Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Vitaliteit medewerkers in organisaties

Ken jij ze ook? Van die mensen die in de vroege ochtend zingend hun bed uitspringen om vervolgens fluitend aan het werk te gaan? Dat is nu dé vitale medewerker. Het is die medewerker die energiek en veerkrachtig is en onvermoeibaar kan doorwerken. Iemand met doorzettingsvermogen, passie en plezier. Deze medewerker is behalve vrolijker en productiever, ook nog eens minder vaak ziek en blijft langer bij de organisatie. 

 

 

Maar wat is vitaliteit dan precies en hoe weet je of jouw medewerkers vitaal zijn en hoe maak je dan een effectief vitaliteitsbeleid? Everybody Frank heeft een 6 stappen methode ontwikkeld om de vitaliteit medewerkers:  

  • te meten 
  • te bespreken  
  • te verbeteren 
  • te monitoren 

Wat is een vitale medewerker?

Vitaliteit verwijst naar de staat van levendigheid en energie in een persoon. Vitaliteit werkt net als een batterij. Is deze vol dan beschik je over voldoende energie om alle uitdagingen die op je pad komen moeiteloos aan te pakken. Een batterij raakt leeg door het verbruiken van energie, maar je kan een batterij ook weer opladen. Hoe leger je een batterij maakt, hoe langer het duurt om deze weer op te laden.

Vitaliteit of werk-welzijn is een breed begrip, dus het is belangrijk deze goed af te kaderen. Je kunt vitaliteit bijvoorbeeld meer persoonsgebonden benaderen, of vanuit het organisatie perspectief. Onder persoonlijke vitaliteit valt bijvoorbeeld gezondheid, levensstijl, leefomgeving en werk. Werk is dus een onderdeel van persoonlijke vitaliteit. Vanuit het organisatieperspectief gaat vitaliteit over de productiviteit van de medewerker. De vitale medewerker kunnen we als volgt omschrijven:  

iemand die gemotiveerd en energiek is, waardoor hij of zij gezond en productief aan het werk kan zijn en daarin plezier houdt.  

Mooie definitie, maar wat moeten organisatie dan doen om dit voor elkaar te krijgen? Laten we definitie in stukjes hakken en concreet maken.   

  • Iemand die gemotiveerd is : motivatie komt vanuit intrinsieke en extrinsieke motivatie. Samen bepalen die het werkgeluk van de medewerker. Intrinsieke motivatie komt vanuit de medewerkers zelf, medewerkers zijn dan gemotiveerd om hun werk goed te doen doordat ze het werk aansluit bij hun drijfveren, bij hun waarden en normen.  
  • Iemand die energiek is: Energie komt door een juiste balans tussen werkstress en werkgeluk. Alle banen hebben stressfactoren, dat is onvermijdelijk en ook niet erg. Het gaat alleen om de juiste balans.
  • Waardoor iemand gezond aan het werk is: Wanneer de batterij niet helemaal leeg wordt gemaakt en voldoende de mogelijkheid krijgt om helemaal op te laden, is er sprake van gezond aan het werk zijn. 
  • Productief aan het werk is: In (wetenschappelijk) onderzoek is keer op keer aangetoond dat gemotiveerde en energieke medewerkers tot wel 30% productiever zijn dan medewerkers die dit niet zijn. Maar vitaliteit heeft nog veel meer effecten dan productiviteit denk aan; tevreden klanten, minder verzuim, verloop & retentie of ongevallen. 
  • En daar plezier in houden: De kunst is natuurlijk dat de medewerkers de balans in werkplezier en werkstress behouden, dat er geen energielek ontstaat. Dit kan aan allerlei factoren liggen; nieuwe leidinggevende, veranderende taken, andere koers van de organisatie. Vitaliteit is dus niet iets statisch het veranderd door de tijd.  

 

Job demands Resource (JDR)-Model

Everybody Frank meet en geeft inzicht in de verschillende factoren van de werkbeleving aan de hand van het Job Demands-Resources model (JDR-model). Dit model laat zien dat er twee groepen werk-gebonden factoren zijn die de werkbeleving van medewerkers bepalen: energiebronnen en stressbronnen. Daarnaast speelt de leidinggevende een rol: hij/zij kan helpen om stressbronnen te verminderen en energiebronnen te vergroten. Ook laat het model zien dat energiebronnen niet alleen werkgeluk oplevert, maar ook een dempende reactie heeft op werkstress. Uiteraard spelen persoonlijke factoren ook een rol: hoe is de vitaliteit van de medewerker en wat zijn de persoonlijke drijfveren en sluiten die voldoende aan op de functie en organisatie?

De kracht van één meetmethode voor vitaliteit

Vitaliteit of werk-welzijn verwijst naar het algemene welzijn van werknemers op de werkplek en daarbuiten. Werk-welzijn bestaat uit drie elementen; werkbeleving, persoonlijke omstandigheden en functioneren. Inzicht in het werk-welzijn is cruciaal voor zowel werkgevers als werknemers. Voor werkgevers biedt dit inzicht de mogelijkheid om de productiviteit te verbeteren, talent te behouden en een gezonde werkomgeving te bevorderen. Voor werknemers stelt het hen in staat hun eigen welzijn te bewaken, zich te ontwikkelen en met plezier naar hun werk te gaan, wat bijdraagt aan een evenwichtige werk-privébalans en een betere algehele tevredenheid.

Vitaliteit

STAP 1: Werkbeleving meten

Waar krijgt de medewerker energie van in zijn werk? Ervaart de medewerker voldoende autonomie? Voelt hij/zij zich gesteund door collega's en leidinggevenden? Is er sprake van een verstoorde werk-privébalans, grote emotionele belasting of ongewenst gedrag op de werkvloer? Allemaal elementen van de werkbeleving die bepalen of de medewerker energie uit zijn werk haalt of dat het werk hem juist energie kost. Met behulp van een medewerkerstevredenheidonderzoek kan je dit heel goed meten.

STAP 2: Persoonlijke factoren meten

Hoe stabiel zijn de privéomstandigheden en hoe gaat iemand om met ingrijpende gebeurtenissen? Denk aan gezondheidsproblemen, financiële problemen en de aanwezigheid van een sociaal vangnet. Belangrijk bij al deze elementen is de manier waarop iemand ermee omgaat. Heeft de medewerker het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden? Met behulp van een preventief medisch onderzoek kan je dit heel goed meten.

STAP 3: Functioneren meten

Heeft de medewerker de juiste kennis en vaardigheden om zijn of haar functie goed uit te oefenen? Is het zelfbeeld in overeenstemming met hoe anderen hem of haar zien? Feedback op het functioneren geeft medewerkers erkenning voor hun inspanningen en prestaties, waardoor ze gemotiveerd worden hun inspanningen voort te zetten. Maar ook feedback bij minder goed functioneren is goed voor het welzijn. Het stelt medewerkers in staat te begrijpen hoe ze presteren en wat ze kunnen verbeteren, waardoor stress en angst verminderen. Met behulp van een feedback tool kan je dit heel goed meten.

STAP 4: Vitaliteit medewerkers bespreken

Niet vitaal zijn is dé belangrijkste veroorzaker van werk gerelateerd ziekteverzuim. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en deze cijfers stijgen nog altijd jaarlijks. Echter bij veel bedrijven is dit onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar. Medewerkers moeten op een makkelijke manier kunnen aankaarten dat ze niet gelukkig zijn met hun werk of dat ze een te hoge werkdruk ervaren.  

STAP 5: Vitaliteit medewerkers verbeteren

Start in je team met kleine, concrete acties die je snel en eenvoudig in te zetten zijn. Hoe kan je balans het snelst herstellen? Is dat door een actie te nemen om het geluk te verhogen of door stress te verlagen? Met kleine verbeteringen maak je veel meer snelheid en als je elke dag 1% verbeterd dan ben je na 100 dagen 100% beter.  

STAP 6: Vitaliteit medewerkers monitoren 

Controleer of de ingezette acties ook het gewenste effect hebben. Als je wilt weten of de vitaliteit daadwerkelijk verbeterd: Dan zal je continu moeten blijven meten, bespreken, verbeteren en monitoren.  

 

 

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers