Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

samenwerken

There ís an I in team!

Wat is de impact van een goede samenwerking op jouw werkgeluk? Meer dan je denkt! Mensen zijn sociale wezens, contact met anderen is bijna even noodzakelijk als ademen en eten. De mate waarin we op zoek zijn naar onderling contact is uiteraard wel voor iedereen verschillend. De een heeft het liefst grote groepen mensen om zich heen en de ander zoekt liever een-op-een contact. Maar dat we contacten op het werk nodig hebben om geluk te ervaren is een feit.

Bij een goede werkrelatie helpen collega's elkaar als dat nodig is en er is waardering voor elkaars prestaties. Er is onderling vertrouwen, ze geven elkaar ruimte zichzelf te zijn en hun mening te uiten. Wanneer de onderlinge band tussen collega’s goed is, kan deze ook tegen een stootje wanneer ze het even niet met elkaar eens zijn. Deze werkrelatie is dus de basis en zoals iedere goede relatie komt deze tot stand door tijd te nemen elkaar goed te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. En hiermee dus ook aandacht te hebben voor iedere “I” in het team.

De laatste jaren lijken we echter steeds efficiënter te zijn gaan werken, we doen meer in minder tijd. De werkdruk is hoog, waardoor dat praatje met een collega al snel als tijdverspilling wordt gezien. In de waan van de dag investeren we niet meer in de werkrelatie waardoor we minder goed met elkaar samenwerken. Zonde, want juist sociale interacties op het werk hebben een stress verlagend effect.

Hoe keren we het tij?

Een werkomgeving die gekenmerkt wordt door een positieve cultuur, aandacht en erkenning voor de individuele medewerker en een goede samenwerking met elkaar draagt bij aan het werkgeluk. Laten we deze punten eens iets meer belichten om te ontdekken hoe we die in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

duurzame inzetbaarheid

Positieve cultuur

Wees gerust, het is niet de opdracht om voortaan eerst over hete kolen naar je werkplek te lopen terwijl jullie gezamenlijk “Tjakka” roepen. Maar feit is wel dat meer aandacht voor het positieve meer energie en plezier geeft aan het werkende leven. Ons brein is alleen zo geprogrammeerd dat we het makkelijker vinden om dingen te benoemen die niet goed zijn. Het aanpakken van deze problemen zijn ook nodig om als team te kunnen ontwikkelen, maar doe dit het liefst vanuit een positieve mindset. Dus wat gaat eigenlijk al heel erg goed? Waar zijn we als team heel goed in? Heb waardering hiervoor en kijk hoe je vervolgens die kracht kan inzetten om problemen op te lossen.

Aandacht en erkenning voor de individuele medewerker

Ieder team is uniek en dat komt niet alleen door de taak die ze volbrengen, maar ook door zijn unieke samenstelling van mensen. Diversiteit is zelfs noodzakelijk om tot resultaten te komen. Ieder individu levert zijn bijdrage en maakt het team tot wat het is. The “I” in het team. We kunnen als team alleen verbondenheid met elkaar voelen als we ook een zekere mate van egoïsme toepassen en dus ieder teamlid een spotlicht gunnen. Zorg er dus voor dat ieder teamlid zich gehoord voelt en ruimte krijgt om bijvoorbeeld tijdens een vergadering zijn mening te delen.

Maar dan wel met de neuzen dezelfde kant op: samen doelen realiseren

Uiteindelijk willen we ook graag nuttig zijn als mens en medewerker. Het gevoel hebben ergens een bijdrage aan te leveren geeft energie en plezier.  Belangrijk detail is hier wel dat medewerkers graag onderdeel willen zijn van dit proces. Dus niet met je neus een bepaalde kant op geduwd worden, maar snappen en onderkennen waarom je die kant op gaat kijken. Laat teams daarom meedenken of input leveren bij het opstellen van de doelen. Dit zorgt vaak voor meer verbondenheid onderling en aan de doelstelling. De ruimte om mee te kunnen praten is een belangrijke voorwaarde om het gevoel te hebben dat je ertoe doet als medewerker en dus meer werkgeluk te ervaren.

Werkgeluk

De teamvergadering als ingrediënt voor meer werkgeluk

Kunnen meedenken als medewerker klinkt heel aantrekkelijk, hiermee kan je aan alle punten die hierboven beschreven staan voldoen. Maar hoe organiseer je dat? De teamvergadering lijkt hier het aangewezen moment voor. Maar de realiteit is dat deze vergaderingen vaak minder positief beoordeeld worden en zelfs een bron van werkstress kunnen zijn! Daarom hierbij als uitsmijter nog een paar tips om de vergadering zo vlot mogelijk te laten verlopen:

Tip 1: Laat de standaard agenda los

Uit gewoonte hebben we vaak een paar standaard agendapunten die besproken worden. Lang niet al deze punten zijn even nuttig en hier gaat tijd en dus energie verloren. Bepaal met de teamleden wat nu relevant is en behandel alleen die onderwerpen.

Tip 2: Wees zelf minder aan het woord

Wanneer je als team samenkomt moet er vaak ook veel informatie gedeeld worden. Hierdoor wordt een groot gedeelte van de vergadering besteed aan het zenden van informatie. Dit is informatie die je ook makkelijk bijvoorbeeld per mail kunt toesturen, zodat men het vooraf kan lezen. Besteed het gros van de tijd tijdens de vergadering aan onderwerpen waar teamleden ook daadwerkelijk input kunnen geven.

Tip 3: Maak ruimte om te socializen

Wanneer de onderlinge band tussen teamleden goed is heeft dit een positieve uitwerking op het verloop van de vergadering. Bouw dus ook een pauze in waarbij collega’s even gezellig onderling kunnen praten. Of plan een vergadering zo dat je vooraf eerst gaat lunchen samen.

samenwerken met Frank

Tip 4: Kies eens voor een andere structuur

Om alle teamleden in de spotlight te zetten en uit te nodigen een bijdrage te leveren is nog een hele kunst. Het vraagt veel vergadertechniek van de teammanager om een vergadering op deze manier voor te zitten. Kies daarom eens voor een werkvorm die je hierbij kan helpen. Laat teamleden bijvoorbeeld in kleine groepjes over een bepaald punt discussiëren om vervolgens per groepje de uitkomsten te delen met elkaar.

Tip 5: Maak het concreet

Maak tijdens een vergadering duidelijke afspraken, hou actiepunten bij en laat tijdens de volgende vergadering zien wat de impact is van het genomen besluit. Zo krijgt iedereen veel meer gevoel bij de nut en noodzaak van de vergadering. Je kunt afspraken al tijdens vergadering al op een white board schrijven om te voorkomen dat een discussie bijvoorbeeld weer terug cirkelt naar een punt die al afgerond is. Zo blijft het overzichtelijk voor iedereen.

Tot slot

Met een beetje aandacht en waardering bereik je dus een hoop, het werkt stress verlagend en geluk verhogend. Dus, wanneer heb jij voor het laatst geïnvesteerd in de band met jouw collega’s? En wat zou je vandaag hier al meer voor kunnen doen?

[noptin-form id=39430]

Over de auteur

Met een passie voor het bevorderen van werk-welzijn heeft Maartje een achtergrond in arbeidspsychologie en heeft zij zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve methoden om werkgeluk te meten en te verbeteren. Met jarenlange ervaring heeft Maartje talloze organisaties geholpen om een gezonde en bloeiende werkomgeving te creëren.