Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

vitaliteit op de werkvloer

Het belang van vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit op de werkvloer is niet een privilege, maar een basisrecht van iedere medewerker. Daarvoor hebben we in Nederland de Arbowet. Hierin staat dat een werknemer niet ziek mag worden van het werk dat hij in opdracht van zijn werkgever uitvoert. Voorkomen is beter dan genezen. Om hier goed vorm aan te geven stel je als bedrijf daarom een arbobeleid op. Hierin staat beschreven wat je er als werkgever aan doet om medewerkers gezond en veilig te laten werken. Kortom, je staat als werkgever garant voor vitaliteit op de werkvloer.

Wanneer we praten over ‘ziek zijn’ worden alle beroepsziekten mee bedoeld, van een zere rug door zwaar tillen, tot een botbreuk door een val van een ladder of een burn-out door een hoge werkdruk. Aandacht voor met name dit laatste risico wordt steeds belangrijker. Sterker nog, psychische aandoeningen zijn de meest voorkomende beroepsziekte en ruim 1/3 van het verzuim is hieraan gerelateerd.

Werkstress als reden voor verzuim en verloop

De psychische sociale arbeidsbelasting, gaat over risico’s op de werkvloer op het mentale vlak. Denk hierbij aan emotioneel zwaar werk, hoge werkdruk, pesten of onregelmatige werktijden. Het zijn simpelweg alle factoren die stress veroorzaken. Stress kan leiden tot verschillende gezondheidsklachten, zoals burn-out of depressie. Het is volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelfs beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Naast de hoge kosten voor het verzuim, is werkstress ook nog eens een belangrijke reden voor vertrek van medewerkers.  Voor meer vitaliteit op de werkvloer is het daarom belangrijk risicofactoren voor psychische sociale arbeidsbelasting te minimaliseren.

Meer aandacht voor vitaliteit op de werkvloer

Aandacht vanuit de wetgeving is vaak gericht op het voorkomen van ziektes. Maar eigenlijk zou de aandacht meer gericht mogen (of moeten) zijn op het vergroten van het welzijn van mensen. Werk is tenslotte een belangrijk element in ons leven. Naast het inkomen wat het ons biedt, biedt het ook zingeving en voldoening. Leuk werk kan dus bijdragen aan de algehele gezondheid van mensen. Met als resultaat meer vitaliteit! En juist vitale medewerkers zijn super waardevol voor de organisatie. Ze zijn creatiever, productiever, kunnen beter met stressvolle situaties omgaan, zijn minder snel ziek en gemotiveerd om bij de werkgever te blijven. Meer aandacht voor vitaliteit op de werkvloer is dus in het belang van werkgever en werknemer.

Vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit werkt net als een batterij. Is deze vol dan beschik je over voldoende energie om alle uitdagingen die op je pad komen moeiteloos aan te pakken. Een batterij raakt leeg door het verbruiken van energie, of sneller nog, door een energielek. Iedere baan zal factoren hebben waar je energie van krijgt (energiebronnen) en die veel energie kosten (werkstressoren). Voor meer vitaliteit op de werkvloer is het belangrijk dat de som van de energiebronnen groter is dan die van de werkstressoren, zodat de batterij voldoende opgeladen blijft.

Welke factoren hieraan bijdragen, is deels persoonsgebonden, maar voor een groot deel zijn er algemene factoren te benoemen die zorgen voor energie of energie kosten. Wanneer je als organisatie inzicht hebt in deze factoren, zet je de eerste stap om de vitaliteit op de werkvloer positief te beïnvloeden. Maar hoe krijg je deze factoren nu goed in beeld?

Everybody Frank helpt de vitaliteit op de werkvloer te vergroten!

Everybody Frank doet doorlopend onderzoek naar de werkbeleving van de medewerkers. Hiermee wordt heel concreet in beeld gebracht welke factoren bijdragen aan het werkgeluk van de medewerkers en welke factoren een belangrijke bron van stress zijn. Dit doet Everybody Frank via een app die wekelijks, leuke en prikkelende vragen stelt aan medewerkers. De data die dit oplevert geeft vervolgens een mooi beeld op groepsniveau over de werkbeleving.

Everybody Frank meet bewust niet alleen de werkstress, maar ook het werkgeluk. Dat is belangrijk, want wanneer medewerkers meer werkgeluk ervaren bouwen ze ook een buffer (zie het als een extra powerbank) op om beter met werkstress om te kunnen gaan. Ze zitten dan beter in hun vel en zijn dus vitaler.

Het dashboard met alle resultaten is het startpunt voor het goede gesprek binnen de organisatie, daarom is deze ook voor teammanagers toegankelijk. Wanneer teams met elkaar in gesprek kunnen over hoe de werkomstandigheden hun vitaliteit kan verhogen, krijg je pragmatische en gedragen oplossingen. Everybody Frank, Everybody Happy.

Benieuwd hoe dit voor jouw organisatie kan werken? Neem dan contact met ons op voor een gratis demo.

 

 

 

Everybody Frank in actie zien?

Vraag nu een vrijblijvende demo aan!

Vertrouwd door

Ormit
starshl
Incluzio
tkb
zorgenzekerheid
gom