Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

kwaliteit-van-werk

Verzuim komt in 50 procent van de gevallen door lage kwaliteit werk

Verzuim is duur, het kost werkgevers gemiddeld €8100,- per medewerker per jaar. Uit onderzoek van de WRR blijkt dat in de helft van de gevallen het verzuim komt door het werk zelf. Werkgevers en overheid hebben de kwaliteit van onze banen verwaarloosd, is de conclusie van onderzoekers van de WRR. Dat zet druk op werknemers, zorgkosten en productiviteit. Volgens WWR moet daarom de kwaliteit van werk omhoog en geeft drie condities voor goed werk : grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden; grip op het werk, dat wil zeggen autonomie en verbondenheid op het werk; en grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé.

3 ontwikkelingen oorzaak verzuim

De WRR waarschuwt dat er in de huidige maatschappij drie ontwikkelingen zijn die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van werk. Namelijk; robotisering, flexibilisering en intensivering van werk. Maar, zegt WRR, met het juiste beleid kunnen deze ontwikkelingen echter ook de kwaliteit van werk helpen verbeteren.

Robotisering

Over robotisering is de laatste tijd al veel gesproken en geschreven. De meningen lopen in diverse artikelen uiteen. Waar de één pleit voor een basisinkomen, denkt de ander dat je vooral vaardigheden moet ontwikkeling die een robot niet heeft zoals creativiteit, samenwerken, communiceren etc. De WRR zet in op complementariteit: het bevorderen van samenwerking tussen mens en machine, zowel bij de ontwikkeling van toepassingen als bij de ‘implementatie’ ervan.

Flexibilisering

Ook over flexibilisering is het nodige gezegd en geschreven. De regering probeert dit te sturen maar vooralsnog met weinig succes. De WRR wijst voornamelijk op de verantwoordelijkheidsrelatie tussen werkgevers en werknemers. Deze wordt door de flexibilisering minder vanzelfsprekend. Een tijdelijk contract hoeft geen probleem te zijn als de werkgever maar voldoende investeert in ‘lerend werken’ en in het begeleiden van mensen naar ander werk.

Intensivering

Intensivering van werk is een relatief nieuw begrip. Met intensivering van werk wordt bedoeld: de toename van eisen in het werk. Sneller moeten werken met strakkere deadlines, het moeten doen van meerdere taken tegelijkertijd met minder beschikbare ‘loze’ tijd. Als eisen in het werk toenemen in combinatie met een afname van regelmogelijkheden is de impact van intensivering groter. Van de werkende mensen zegt 38 procent, vaak of altijd, snel te moeten werken om het werk af te kunnen krijgen. De WRR pleit voor meer autonomie op het werk, met andere woorden meer vrijheid om het werk naar eigen inzicht in te vullen. Dat is volgens hen een buffer tegen intensivering

Goed werkgeverschap

Volgens de WRR ligt de oplossing bij goed werkgeverschap. Er moet meer aandacht komen voor de werkplek. Maar wat je moet doen of hoe je dat moet doen als organisatie, daar blijft de WRR vaag over, er komen geen hele concrete aanbevelingen.

Oplossing

Mijn inziens is de eerste stap inzicht. Als inzicht hebt in het werkgeluk van jouw organisatie, in hoe jouw medewerkers de kwaliteit van hun werk scoren, dan kan je heel bewust toewerken naar een hogere kwaliteit van werk. Inzicht is daarom een essentiële eerste stap om het werkgeluk van je medewerkers te verhogen.

Everybody FRANK is een innovatie en nieuwe manier van het meten van de werkbeleving van je medewerkers. Medewerkers krijgen via een app 3 keer per week een vraag over hun werkgeluk. De vragen gaan over verschillende thema’s: o.a. autonomie, persoonlijke ontwikkeling, rolduidelijkheid en organisatietrots. De vragen worden at random gesteld, waardoor de organisatie direct inzicht krijgt over alle thema’s.

Reacties

  1. smargic schreef:

    It has been widely used in the treatment of oestrogen dependent breast cancer since the drug was introduced about 30 years ago, and its use in Sweden has been widespread since the late 1980s Fornander et al, 1989 buy cialis generic 2003; 20 79 91

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*