Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Medewerkerstevredenheidsonderzoek voorbeeld vragenlijst

Het bedenken van de vragen voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek is best lastig. Daarom hebben wij een opzet voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek voorbeeld vragenlijst gemaakt. Vanuit je onderzoeksdoelstellingen bepaal je welke onderwerpen je wilt betrekken in onderzoek. Heb je geen idee welke issue's er spelen dan kan je ook starten met een nul-meting.

Bij Everybody Frank onderscheiden we 14 thema's (key drivers) die ieder een set onderliggende vragen bevat die dat onderwerp goed meten.

 

Key driver als basis voor vragen medewerkersonderzoek

Key Driver Definitie
Ontwikkelcyclus Terugkoppeling over je gedrag en vaardigheden.
Betekenisvol werk Jouw bijdrage aan het grotere geheel.
Organisatie trots De mate waarin jij op de hoogte bent van de visie en ambitie van de organisatie en deze ook deelt.
Duurzame inzetbaarheid Jij en je leidinggevende voeren dialoog over de strategie van de organisatie en de mogelijke consequenties daarvan.
Persoonlijke ontwikkeling De mate waarin jij je kunt ontwikkelen en hoe tevreden je bent over de wijze waarop je werkgever je daarin ondersteunt.
Communicatie Jouw tevredenheid over de interne communicatie en informatiedeling.
Directie Jouw ervaring met betrekking tot de benaderbaarheid van de leiding van de organisatie. De mate waarin zij openstaan voor de mening van medewerkers.
Arbeidsvoorwaarden Jouw tevredenheid over je arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en -middelen.
Autonomie De mate waarin jij de ruimte hebt om eigen je werk in te delen.
Collegialiteit De mate waarin jij steun krijgt van collega's. Is er sprake van onderling vertrouwen, een open cultuur, elkaar feedback geven en ontvangen.
Leidinggevende Je durft vrij te spreken tegen je leidinggevende en ervaart steun en waardering van je leidinggevende.
Sociaal veilig werken De mate waarin jij je veilig voelt op je werk. Dit betreft zowel je fysieke als psychische welzijn op je werk.
Kwaliteitsbeleid Jouw ervaring met het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitsniveau en de wegen die daarnaar moeten leiden.
Werkdruk De mate waarin je werkdruk ervaart. Denk daarbij aan dat je jouw werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen.

Vragenlijst maken

Wanneer je je onderwerpen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek hebt bepaald, dan kan je de bijbehorende vragen gaan formuleren. Enkele tips voor het maken van deze vragenlijst:

  • Hanteer simpel taalgebruik en vermijd jargon
  • Stel concrete vragen
  • Voorkom dat jouw mening in de vraag doorklinkt. Bijvoorbeeld; hoe vies vind jij de toiletten? Daarmee geef je al aan dat ze vies zijn.

Test de vragen in kleine pilot groep, begrijpen ze vraag, klopt de antwoordmogelijkheid, is de vraag eenduidig? het is niet gewenst dat een vraag op verschillende manieren te interpreteren is. Bedenk voor iedere key driver verschillende vragen.

Antwoordmogelijkheden bepalen

Je kan kiezen voor verschillende antwoordmogelijkheden, je hebt verschillende punten schalen bijvoorbeeld een 10, 7 of  4 puntenschaal.  De meest gebruikte is echter de 5 punt schaal. Deze zogenaamde Likert schaal geeft de medewerker de mogelijkheid om neutraal te antwoorden, hierover later meer. Daarnaast vinden sommige medewerkers het prettig om hun ei kwijt te kunnen. Daarvoor kan je aan het eind van de vragenlijst een open vragen opnemen.

Open antwoorden

Een vraag waar een medewerker een eigen, persoonlijke invulling aan kan geven. Hierbij kan aangegeven worden of invullen verplicht of niet verplicht is. Ook kan eventueel een bepaalde invulvorm geëist worden, bijvoorbeeld bij een postcode, e-mailadres, adres, datum, telefoonnummer, leeftijd of valuta.

Likert schaal

Een gesloten vraag met één of meerdere stellingen waarin de medewerker verzocht wordt de mate van instemming met deze stelling(en) aan te geven. Dit kan door middel van een hiërarchisch gerangschikt antwoordmodel. De extremen van het antwoordmodel geven de mate van instemming met, dan wel afwijzing van, de stelling aan.

Welke soorten medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn er?

Na het formuleren van je vragen hoef je alleen nog te bepalen op welke wijze je het medewerkerstevredenheidsonderzoek wil uitvoeren. Je kan kiezen voor een papierenversie of online met behulp van google docs of mail chimp. Laat je keuze ook afhangen van de frequentie van je onderzoek, wil je het eenmalig doen, dan is een papieren versie een prima optie, maar wil je de werkbeleving vaker meten dan is een online versie handiger. Lees hier meer over in ons artikel:  verschillende soorten medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

 

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers