondernemen. Zo neem je besluiten die breed gedragen worden en dus meer impact hebben.

Everybody Frank, Everybody Happy

[noptin-form id=39430]

Over de auteur

Met een passie voor het bevorderen van werk-welzijn heeft Maartje een achtergrond in arbeidspsychologie en heeft zij zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve methoden om werkgeluk te meten en te verbeteren. Met jarenlange ervaring heeft Maartje talloze organisaties geholpen om een gezonde en bloeiende werkomgeving te creëren.