Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

In 5 stappen een online PMO implementeren

In 5 Stappen een online PMO Implementeren

Het implementeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) in jouw organisatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van jouw medewerkers. Dit kan op de lange termijn ook bijdragen aan het verzuim verlagen en het verhogen van de productiviteit. In dit artikel delen we vijf stappen die je kunt volgen om een online PMO in jouw organisatie te implementeren.

 

Stap 1: Identificeer de behoeften van jouw organisatie

Het is belangrijk om de behoeften van jouw organisatie te identificeren voordat je begint met het implementeren van een online PMO. Dit betekent dat je moet nagaan welke gezondheidsrisico's jouw medewerkers  lopen en wat de impact daarvan is op hun werk. Een goede manier om dit te doen is door een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dit kan onder andere inhouden dat je nagaat welke taken de medewerkers  uitvoeren, wat de werkdruk is, welke risico's er zijn voor fysieke en psychische gezondheid en welke gezondheidsproblemen al bekend zijn onder de medewerkers .

Stap 2: Selecteer een online PMO-provider

Als je eenmaal de behoeften van jouw organisatie hebt geïdentificeerd, is het tijd om een geschikte online PMO-provider te selecteren. Er zijn tal van aanbieders op de markt die verschillende soorten PMO's aanbieden, dus het is belangrijk om een weloverwogen keuze te maken. Een aantal belangrijke criteria bij de keuze voor een aanbieder zijn onder andere:

  • Werkwijze: Worden het PMO eenmalig aangeboden en afgenomen of wordt het PMO doorlopend afgenomen?
  • Flexibiliteit: kan de aanbieder het PMO aanpassen aan de specifieke behoeften van jouw organisatie?
  • Kwaliteit: hoe is de kwaliteit van de rapportage en analyse van de resultaten?
  • Prijs: wat zijn de kosten van het PMO?

Everybody Frank biedt een online PMO die op continue wijze wordt afgenomen en daarmee realtime inzicht in de gezondheid van je personeelsbestand.

Stap 3: Communiceer met medewerkers

Het is belangrijk om medewerkers te informeren over het PMO onderzoek en hen te motiveren om deel te nemen. Je kunt bijvoorbeeld een informatieve e-mail sturen waarin je uitlegt wat het PMO inhoudt, wat de voordelen zijn en hoe medewerkers  zich kunnen aanmelden. Het is ook belangrijk om de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens te benadrukken, aangezien dit vaak een belangrijk punt van zorg is voor medewerkers . Er zijn aanbieders die je volledig ontzorgen op dit gebied en alle communicatie richting medewerkers voor jou doet.

Stap 4: Voer het PMO uit

Als medewerkers zich hebben aangemeld voor het PMO, is het tijd om het PMO uit te voeren. De online vragenlijst kan worden opgestart en medewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen. Het is belangrijk dat medewerkers voldoende tijd en ruimte krijgen om het PMO in te vullen. Geef daarom duidelijk aan hoeveel tijd zij hebben om de vragenlijst in te vullen en wanneer de deadline is. Zorg er ook voor dat de vragenlijst eenvoudig en begrijpelijk is voor alle medewerkers. Als er specifieke medische vragen worden gesteld, zorg er dan voor dat deze duidelijk worden uitgelegd.

Stap 5: Analyse en follow-up

Als alle medewerkers de vragenlijsten hebben ingevuld, kunnen de resultaten worden geanalyseerd. Een goede aanbieder van een online PMO zal hierbij ondersteuning bieden. Op basis van de resultaten kunnen vervolgstappen worden genomen, zoals het aanbieden van workshops of het aanpassen van de werkomgeving.

Het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek met Everybody Frank biedt vele voordelen. Zo is het PMO op maat gemaakt voor de organisatie en haar medewerkers, kan het volledig online worden afgenomen en wordt er continu gemeten en gemonitord. Het overzichtelijke en heldere dashboard biedt de werkgever inzicht in de gezondheid van de medewerkers en de eventuele gezondheidsrisico's binnen de organisatie. Door deze voordelen kan er gericht en effectief worden gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de medewerkers, wat uiteindelijk zal bijdragen aan een gezonde en productieve werkomgeving.

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers