Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Personeel behouden

Personeel behouden

In deze tijden van krapte op arbeidsmarkt is het extra belangrijk om aandacht te hebben voor het behouden van personeel. Het is vele malen meer rendabel om te investeren in bestaand personeel, dan dat je moet investeren in het werven van nieuw personeel. 

Naast dit wil je natuurlijk als werkgever aantrekkelijk genoeg zijn dat medewerkers ook graag voor je blijven werken. En vaak zit de oplossing voor het behoud van medewerkers in kleine aanpassingen binnen de organisatie. Wist je bijvoorbeeld dat een slechte relatie met de leidinggevende een hele belangrijk reden voor vertrek is. Maar ook slechte interne communicatie, gebrek aan feedback en ontwikkelmogelijkheden en te weinig ruimte voor autonoom werken worden genoemd als veelgehoorde argumenten voor vertrek. 

Hoe behoud je personeel

Wanneer je antwoord wilt vinden op de vraag ‘hoe behoud je personeel’ is het dus belangrijk om te weten hoe medewerkers de werkomgeving beleven en wat ze belangrijk vinden in een baan. Het blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer 65% van alle medewerkers in Nederland de voorkeur hebben voor iets minder salaris, maar wel voldoende ontwikkelmogelijkheden. Dit verkiezen zij boven een hoog salaris met beperkte mogelijkheden zichzelf verder te ontwikkelen. Medewerkers vinden steeds meer andere elementen van werk belangrijker dan de arbeidsvoorwaarden alleen. Denk aan elementen als betekenisvol werk en je verbonden voelen met collega’s. Wanneer je personeel wil behouden is het dus cruciaal om te weten wat hen drijft in het werk wat zij belangrijk vinden. Een manier om hier achter te komen is via een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Het belang van personeel behouden

Naast de hoge kosten voor de werving van nieuw personeel en de krapte op de huidige arbeidsmarkt. Is het om nog meer redenen interessant om personeel te behouden. Een medewerker die graag voor je werkt, is veel waard. Het is die medewerker die productief en positief is. Hiermee levert hij een waardevolle bijdrage aan het resultaat van de organisatie en de sfeer op de werkvloer. Daarbij is hij ook nog een enthousiaste ambassadeur in het geval je wel nieuw personeel moet aantrekken. Gelukkige medewerkers verhogen het succes van de organisatie, verzuimen minder en verbinden zich langer aan de organisatie. Wanneer medewerkers niet tevreden zijn heeft dit veel meer impact dan alleen het risico op verloop en verzuim. Deze medewerkers dragen niet bij aan een leuke sfeer op de werkvloer en steken anderen aan met hun gedachten. Wanneer deze medewerkers vertrekken, zie je vaak dat anderen volgen. Geef medewerkers dus vooral redenen om wel bij jou te blijven werken 

Werkgeluk

De invloed van werkgeluk

Onderschat daarom niet het belang van werkgeluk. Tevreden medewerkers, die veel geluk ervaren zijn loyaal richting de organisatie. Dat is het personeel dat je wilt behouden. Meer lezen over hoe je het werkgeluk kunt vergroten bij personeel? Lees dan ook eens dit artikel: werkgeluk vergroten bij medewerkers.

Personeel behouden: Stimuleer groei en ontwikkeling 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers belang hechten aan persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers die de mogelijkheid krijgen om nieuwe dingen te leren ervaren meer werkgeluk. Om personeel te behouden is het dus belangrijk om genoeg mogelijkheden tot groei en ontwikkeling in de organisatie te bieden. Niet alleen fijn voor de medewerker zelf om het beste uit zichzelf te halen, maar ook de organisatie plukt hier de vruchten van. Ga daarom regelmatig met medewerkers in gesprek om te ontdekken wat hun wensen zijn op dit gebied. 

Zorg voor openheid en transparantie 

Om deze gesprekken effectief te voeren is een open en transparante werkomgeving een must. Daarbij vinden medewerkers het prettig als ze het gevoel hebben inspraak te hebben in zaken en een bijdrage te kunnen leveren aan het succes van de organisatie. Wanneer medewerkers kunnen meepraten over belangrijke onderwerpen voelen ze zich serieus genomen en gewaardeerd. Dit vergroot de loyaliteit van de medewerkers richting de organisatie en is dus belangrijk om te creëren wanneer je personeel wilt behouden.  

Bij Everybody Frank hebben we een laagdrempelige manier ontwikkelt om de werkbeleving van de medewerkers te meten. Via een management dashboard worden de resultaten teruggekoppeld met inzichtrijke HR-Analytics. Niet alleen bedoeld voor de HR manager en directie, maar juist ook voor leidinggevenden. Met behulp van het teamrapport kunnen de resultaten op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie worden besproken, waardoor medewerkers hier eenvoudig op kunnen reageren en er samen naar oplossingen gekeken kan worden om de werkbeleving te verbeteren en het werkgeluk te vergroten. Door midden van een open dialoog kan je dus zorgen voor meer behoud van personeel. Dus zeg maar; toedeloe taboe!

Toedeloe

taboe!

 Wekelijks vragen over werkbeleving via de app

Werkbelevingsdata vormen startpunt voor de dialoog

 Realtime HR Analytics dashboard

 

 

 

Meer tips voor personeel behouden

Op zoek naar nog meer tips om personeel te behouden? Pak pen en papier er maar bij, want hier volgen er nog een paar! 

Tip 1: zorg voor een goede werksfeer

We spenderen veel van onze tijd aan werk, het mag daarom ook leuk zijn! Wanneer collega’s onderling een goede band kunnen opbouwen dan vergroot dit het plezier in het werk en komt dit ook de samenwerking ten goede. Wat de beste manier is om een goede werksfeer neer te zetten zal afhankelijk zijn van wat de medewerkers op prijs stellen. Willen ze een gezellige kantine? Een ander koffiezetapparaat? Regelmatig een vrijdagmiddagborrel? Betrek medewerkers dus ook gerust bij dit plan om tot het beste resultaat te komen. 

Tip 2: bied ruimte om het werk aan te passen aan de wensen van de medewerker

Zoals eerder gezegd zit de oplossing om personeel te behouden soms in kleine dingen. Medewerkers vinden een goede werk/privé balans steeds meer belangrijk. Het model waarin we heel rigide van 9 tot 5 moeten werken komt ook steeds meer onder druk te staan. Wanneer je medewerkers de ruimte geeft om bijvoorbeeld hun werktijden flexibel in te richten kan dit een grote impact hebben op hun werkgeluk. Daarnaast kan je ook flexibel kijken naar de verdeling van de werkzaamheden. Is er een taak die een medewerker heel veel energie kost, kijk dan of je het bestaande functieprofiel iets meer los kunt laten om zo taken aan medewerkers te koppelen die goed bij ze passen.   

Tip 3: geef betekenis aan het werk

Medewerkers vinden het steeds belangrijker om betekenis te ervaren binnen het werk. Dit kan door een bepaalde maatschappelijke functie te vervullen. Maar ook doordat je het gevoel hebt als medewerker een belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie. Alle radartjes in de organisatie zijn van belang om de gehele motor te laten draaien. Koppel daarom ook terug hoe belangrijk deze bijdrage is. Daarbij motiveert het personeel om zich te kunnen verbinden aan een doel waar ze zelf ook enthousiast van worden. Door middel van inspirerend leiderschap word je als werkgever meer aantrekkelijk en wordt het makkelijker om personeel te behouden. 

 

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers