Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Duurzame inzetbaarheid: en ze werkten nog lang en gelukkig

De wereld veranderd sneller dan ooit. We werken steeds langer door, niet alleen omdat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog kruipt. Maar ook omdat we steeds langer fit en gezond blijven en er voor kunnen kiezen om langer door te werken. De huidige loopbaan uitdaging is dan ook duurzame inzetbaarheid. Hoe kan ik gezond én relevant blijven voor de arbeidsmarkt.

In de tijd die we besteden aan werk verandert de wereld om ons heen. Denk maar eens aan hoe je werk er 10 jaar geleden uitzag. Of zelfs 20 jaar geleden. Verschillende technologische ontwikkelingen hebben ons werk makkelijker gemaakt. Door de automatisering zijn er banen verdwenen maar ook nieuwe ontstaan. Vanaf je eerste werkdag tot en met je laatste afscheidsborrel zal het een reis met ups en downs zijn, en komen er verschillende wendingen en veranderingen op je pad. De uitdaging is; hoe ga je als werknemer deze tijd zo besteden dat je gezond, gelukkig en vakbekwaam aan de slag kunt gaan én dat voor langere tijd kan volhouden. Deze ontwikkelreis gedurende je loopbaan is waar duurzame inzetbaarheid over gaat.

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Het doel van duurzame inzetbaarheid is om medewerkers tot aan hun pensioen gemotiveerd en gezond aan het werk te houden. Dit is belangrijk. Niet alleen voor het welzijn van het individu, maar ook voor het gezond voortbestaan van de organisatie en zelfs voor de maatschappij als geheel. Jazeker, er rust een zware taak op de schouders van ons allemaal. We leven langer en er worden minder kinderen geboren. De uitstroom van oudere medewerkers met kennis en expertise neemt toe en de instroom blijft achter. Maatschappelijk zorgt dit voor veel druk op de kosten voor pensioen, zorg en sociale zekerheid. In de organisatie zorgt dit voor een uitdaging over hoe we deze kennis goed over kunnen dragen. En bij de individuele medewerker zorgt dit voor druk om dezelfde taak met minder mensen te voltooien. Dit maak het belangrijk dat je als organisatie een visie en beleid hebt voor duurzame inzetbaarheid. Maar hoe pak je dit aan? Hieronder lees je 5 tips om duurzame inzetbaarheid de spotlight te geven die deze binnen jouw organisatie verdient.

Tip 1: Een leven lang leren

Zoals gezegd omhelst ons werkende bestaan een lange periode. In deze tijd veranderen banen ook van vorm en inhoud. En dat niet alleen… Ook de wensen en behoeftes van de medewerker zullen in deze periode veranderen. Dit vraagt om flexibiliteit van zowel medewerker als organisatie, en vaak ook om het leren van nieuwe vaardigheden. Eigenlijk begint duurzame inzetbaarheid al op de eerste werkdag. Wat zijn de eisen van het werk op dit moment en welke kennis of vaardigheden zijn hier nu voor nodig. Maar ook gelijk vooruitkijkend naar de toekomst. Welke dromen en ambities heeft een medewerker? Hoe groot of klein ook, dat maakt niet uit. Leren is leuk. Sterker nog, ons brein maakt stofjes aan waar we ons gelukkig door voelen als we iets nieuws leren. Dus zorg ervoor dat persoonlijke ontwikkeling een belangrijke taak is en niet iets dat in de waan van de dag weggewimpeld wordt.

duurzame inzetbaarheid

Tip 2: Een gezonde en veilige werkomgeving

Tijdens je loopbaan lever je continu een prestatie. Fysiek of mentaal, of beide. Om deze prestatie te kunnen leveren moet je als medewerker gezond zijn. Echter zien we dat jaarlijks nog steeds veel mensen gezondheidsklachten krijgen door hun werk. Het ziekteverzuim door mentale klachten is al jarenlang aan het stijgen en is beroepsziekte nummer 1 geworden. Maar ook overbelasting van het fysieke gestel zorgt nog steeds voor uitval van medewerkers. Deze problemen ontstaan mede door de werkomgeving. Bijvoorbeeld door onveilige situaties, pestgedrag of hoge werkdruk. Hierdoor zijn medewerkers minder gelukkig op het werk, zijn ze minder productief en lopen ze het risico om ziek te worden.

Goede arbeidsomstandigheden kunnen deze problemen voorkomen en ervoor zorgen dat mensen hun werk op een gezonde manier kunnen uitvoeren. Pak dus je rol als werkgever om een vitale werkomgeving te creëren. Met behulp van het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) breng je eenvoudig in kaart wat mogelijke gezondheidsrisico’s zijn. Vervolgens stel je een plan van aanpak op om deze risico’s te beperken en voorkomen. Dit is een continu proces en een belangrijke taak bij het vergroten van de duurzame inzetbaarheid onder medewerkers. Denk hierbij niet alleen aan het voorkomen van problemen, maar denk juist ook na over hoe je de gezondheid van medewerkers nú al kunt versterken. Dus niet alleen preventief aan een gezonde werkomgeving werken, maar juist versterken.

Tip 3: Maak het passend

Gedurende de loopbaan van de medewerker zal er van alles veranderen. Niet alleen denkend aan de ambities van de medewerker, maar ook zijn privéomstandigheden. Zo kan iemand bijvoorbeeld mantelzorgtaken naast zijn werk moeten vervullen. Wellicht wordt iemand vader of moeder en wil daardoor tijdelijk minder uren werken. Of wordt iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt, waarbij sommige werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden. Het is de uitdaging om niet meer in vaste functieprofielen te denken, maar meer te kijken naar hoe je de baan passender kunt maken bij de persoon en de situatie. Dit wordt ook wel jobcrafting genoemd. Jobcrafting houdt in dat je als medewerker je baan kunt kneden en aanpassen met het doel om deze beter aan te laten sluiten op je persoonlijke behoeftes, competenties of interesses. Hierdoor zorg je dat het werk beter bij de medewerker past en zal de betrokkenheid en motivatie toenemen. Met als resultaat dat je het werk gezond, leuk en uitdagend houdt.

Tip 4: Ga regelmatig in gesprek

Om echt zicht te houden op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het belangrijk om in gesprek te gaan hierover. Van oudsher zijn we gewend het gesprek over hoe het gaat te voeren tijdens het functionerings- of beoordelingsgesprek. Dit zijn dus maar een paar momenten per jaar. En eerlijk gezegd zijn dit vaak een beetje ongemakkelijke momenten, want als medewerker ga je toch beoordeeld worden of je het wel goed doet. In die maanden tussen deze gesprekken door kan er van alles gebeuren en veranderen wat impact heeft op hoe gezond en gelukkig medewerkers aan het werk zijn. Ga dus liever met meer regelmaat hierover in gesprek. Maak er een goede gewoonte van. Hoe vaker je iets doet, hoe minder ongemakkelijk het ook zal worden en het geeft je meer mogelijkheden als werkgever om tussentijds bij te sturen.

duurzame inzetbaarheid

Tip 5: Creëer inzicht in de werkbeleving

Nog een manier om beter overzicht te houden op hoe gezond, gelukkig en vakbekwaam medewerkers aan het werk zijn is door regelmatig de werkbeleving van de medewerkers te meten. Hoeveel werkgeluk ervaren medewerkers? Wat zijn punten waar ze heel tevreden over zijn? Maar ook de andere kant van de medaille, wat zijn punten in de werkbeleving die verbeterd kunnen worden om lekker te kunnen werken? Het creëren van de juiste omstandigheden zorgt ervoor dat medewerkers met meer plezier hun werk kunnen doen en dus ook langer inzetbaar zijn. Voor het meten van de medewerkerstevredenheid geld ook hier, maak er een goede gewoonte van en zorg voor meer regelmaat. Eens per jaar een lange vragenlijst in laten vullen door medewerkers past niet meer helemaal bij deze tijd. Liever heb je continu inzicht in de werkbeleving zodat je weet waar de schoen wringt en weet wat je kunt doen om dit te verbeteren.

Een manier om dit te doen is via de werkbeleving app van Everybody Frank. Frank doet het net even anders: de app stelt een aantal keer per week een vraag aan medewerkers over verschillende factoren die invloed hebben op hun werkbeleving. Doordat de vragen verspreid over de tijd aan de medewerkers worden gesteld krijg je een continue inkijk in de werkbeleving, weet je wat er leeft en speelt én hoe zich dat ontwikkelt. Dit is dé voedingsbodem om het gesprek met elkaar te voeren over werkgeluk en daarmee echt een verandering op gang te brengen. Want hoe meer werkgeluk medewerkers ervaren, hoe langer ze gezond kunnen doorwerken.

….En ze werkten nog lang en gelukkig.

Wil jij weten wat de mogelijkheden van Frank zijn voor jouw organisatie?

Dit kun je verwachten van de demo

Sparren over hoe jij Frank kan inzitten in jouw organisatie

Uitleg over de belangrijkste features 

Inzicht in de prijs en implementatie gebaseerd op jouw behoefte

Demo aanvragen

Ontdek vrijblijvend hoe Frank jouw organisatie kan helpen groeien.

  Vertrouwd door

  Ormit
  starshl
  Incluzio
  tkb
  zorgenzekerheid
  gom