Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

typen medewerkerstevredenheidsonderzoek

Soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek

4 soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek

Welke soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn er? En wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek nou precies? Niemand kent een organisatie beter dan de eigen medewerkers. Zij weten precies wat er speelt binnen de organisatie en hebben vaak uitstekende ideeën over hoe problemen op de werkvloer kunnen worden opgelost. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is goed hulpmiddel om de gevoelens, behoeften, wensen en ideeën van medewerkers op te halen.  Er zijn verschillende soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek die je kan inzetten. Wij hebben deze soorten in vier categorieën gedeeld.

  • Ideeënbus
  • (Groeps)interview
  • Statische vragenlijst
  • Realtime meten

1. Ideeënbus

Een ideeënbus is één van de soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek. Wanneer je de mening of ideeën van medewerkers wilt ophalen kan je natuurlijk heel eenvoudig een ideeënbus ophangen waar iedereen een briefje met zijn/haar idee of opmerking in kan stoppen. Voordeel van een ideeënbus is dat medewerker anoniem zijn opmerking of idee kan doorgeven. Sociaal wenselijke ideeën of opmerking worden daarmee een stuk lager, maar daar zit meteen ook een risico. Dat het een klaagbus wordt waarin medewerkers alleen maar negativiteit uiten. Een ander nadeel van de anonimiteit van de ideeënbus is dat de bus-beheerder de opmerkingen niet verder kan uitvragen bij de idee-aandragers. Waardoor de idee aandrager wellicht het gevoel krijgt dat er niets met zijn suggesties wordt gedaan. Daarnaast blijkt in de praktijk dat maar heel weinig medewerkers hun wensen en behoeften via een een ideeënbus uiten.. Het is leuke manier om ideeën op te doen voor bijvoorbeeld het bedrijfsuitje, maar een te simpele methode om waardevolle feedback over het werkgeverschap op te halen bij medewerkers.

2. Interview

Je kan de medewerkers natuurlijk ook direct vragen naar werkbeleving. Bijvoorbeeld in een werkgroepssessie. Voordeel is dat je echt kan doorvragen en er heel precies kan achter komen wat speelt. Nadeel is het dat de mening van 1 goed gebekte medewerker vooral kan doorklinken omdat deze zich durft uit te spreken. Collega's die wat meer op de achtergrond zijn worden dan niet gehoord. Je kan medewerkers ook tijdens de functioneringsgesprekken vragen naar hun werkbeleving, maar daar is het gebrek aan anonimiteit weer lastig. Wanneer er onvoldoende vertrouwen is en medewerkers de angst hebben dat dit gevolgen kan hebben voor hun beoordeling zullen ze nooit het achterste van hun tong laten zien.

3. Statische vragenlijst

De vragenlijst is de meest gebruikte vorm van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Wanneer je een goed ontworpen vragenlijst maakt dan kan je eenvoudig meetbaar maken hoe de vlag erbij hangt in een organisatie en om proactief sturen op resultaat. Deze onderzoeken hebben als voordeel dat de anonimiteit is gewaarborgd en dat je op een relatief snelle manier feedback over diverse thema's bij medewerkers kan ophalen. Maar de meeste organisaties doen slechts 1 keer per jaar of 1 keer in de 2 jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Door zo statisch te meten is het moeilijk om te bepalen wat de oorzaken zijn van bepaalde problemen op de werkvloer. Je loopt  altijd achter de feiten aan, je gaat oplossingen verzinnen voor problemen die maanden geleden relevant waren. Dit maakt het onmogelijk om problemen op de werkvloer vroeg te signaleren, laat staan te voorspellen. Daarnaast hebben deze onderzoeken een slecht imago. Medewerkers hebben vaak weinig zin om zich in één keer door lange vragenlijst heen te werken en ze zien te weinig terug in terugkoppeling van de resultaten of verbeteracties.

soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek

4. Realtime meten

De laatste van de vier soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek is onze favoriet; realtime meten. Software maakt het mogelijk om op realtime de werkbeleving van medewerkers te meten. Door middel van een app kan er wekelijks gemeten en ontstaan er trendlijnen, wordt de impact van training of interventies meetbaar en kunnen problemen snel gesignaleerd worden. Hiermee heb je continu een vinger aan de pols waardoor de organisatie zaken al vroeg kan signaleren en snel kan ingrijpen.  Real time wil zeggen dat wanneer er iets veranderd in de organisatie je dit ook direct terug kan zien in de resultaten. In het huidige snel veranderende technologische tijdperk moeten organisaties wendbaar zijn. Om ook vanuit HR snel te kunnen reageren op veranderingen wil je altijd weten hoe het ervoor staat in de organisatie.

Een tweede voordeel van realtime meten is dat de vragenlijst kan worden aangepast aan de actuele situatie. Na het bedrijfsfeest kan een dag later worden gemeten wat de medewerkers ervan vonden.  HR verzamelt zo vrij eenvoudig relevante data. Door deze data te analyseren ontstaan er waardevolle inzichten.  Uit onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen werkgeluk en verloop, verzuim en productiviteit. Wanneer dit soort verbanden worden gevonden in je eigen organisatie dan wordt het ook mogelijk om cruciale zaken als verloop en klantgerichtheid te voorspellen en te beïnvloeden.

Everybody FRANK - Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Everybody FRANK is zo'n software oplossing die middels een app het werkgeluk van medewerkers realtime meet. De app stelt de medewerker 3 per week een vraag over de verschillende thema's van werkgeluk - werkbeleving, drijfveren, vitaliteit en talenten/competenties. De vragen zijn concreet en eenvoudig te beantwoorden. In de app ziet de medewerker direct zijn scores terug, wat de medewerker zelf ook inzicht geeft in zijn eigen werkgeluk. Daarnaast kan hij zijn eigen scores benchmarken met de scores van de rest van de organisatie, zo is de terugkoppeling van de resultaten direct gewaarborgd en hoeft de organisatie alleen nog maar heel duidelijk te laten zien welke acties zij ondernemen om het beter te maken.

Continue en realtime inzicht in de werkbeleving van werknemers krijgen?

Vertrouwd door 500+ happy bedrijven

logo5
logo6
logo1
logo2
logo33
logo4