Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

Wat is persoonlijke ontwikkeling?

Home » Kennisbank » Persoonlijke ontwikkeling » Wat is persoonlijke ontwikkeling?

Persoonlijke ontwikkeling is een veel gebruikte term, maar wat is persoonlijke ontwikkeling eigenlijk?Aristoles heeft 2000 jaar geleden de eerste definitie geformuleerd, volgens hem moet persoonlijke ontwikkeling leiden tot geluk. Of te wel het bloeien van de mens. Zijn ideeën beïnvloeden nog steeds het Westerse beeld van persoonlijke ontwikkeling.

Tegenwoordig wordt persoonlijke ontwikkeling vaak zo gedefinieerd: Persoonlijke ontwikkeling duurt het hele leven lang en is alles rondom de ontwikkeling van de identiteit en het talent/vaardigheden van een individu. Persoonlijke ontwikkeling moet de leiden tot het vergroten van de kwaliteit van het leven en het realiseren van ambities, in zowel het privé als in zakelijke leven.

Ontwikkeling van identiteit

Je identiteit is het beeld dat je over jezelf hebt gevormd in de loop van je leven. Hoe jij jezelf waardeert heeft invloed op hoe je met anderen omgaat. Wanneer je een positief zelfbeeld hebt dan zal je over het algemeen anderen op een positieve manier benaderen. Wanneer je echter heel kritisch bent op je zelf dan zal je vaak ook een kritische houding hebben ten opzichte van anderen. Hoe de waard is vertrouwd hij zijn gasten.

De meeste mensen hebben een niet compleet zelfbeeld, dus is het belangrijk om te weten hoe anderen jou zien. Is dit in overeenstemming met hoe jij jezelf ziet. Stel jij ziet je zelf als behulpzaam, maar jou collega’s zien je als bemoeizuchtig. Als het beeld wat jij over jezelf hebt niet klopt met hoe anderen je ervaren, dan zal er iets mis gaan in de interactie met anderen.

Ontwikkeling van talenten/vaardigheden

Persoonlijke ontwikkeling wordt meestal gekoppeld aan competentie ontwikkeling, maar wat houdt dat precies in? Een competentie is het vermogen waarover iemand beschikt om een bepaalde taak uit te voeren. Een competentie is uiteen te zetten in 3 elementen; kennis, vaardigheid en motivatie. Wanneer jij je een competentie wil ontwikkelen is het slim om eerst te kijken op welk vlak jij de grootste stappen zou kunnen maken. Ontbreekt het je aan kennis, lukt het uitvoeren niet of heb je er geen zin? De meeste organisaties werken met competentiemanagement. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om transparant te zijn over het maken van afspraken met een werknemer omtrent gedrag en de wijze waarop er invulling gegeven kan worden aan een functie.

Vergroten van kwaliteit van leven

Momenteel zitten we midden in 4de technologisch revolutie, ontwikkelingen zijn nog nooit zo snel gegaan. Je kunnen blijven aanpassen aan de veranderingen is van belang voor de kwaliteit van je leven. Vitaliteit is levensenergie, de mate waarin iemand krachtig en energiek is. Hoe vitaler is iemand hoe beter hij/zij in staat is om zich passen aan fysieke, mentale en emotionele uitdagingen. Stel je hebt geen smartphone en kunt niet omgaan met computers, dan wordt het betalen van een rekening al best heel lastig. Banken zijn bijna geheel gedigitaliseerd, wanneer je niet blijft aanpassen aan de verandering kan je op een gegeven moment niet meer mee doen in de maatschappij en dat beïnvloedt uiteraard de kwaliteit van je leven