Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Do’s en don’ts van het medewerkersonderzoek

Mensen zijn het aller belangrijkste in een organisatie, zij maken het verschil. Het is daarom cruciaal om je medewerkers heel goed te kennen. Een organisatie heeft natuurlijk niet maar 1 soort medewerker, maar heeft te maken met verschillende generaties en culturen.  En iedere generatie en cultuur heeft weer zo zijn eigen behoeften. De beste manier om achter de wensen en behoefte van je medewerkers te komen is door het hen te vragen. Een medewerkersonderzoek is hier een uiterst geschikte tool voor, maar dan moet je deze tool natuurlijk wel goed inzetten. In dit artikel worden de drie DO’S en DON’TS van een medewerkersonderzoek besproken.

De DO’S van het medewerkersonderzoek

Do: Maak het medewerkersonderzoek onderdeel van jullie strategisch ontwikkelproces

Er is niet frustrerender dan mee doen aan een onderzoek waar vervolgens niets mee gebeurd. Wanneer je medewerkers om hun ervaring en mening vraagt, laat dan ook zien dat je geluisterd hebt. Neem hun feedback mee in de strategie van de organisatie en koppel dat ook luid en duidelijk terug. Doe je dit niet, dan weet je zeker dat je volgende keer als je onderzoek wilt doen je niet of nauwelijks repons krijgt.

Do: Maak het medewerkersonderzoek een continue interventie om als organisatie te blijven leren en verbeteren. 

Wanneer er slechts 1 keer per jaar een medewerkersonderzoek wordt gedaan dan zullen de resultaten van dat onderzoek een momentopname zijn. De data is vaak oud en wellicht achterhaald, dat maakt het moeilijk om op te sturen. Vergelijk het met; vooruit proberen te rijden via je achteruitkijkspiegel. Gelukkig is het dankzij software oplossingen tegenwoordig ook mogelijk om de werkbeleving continu te meten. Dat geeft organisaties de mogelijk om de werkbeleving kort cyclisch te verbeteren.  Kort cyclisch verbeteren betekent dat je heel resultaatgericht te werk gaat, dus bij zien van de eerste resultaten meteen begint met implementeren van een interventie en het resultaat van de interventie direct weer meet. Zo verbeter je stapje voor stapje de werkbeleving en snel de eerste resultaten.

Do: Betrek de medewerkers bij het onderzoek voor het beste resultaat

Een medewerkersonderzoek krijgt pas echt waarde als er een hoge respons is die een goede afspiegeling van de organisatie geeft. Dit draagvlak creëer je door medewerkers in alle stadia van het onderzoek te betrekken. Niet alleen laat je ze meedenken over het onderzoek, maar ook ga je samen aan de slag met de resultaten. Bespreek de resultaten op teamniveau en bedenk met elkaar kleine, concrete acties die de werkbeleving in het team kunnen verbeteren en voelen medewerkers ook eigenaarschap van hun werkbeleving.

De DON’TS van het medewerkersonderzoek

Don’t: Managers niet ondersteunen in het bespreken van de resultaten

Het is voor sommige manager best lastig om een gesprek over soms gevoelige onderwerpen aan te gaan. Daardoor worden de moeilijke gesprekken vermeden, ligt er interpretatiegevaar op de loer en voelen medewerkers zich niet veilig genoeg om zich uit te spreken. Het is belangrijk teammanagers te leren hoe ze de resultaten kunnen lezen en interpreteren en op welke wijze zij het gesprek met het team kunnen aangaan. Het is namelijk niet de bedoeling om als beoordelingssystematiek voor managers in te worden gezet, maar als tool om het gesprek aan te gaan en de onderlinge samenwerkingen te verbeteren.

Don’t: Het eenzijdig zenden van de uitkomsten

De resultaten van een medewerkersonderzoek  geven directie en management veel stuurinformatie, maar wanneer er vergeten wordt om de resultaten ook met de medewerkers te delen kunnen de verbeterplannen leiden tot grote weerstand.  Laat dus niet alleen de directie en teamleiders bepalen wat te doen om de werkbeleving te verbeteren. Hierdoor mis je het verhaal achter de gegeven scores en ontstaat er een verschil tussen leiders en medewerkers.

Don’t: Maak zelf een algemene vragenlijst

Een goed onderzoek uitvoeren kan heel lastig zijn. Als je zelf een vragenlijst maakt, bestaat er het risico dat het medewerkersonderzoek niet goed wordt uitgevoerd. Het is daarom van belang dat je goed kijkt naar de wensen en behoeftes van je werknemers.

De kans om het werkgeluk van medewerkers te vergroten

En daarmee tegelijkertijd de resultaten van de organisatie! Gelukkige medewerkers presteren namelijk beter, zijn creatiever en minder vaak ziek. Een medewerkersonderzoek is een investering in de verbetering van de werkbeleving. Gelukkig kan het tegenwoordig dankzij slimme software oplossingen op eenvoudige en continue wijze.

Everybody Frank heeft een app ontwikkeld en stelt medewerkers 3 keer per week een prikkelende vraag? Wil je weten hoe? Neem contact met ons op!

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers