Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Competenties

Persoonlijke ontwikkeling wordt meestal gekoppeld aan competentie ontwikkeling. Wanneer je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling, zal je ook je competenties moeten ontwikkelen, maar wat houdt dat precies in? Een competentie is het vermogen waarover iemand beschikt om een bepaalde taak uit te voeren en een competentie is uiteen te zetten in 3 elementen; kennis, vaardigheid en motivatie. Wanneer jij je zou willen ontwikkelen binnen een van deze drie onderdelen is het slim om eerst te kijken op welk vlak jij de grootste stappen zou kunnen maken.

Competentiemanagement

De meeste organisaties werken met competentiemanagement. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om transparant te zijn over het maken van afspraken met een werknemer omtrent gedrag en de wijze waarop er invulling gegeven kan worden aan een functie. Het functieprofiel, een onderdeel wat je ook terugvindt in iedere vacature, geldt hierbij vaak als uitgangspunt. Hierin staan de belangrijkste competenties waarover een werknemer moet beschikken om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen en weet de werknemer welk gedrag er van hem of haar verwacht wordt. Op deze manier is de organisatie in staat om de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen en te sturen waar nodig.

Competentiegids

De competenties waar een organisatie mee werkt staan beschreven in een competentiegids. Een competentie wordt hierin beschreven door middel van een definitie en een aantal gedragsindicatoren. Gedragsindicatoren zijn hele concrete beschrijvingen van gedrag, ook wel gedragskenmerken genoemd. Zo kunnen medewerker en leidinggevende heel goed analyseren hoe goed de medewerker een competentie beheerst, welk gedrag laat hij al zien en wat laat hij nog te weinig zien. Daarover kunnen medewerker en leidinggevende hele concrete afspraken, bijvoorbeeld in een POP gesprek.

Laten we als voorbeeld de competentie creativiteit nemen.

Definitie creativiteit - het bedenken van originele oplossingen voor problemen.

Gedragskenmerken:

  • brengt tijdens het brainstormen nieuwe ideeën in
  • creëert vanuit bestaande mogelijkheden een nieuwe oplossingsrichting
  • volgt de maatschappelijke trends zodat die meegenomen kunnen worden naar het vakgebied
  • maakt gebruik van het relatienetwerk om nieuwe ideeën op te doen
  • bekijkt een vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken

Ontwikkeltips

Vaak staan in een competentiegids onder de competentie ook een aantal ontwikkeltips weergeven, waardoor de medewerker direct aan de slag kan.

Ontwikkeltips creativiteit

Computers en machines kunnen een heleboel menselijk werk overnemen omdat ze daarvoor geprogrammeerd zijn, maar iets wat niet te programmeren valt is; creativiteit. Het is dus voor jouw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt belangrijk om creatief te zijn en gelukkig zijn er genoeg manieren om deze competentie/skill te ontwikkelen. Van brainstorm cursussen tot ‘out-of-the-box’ denken-sessies, er is een scala aan opleidingen die je hiervoor kunt volgen, maar ook als je van lezen houdt kun jij je hartje ophalen bij de volgende boeken; ‘Creativiteit hoe? Zo!’of ‘Whole Lotta Creativity Going On: 60 Fun and Unusual Exercises to Awaken and Strengthen Your Creativity’

Competenties en Everybody Frank

Frank maakt het ontwikkelen van jouw competenties inzichtelijk en gestructureerd. Met onze app vraag je feedback aan je leidinggevende en verschillende collega's. De app heeft alle gedragskenmerken van een compententie vertaalt naar concrete vragen. De vragen zijn daardoor makkelijk te beantwoorden en de medewerker heeft direct inzicht in de scores op de verschillende gedragskenmerken. Door 360 graden feedback en zelfreflectie te combineren krijg de inzicht in hoe goed hij competenties beheerst en op welke onderdelen hij zelf nog verder zou kunnen ontwikkelen. Waar score je laag op en op welke onderdelen kun jij je nog ontwikkelen? Bij welke gedragskenmerken is het verschil tussen jouw eigen score en dat van je ‘trustees’ het grootst en waar komt dat verschil vandaan? Heb je jezelf te hoog of- te laag ingeschat? De resultaten van FRANK kunnen gebruikt worden bij het maken van het persoonlijke ontwikkelingsplan.

Competentie overzicht

Everybody Frank heeft een uitgebreide "competentiegids" waar onze klanten uit kunnen kiezen. De gids is alleen niet echt een gids, want alles is verwerkt in de app. In de app krijgt een medewerker eenvoudig overzicht van de voor zijn functie belangrijke competenties. De eigen scores en de feedback scores worden duidelijk weergeven en iedere medewerker krijgt een uitleg bij zijn scores en wanneer nodig tips & trick. De 'gids' bestaat uit 6 domeinen en 23 verschillende competenties, zo kan er voor iedere functie een eigen competentieprofiel worden opgesteld en geïmplementeerd in de app.

Competentiedomein Competentie
Professionaliteit Accuratesse
Vakkundigheid
Kwaliteitsgerichtheid
Conceptueel denken
Initiatief & verantwoordelijkheid Initiatiefrijk
Integriteit
Zelfontwikkeling
Verantwoordelijkheid
Handelt toekomstgericht
Anticiperen
Effectieve zakelijke communicatie Contactgerichtheid
Overtuigingskracht
Complexe beïnvloeding
Samenwerken Coöperatief
Optimaal afstemmen
Organisatie cultuur
Strategisch samenwerken
Plannen en Organiseren Systematisch werken
Projectmatig werken
Strategisch plannen
Klantgerichtheid Servicegerichtheid
Klant centraal
Marktgerichtheid

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers