Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Vitaliteit medewerkers

5 tips voor meer vitaliteit in organisaties

Ken jij ze ook? Van die mensen die in de vroege ochtend zingend hun bed uitspringen, met een goed gevulde broodtrommel op tijd hun auto in stappen, terwijl ze in de tussentijd nog even de vaatwasser hebben uitgeruimd én de kinderen gereed hebben gemaakt voor hun schooldag. Vervolgens komen ze fluitend aan op hun werkplek en ook hier lijken ze wel over een paar extra handen en voeten te beschikken, want het werk is af voor je het doorhebt, terwijl ze ook nog eens goed voorbereid en met scherpe vragen die ene vergadering in lopen.

 

Dat is nu dé vitale medewerker. Het is die medewerker die energiek en veerkrachtig is en onvermoeibaar kan doorwerken. Iemand met doorzettingsvermogen, passie en plezier. Doe mij maar één dozijn medewerkers hiervan! Helaas zijn ze niet zo makkelijk leverbaar en zal het energieniveau per mens ook gewoon verschillen, maar je kunt als organisatie er wel aan bijdragen dat medewerkers zich vitaler en energieker kunnen voelen. Hoe? Wij lichten een tipje van de sluier op met 5 tips voor meer vitaliteit in organisaties.

 

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit werkt net als een batterij. Is deze vol dan beschik je over voldoende energie om alle uitdagingen die op je pad komen moeiteloos aan te pakken. Een batterij raakt leeg door het verbruiken van energie, of sneller nog, door een energielek.

Vitaliteit is daarbij wel een breed begrip, dus het is belangrijk deze goed af te kaderen. Je kunt vitaliteit bijvoorbeeld meer persoonsgebonden benaderen, of vanuit het organisatie perspectief. Onder persoonlijke vitaliteit valt bijvoorbeeld gezondheid, levensstijl en welzijn. En bij organisatievitaliteit kan je denken aan inspiratie- of energiebronnen, werkstress, binding & verloop, verzuim en veiligheid. In dit artikel gaan we met name in op organisatievitaliteit.

De vitale medewerker kunnen we dan als volgt omschrijven: iemand die gemotiveerd en energiek is, waardoor hij of zij gezond en productief aan het werk kan zijn en daarin plezier houdt.

 

Vitaliteit op de werkvloer

Als je de metafoor van de batterij in het organisatieperspectief plaatst dan herken je waarschijnlijk wel dat er dingen zijn in je werk waar je energie van krijgt (energiebronnen) en dat er dingen in je werk zijn die je veel energie kosten (werkstressoren).  Wat deze energiebronnen en werkstressoren zijn, zijn deels persoonsgebonden, maar voor een groot deel zijn er algemene factoren te benoemen die zorgen voor energie of stress. Wanneer je als organisatie inzicht hebt in wat deze factoren voor jouw organisatie zijn, zet je de eerste stap om de vitaliteit op de werkvloer positief te beïnvloeden.

Vitaliteit is op de werkvloer is een belangrijke pijler voor motivatie en productiviteit. In Nederland is nog steeds een stijgende lijn te zien in het aantal burn-out gevallen. De PSA, oftewel de psychosociale arbeidsbelasting, is hiermee de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Echter bij veel bedrijven is dit onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar. Belangrijk bij de aanpak is dat je een bedrijfscultuur hebt waarin medewerkers tijdig kunnen aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of werkstress ervaren. Everybody Frank biedt hiervoor een hulpmiddel die dit kan faciliteren.

 

Waarom is hoge vitaliteit bij medewerkers belangrijk?

Vitale mensen zijn effectieve mensen. Veel beleid, met name op gebied van PSA, bij organisaties is echter gericht op het behandelen van ziekte en uitval op het moment dat dit zich voordoet. Echter voorkomen is beter dan genezen. Als organisatie heb je er dus meer baat bij beleid wat de vitaliteit bevordert. Bijkomend voordeel is dat wanneer medewerkers vitaler en gelukkiger zijn ze ook nog eens beter met werkstress om kunnen gaan. Werkgeluk creëert een buffer tegen werkstressoren, zie het als een aanvullende powerbank voor de persoonlijke vitaliteitsbatterij.

En dat niet alleen als je in mensen investeert krijg je er altijd iets voor terug. Mensen die op het werk vitaal zijn en plezier hebben presteren beter en lossen zelfstandig en in onderling overleg geen groot deel van hun eigen problemen op.

 

 

5 tips voor meer vitaliteit in organisaties

Meer aandacht voor vitaliteit in de organisatie loont. Als werkgever bevorder je de vitaliteit van medewerkers door het aanbieden van werk waarmee zij betekenisvol en competent aan de slag kunnen. Ook de mate waarin tegemoetgekomen wordt aan iemands behoefte aan autonomie, en sociale verbondenheid vergroot het gevoel van vitaliteit. Met behulp van 5 onderstaande tips helpen we je op weg hoe dit in de praktijk eruit zou kunnen zien.

 

Tip 1. De essentie voorop

Van betekenis zijn is een belangrijke motivator en dus bron van energie. Alle mensen hebben van nature een behoefte om ergens bij te willen horen en van waarde kunnen zijn. En dat niet alleen het hebben van een duidelijk doel geeft ook rust. Je weet waarvoor je iets doet en dat dit belangrijk is. Sta dus eens met elkaar stil bij de volgende vraag: ‘wat is de toegevoegde waarde van ons werk? En wat is de bijdrage die wij leveren aan de organisatie en de wereld om ons heen?’. Mooie gesprekken gegarandeerd.

 Tip 2. Flexibel werken

In deze huidige tijd is ‘het nieuwe werken’ niet meer weg te denken. Medewerkers krijgen de vrijheid en hebben zelf de regie over het inrichten van hun werktijden en werkplek. Hierdoor is het werk beter aan te passen aan persoonlijke omstandigheden en vergroot je de autonomie van de werknemer. Dit heeft invloed op de lichamelijke vitaliteit van de medewerker waarbij ze hun ideale werkomstandigheden kunnen creëren. Geef hiervoor de benodigde ruimte en vertrouwen.

Tip 3. Leven lang leren

Om de mentale vitaliteit te stimuleren is het belangrijk om ook het blijven leren te stimuleren. Het brein blijft graag actief en in beweging, stilstaan is achteruitgang. En dat niet alleen, competentie ontwikkeling is ook belangrijk om aan de eisen van het werk te blijven voldoen voor de toekomst. Door training en scholing aan te bieden heb je dus niet alleen een vitalere medewerker, maar ook eentje die mee kan doorgroeien naar de toekomst toe.

Tip 4. Zorg voor een goede sfeer 

Mensen zijn ook sociale dieren. Uit veel onderzoeken blijkt dan ook dat leuk contact met collega’s een bron van plezier en energie is voor medewerkers. Geef hier dus ook aandacht en ruimte voor en zorg voor een goede, positieve sfeer. Hoe kan je daar invulling aan geven? Laat de medewerkers daar vooral zelf over meedenken. Voor de ene betekent dat een vrijmibo en voor de ander een koffiecorner met een zitje. Wat bij jullie organisatie past, vullen jullie zelf in.

Tip 5. Creëer draagvlak

Zet de vitaliteit en energiebalans dus op de agenda. En dan niet alleen op de agenda van het MT of het nieuwe HR beleid. Nee, zet het op de agenda van iedere teamvergadering. Zorg voor ondersteuning en goedkeuring van je plannen op gebied van vitaliteit en laat de medewerkers hier ook input voor geven. Net zoals bij tip 4 beschreven weten zij het beste wat past en waar behoefte aan is.

 

 

Meer vitaliteit met Everybody Frank

Niet alleen de werkgever heeft verplichtingen om te zorgen voor een goede en gezonde werkplek, ook de medewerker zelf heeft hier een verantwoordelijkheid in. Hij is ook verantwoordelijk voor zijn eigen vitaliteit en kan hierin initiatief nemen richting zijn leidinggevend. Regelmatig met elkaar in gesprek over je werkbeleving en dus de mate van vitaliteit, werkgeluk en werkstress is belangrijk als je tijdig wilt kunnen aankaarten wanneer het niet goed gaat. Everybody Frank biedt hiervoor de oplossing in de vorm van een nieuwe manier van een medewerkerstevredenheidsonderzoek! Middels een app krijgen medewerkers wekelijks vragen over hun werkbeleving. Hiermee reflecteren medewerkers op hoe het gaat én krijgt de organisatie inzicht in de mate van werkgeluk of werkstress. Vervolgens vormt deze data een mooie aanleiding voor een goed gesprek. Zit iedereen nog lekker in de wedstrijd? Of is er iets nodig? Samen bepaal je vervolgens wat de beste oplossing is voor iedereen.

[noptin-form id=39430]

Over de auteur

Met een passie voor het bevorderen van werk-welzijn heeft Maartje een achtergrond in arbeidspsychologie en heeft zij zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve methoden om werkgeluk te meten en te verbeteren. Met jarenlange ervaring heeft Maartje talloze organisaties geholpen om een gezonde en bloeiende werkomgeving te creëren.