Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek wettelijk verplicht?

Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek wettelijk verplicht?

Oja, het medewerkerstevredenheidsonderzoek staat nog op de agenda, daar moeten we nog iets mee. Moeten of willen? Hoe zit dat eigenlijk? Is een MTO wettelijk verplicht?

Wees gerust, er staat nergens in een wet beschreven dat een medewerkerstevredenheidsonderzoek verplicht is. Wanneer we kijken naar de Arbowet worden hier wel zaken besproken op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting. Dus factoren als werkdruk of ongewenst gedrag welke stress veroorzaken. Als werkgever ben je verplicht om actief beleid te voeren ter voorkomen of beperken hiervan (wat wordt beschreven in de RI&E). Een MTO is hierbij een goed middel om te meten of dit soort zaken spelen. Vervolgens moet je hier ook acties op ondernemen volgens de Arbowet, deze leg je vast in een plan van aanpak. Uiteraard wil je ook weten wat het effect is van deze acties. Ook daar kan een MTO bij helpen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek en de AVG

Wanneer je gegevens van mensen gaat verwerking kom je al snel in het domein van de AVG terecht. Waar moet je rekening mee houden wanneer je een MTO gaat doen in het kader van de privacy wetgeving? Dat valt gelukkig mee. In de AVG wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen het verwerken van gegevens voor marketing en sales doeleinden en het verwerken van gegevens voor onderzoeksdoeleinden. En staat in de wet benoemd dat je de medewerkers geen toestemming hoeft te vragen om statistisch onderzoek te doen. Je mag als organisatie dus onderzoek doen en de resultaten hiervan intern gebruiken. Natuurlijk moet je er wel voor zorgen dat het onderzoek netjes wordt uitgevoerd. Wanneer je bijvoorbeeld werkt met een externe  partij wordt hiervoor een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin staat op welke manier de gegevens worden verwerkt en welke maatregelen er worden genomen om deze gegevens te beschermen.

Wanneer je als organisatie een ondernemingsraad hebt, wees je er dan wel van bewust dat de opzet van een MTO instemmingsplichtig is (artikel 27 van de WOR, eerste lid, onder d). Het gaat hierbij om de inhoud en de wijze van afnemen. De ondernemingsraad mag dus meedenken over welke vragen gesteld gaan worden, met welke partij samengewerkt gaat worden en de manier waarop de enquête wordt afgenomen.

Moeten of willen? Wat zijn de voordelen van een MTO?

Een MTO is dus niet wettelijk verplicht. Waarom zou je hier als organisatie dan toch in investeren? Zoals eerder genoemd levert een MTO inzicht in hoe het met de medewerkers gaat. Deze medewerkers zijn onmisbaar voor de organisatie en als zij lekker in hun vel zitten heeft iedereen hier profijt van. Zowel klant, als medewerker, als de organisatie zelf. Maar waar zijn ze tevreden over en waar wringt de schoen? Een MTO geeft je handvatten wat je kunt doen om een nog betere werkgever te worden.

Hoe kan Everybody Frank helpen?

Toch heeft een MTO soms een negatief imago. Lange vragenlijsten, waar je lastig je aandacht bij kunt houden, die sporadisch wordt verstuurd en waar je vrijwel niets meer over hoort. Everybody Frank biedt een aantrekkelijk alternatief! Wekelijks worden er een aantal vragen aan de medewerkers gesteld via onze app. Hierdoor meten we continue hoe het gaat en houden we het laagdrempelig en vooral ook leuk. Alle resultaten zijn vervolgens op een dashboard terug te zien, zodat je weet hoe het gesteld is met het werkgeluk en de werkstress van jouw medewerkers.

Everybody Frank, Everybody Happy.

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers