Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

HR analytics

HR-analytics, wat is het en wat heb je eraan?

HR-Analytics draait om het inzetten van data om gedrag van medewerkers beter te kunnen beschrijven, verklaren en voorspellen. Toine Al, auteur van ‘HR-analytics, waarde creëren met data-gedreven HR-beleid’ beschrijft het als volgt: “Het gaat om het vinden van oorzakelijke verbanden die managers knoppen geven om aan te draaien. Denk hierbij aan aantoonbaar minder verzuim door het verbeteren van de werksfeer op de salesafdeling. Of het inzicht dat meer empathische teamleiders zorgdragen voor meer werkplezier. Toon daarbij aan dat er een causaal verband is tussen medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid en de urgentie is snel bewezen. Het doel is zoveel mogelijk relevante zaken meetbaar te maken en relaties te vinden. Daarmee kun je vervolgens betere beslissingen nemen over alles wat te maken heeft met de mensen binnen de organisatie.”

Het succes van analytics

Het succes wat de sales en marketingafdelingen hebben geboekt door middel van de inzet van data analytics is ook doorgedrongen tot HR. Als het gedrag van klanten goed voorspelbaar is, dan geldt dat natuurlijk ook voor medewerkers.

Bedrijven die analytics toepassen zijn 56% meer winstgevend dan hun concurrenten die dat niet doen.

Best Buy, een grote Amerikaans Retail winkel, wilde weten hoe de betrokkenheid van de medewerkers per winkel de resultaten van die winkel beïnvloedt. Daarvoor hebben ze de betrokkenheid van het personeel en de veranderingen in die betrokkenheid per winkel vergeleken met de winst per winkel. De uitkomsten waren schokkend! Ze ontdekte dat als de betrokkenheid met 0,1% punt omhoog gaat in een winkel, bijvoorbeeld van een 7 naar 7.1, de winst in die winkel met 100.000 dollar steeg. Dus bij 1% punt stijging maakte de winkel 1 miljoen dollar meer winst. Hiermee kon HR de winkelmanagers natuurlijk makkelijk overtuigen om meer te doen aan medewerkersbetrokkenheid. Het hoofdkantoor van Best Buy is daarnaast direct geswitcht van 1 keer per jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek doen naar continu meten. Want alleen zo hadden ze genoeg inzicht om aan de juiste knoppen te draaien.

Waar te beginnen?

Beginnen met HR Analytics hoeft niet ingewikkeld te zijn. Start met het verzamelen van data. Een aantal stuur- en kengetallen zal je nu al hebben, denk aan ziekteverzuimpercentage, instroompercentage, uitstroompercentage of gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand. Leg de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek naast je ken- & stuurgetallen en bekijk of je verbanden kunt leggen tussen beide. Zie je bijvoorbeeld een verband tussen het ziekteverzuim en de ervaren collegialiteit in de verschillende teams? Zo maak je dus op een relatief simpele wijze al de eerste analyses.

Continu de medewerkerstevredenheid meten

Wil je ook net als Best Buy continu de medewerkerstevredenheid meten, dan is een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier om dat te doen met Everybody Frank. Via een app krijgen medewerkers wekelijks leuke, verrassende en soms wat lastige vragen over hun werkgeluk. De vragen zijn concreet en snel te beantwoorden, dat bewijst de hoge reponsgraad van 76%. De vragen worden verspreid over een jaar en at random aan de medewerkers gesteld. Iedere medewerker krijgt een eigen vraag op eigen moment, dit geeft de werkgever direct en continu inzicht in de medewerkerstevredenheid.

Rapportage

En dan het laatste deel en cruciaal deel van HR Analytics. De rapportage richting de business. Rapporteer naar aanleiding van je analyses vooral conclusies en aanbevelingen, welke je uiteraard onderbouwt met data. Managers willen niet alleen maar grafieken en tabellen, dat zien ze als werk. Rapporteer bijvoorbeeld; Afdeling X  scoort lager op collegialiteit dan de andere afdelingen, het gevolg is een hoger verzuimpercentage. Tip: een manier om de collegialiteit te verbeteren en zo samenwerking te stimuleren, is iedereen te betrekken bij elkaars werkzaamheden. Introduceer een dag- of weekstart, wanneer iedereen deelt waar hij/zij mee bezig is zorg je dat mensen zich meer voor elkaar gaan interesseren. Doe dit in een informele ruimte en hou het kort.

En dan natuurlijk wel de data blijven volgen en daarna het succes rapporteren!

Everybody Frank in actie zien?

Vraag nu een vrijblijvende demo aan!