Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek

4 soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek

Welke soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn er? En wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek nou precies? Niemand kent een organisatie beter dan de eigen medewerkers. Zij weten precies wat er speelt binnen de organisatie en hebben vaak uitstekende ideeën over hoe problemen op de werkvloer kunnen worden opgelost. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is goed hulpmiddel om de gevoelens, behoeften, wensen en ideeën van medewerkers op te halen.  Er zijn verschillende soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek die je kan inzetten. Wij hebben deze soorten in vier categorieën gedeeld.

  • Ideeënbus
  • (Groeps)interview
  • Statische vragenlijst
  • Realtime meten

1. Ideeënbus

Een ideeënbus is één van de soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek. Wanneer je de mening of ideeën van medewerkers wilt ophalen kan je natuurlijk heel eenvoudig een ideeënbus ophangen waar iedereen een briefje met zijn/haar idee of opmerking in kan stoppen. Voordeel van een ideeënbus is dat medewerker anoniem zijn opmerking of idee kan doorgeven. Sociaal wenselijke ideeën of opmerking worden daarmee een stuk lager, maar daar zit meteen ook een risico. Dat het een klaagbus wordt waarin medewerkers alleen maar negativiteit uiten. Een ander nadeel van de anonimiteit van de ideeënbus is dat de bus-beheerder de opmerkingen niet verder kan uitvragen bij de idee-aandragers. Waardoor de idee aandrager wellicht het gevoel krijgt dat er niets met zijn suggesties wordt gedaan. Daarnaast blijkt in de praktijk dat maar heel weinig medewerkers hun wensen en behoeften via een een ideeënbus uiten.. Het is leuke manier om ideeën op te doen voor bijvoorbeeld het bedrijfsuitje, maar een te simpele methode om waardevolle feedback over het werkgeverschap op te halen bij medewerkers.

2. Interview

Je kan de medewerkers natuurlijk ook direct vragen naar werkbeleving. Bijvoorbeeld in een werkgroepssessie. Voordeel is dat je echt kan doorvragen en er heel precies kan achter komen wat speelt. Nadeel is het dat de mening van 1 goed gebekte medewerker vooral kan doorklinken omdat deze zich durft uit te spreken. Collega's die wat meer op de achtergrond zijn worden dan niet gehoord. Je kan medewerkers ook tijdens de functioneringsgesprekken vragen naar hun werkbeleving, maar daar is het gebrek aan anonimiteit weer lastig. Wanneer er onvoldoende vertrouwen is en medewerkers de angst hebben dat dit gevolgen kan hebben voor hun beoordeling zullen ze nooit het achterste van hun tong laten zien.

3. Statische vragenlijst

De vragenlijst is de meest gebruikte vorm van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Wanneer je een goed ontworpen vragenlijst maakt dan kan je eenvoudig meetbaar maken hoe de vlag erbij hangt in een organisatie en om proactief sturen op resultaat. Deze onderzoeken hebben als voordeel dat de anonimiteit is gewaarborgd en dat je op een relatief snelle manier feedback over diverse thema's bij medewerkers kan ophalen. Maar de meeste organisaties doen slechts 1 keer per jaar of 1 keer in de 2 jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Door zo statisch te meten is het moeilijk om te bepalen wat de oorzaken zijn van bepaalde problemen op de werkvloer. Je loopt  altijd achter de feiten aan, je gaat oplossingen verzinnen voor problemen die maanden geleden relevant waren. Dit maakt het onmogelijk om problemen op de werkvloer vroeg te signaleren, laat staan te voorspellen. Daarnaast hebben deze onderzoeken een slecht imago. Medewerkers hebben vaak weinig zin om zich in één keer door lange vragenlijst heen te werken en ze zien te weinig terug in terugkoppeling van de resultaten of verbeteracties.

soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek

4. Realtime meten

De laatste van de vier soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek is onze favoriet; realtime meten. Door middel van een app is wekelijks meten mogelijk en daardoor kan de verloop van werkbeleving over het hele jaar zichtbaar worden in trendlijnen. Zo kan je het werkgeluk op de voet volgen en kunnen problemen snel gesignaleerd worden. Daarnaast geeft realtime onderzoek je de mogelijkheid om de impact van een training of interventie direct te meten. Zo heb je continu een vinger aan de pols. En dat is in het huidige, snel veranderende technologische tijdperk hard nodig.

Een tweede voordeel van realtime meten is dat de vragenlijst kan worden aangepast aan de actuele situatie. Na het bedrijfsfeest kan een dag later worden gemeten wat de medewerkers ervan vonden. Uit onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen werkgeluk en verloop, verzuim en productiviteit. Wanneer je weet wat er speelt in de organisatie dan wordt het ook mogelijk om cruciale zaken op te lossen en de verloop en verzuim te verbeteren.

Everybody Frank - Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Everybody FRANK is zo'n software oplossing die middels een app het werkgeluk van medewerkers realtime meet. De app stelt de medewerker 3 per week een vraag over de verschillende thema's van werkgeluk - werkbeleving, drijfveren, vitaliteit en talenten/competenties. De vragen zijn concreet en eenvoudig te beantwoorden. In de app ziet de medewerker direct zijn scores terug, wat de medewerker zelf ook inzicht geeft in zijn eigen werkgeluk. Daarnaast kan hij zijn eigen scores benchmarken met de scores van de rest van de organisatie, zo is de terugkoppeling van de resultaten direct gewaarborgd en hoeft de organisatie alleen nog maar heel duidelijk te laten zien welke acties zij ondernemen om het beter te maken.

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers