Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een overeenkomst tussen jou en jouw werkgever waarin jullie vastleggen waar jouw kansen en mogelijkheden liggen om je te ontwikkelen binnen bepaalde periode. Samen bekijk je welke opties er zijn voor bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of het krijgen van coaching zodat jij je werk nog beter en met veel plezier kunt doen. Het doel van het persoonlijke ontwikkelingsplan is om structureel te werken aan jouw ontplooiing waarbij jij jouw ambities zo concreet mogelijk maakt. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces en je werkgever investeert op haar beurt tijd en eventuele financiële middelen. Om een goed persoonlijk ontwikkelingsplan te maken is het van belang dat je goed nadenkt over jezelf en jouw toekomst. De FRANK app kan je hierbij helpen. De waardevolle inzichten die je krijgt in het dashboard van de app kan je gebruiken bij het opstellen van je persoonlijke ontwikkelingsplan. 

Persoonlijke ontwikkeling is een doorlopend proces waar je heel je leven lang mee bezig bent. Alles om ons heen is continu in beweging, inclusief jij. Om mee te kunnen gaan met alle technologische veranderingen en hier ook succesvol mee te zijn, moeten werkgevers de juiste werknemers in dienst hebben. Bedrijven vinden het daarom ook belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en hier wordt meer dan ooit in geïnvesteerd. Bedrijven realiseren zich weer dat zolang de medewerkers groeien, het bedrijf dat ook doet.  

Een pop bestaat uit:

  • Wat kan ik?

Waar ben je goed in, waar liggen je krachten? Wat waarderen jouw collega’s het meest? Maar ook wat kan ik aan? Hoe is het met jouw vitaliteit? Bekijk in je dashboard je score.

  • Wat wil ik?

Waar krijg je energie van? Wat zijn jouw grootste drijfveren? En wat is jouw ambitie? Waar wil je over 5 jaar zijn?

  • Waar sta ik nu?

Hoe is jouw werkbeleving? Waar ben je tevreden over in je huidige functie en welke onderdelen zou je graag anders willen zien?

  • Hoe kom ik er?

Welke stappen moet je ondernemen om jouw doelen te bereiken. 

Niet de makkelijkste vragen om te beantwoorden, maar daar helpt de Frank app je bij! Frank stelt je gedurende het jaar een paar keer per week een vraag over bovenstaande thema’s. Het dashboard geeft je vervolgens inzicht in je kwaliteiten, drijfveren, werkbeleving en vitaliteit. Frank helpt je bij het uitbreiden van je zelfkennis en helpt je richting en structuur te geven aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarmee maakt Frank het jou een stuk gemakkelijker om een duidelijk persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen. 

Voorbeeld POP

Hieronder volgt een voorbeeld formulier welke je kan gebruiken bij het opstellen van je POP. Of download hier het Persoonlijk ontwikkelingsplan formulier

 

PERSOONLIJK ONTWIKKEL PLAN

Voor het beste resultaat is het belangrijk om je POP zo concreet mogelijk te maken.

De SMART methodiek is makkelijk manier om dat te doen. SMART staat voor (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden).

Wat kan ik?

Waar ben je goed in, waar liggen je krachten? Wat waarderen jouw collega’s het meest? Maar ook wat kan ik aan? Hoe is het met jouw vitaliteit? Bekijk in je dashboard je score.

 
Wat wil ik? 

Waar krijg je energie van? Wat zijn jouw grootste drijfveren? En wat is jouw ambitie? Waar wil je over 5 jaar zijn?

Waar sta ik nu? 

Hoe is jouw werkbeleving? Waar ben je tevreden over in je huidige functie en welke onderdelen zou je graag anders willen zien?

Hoe kom ik er?

Welke stappen moet je ondernemen om jouw doelen te bereiken. 

 

TE ONTWIKKELEN COMPETENTIES

Benoem de competentie  .
Welke gedragscomponenten wil je ontwikkelen

Hiervoor kan je een competentiegids gebruiken. Hierin staan alle competenties beschreven met daarbij de specifieke gedragscomponenten

Beschrijf op welke taken van de (toekomstige) functie dit betrekking heeft. 
Beschrijf de gewenste output (positieve effecten) wanneer de gedragskenmerken volgens doelstelling ingezet worden.
Beschrijf de ontwikkelingsactiviteiten 

Denk aan: coaching, begeleiding, kennis verbeteren, voorwaarden scheppen door manager, field coaching, training.

Benoem een tijdpad

waarbinnen de ontwikkeling naar verwachting plaats zal vinden.

VOORTGANG

Maak dit ook weer zo concreet mogelijk, gebruik de SMART methodiek.

Beschrijf de huidige stand van zaken. Wat gaat al beter wat behoeft verder ontwikkeling. Beschrijf hoe het komende half jaar aan deze competentie verder gewerkt wordt. (bijstellen, acties, afspraken)

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers