Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

verzuim

Verzuim komt in 50 procent van de gevallen door lage kwaliteit werk

Werkgevers en overheid hebben de kwaliteit van onze banen verwaarloosd, is de conclusie van onderzoekers van de WRR. Dat zet druk op werknemers, zorgkosten en productiviteit. De helft van alle verzuimdagen in Nederland houdt verband met het werk zelf.
Volgens WWR moet daarom de kwaliteit van werk omhoog en geeft drie condities voor goed werk : grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden; grip op het werk, dat wil zeggen autonomie en verbondenheid op het werk; en grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé.
De WRR waarschuwt dat er in de huidige maatschappij drie ontwikkelingen zijn die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van werk. Namelijk; robotisering, flexibilisering en intensivering van werk. Maar, zegt WRR, met het juiste beleid kunnen deze ontwikkelingen echter ook de kwaliteit van werk helpen verbeteren.
Over robotisering is de laatste tijd al veel gesproken en geschreven. De meningen lopen in diverse artikelen uiteen. Waar de één pleit voor een basisinkomen, denkt de ander dat je vooral vaardigheden moet ontwikkeling die een robot niet heeft zoals creativiteit, samenwerken, communiceren etc. De WRR zet in op complementariteit: het bevorderen van samenwerking tussen mens en machine, zowel bij de ontwikkeling van toepassingen als bij de ‘implementatie’ ervan.
Ook over flexibilisering is het nodige gezegd en geschreven. De regering probeert dit te sturen maar vooralsnog met weinig succes. De WRR wijst voornamelijk op de verantwoordelijkheidsrelatie tussen werkgevers en werknemers. Deze wordt door de flexibilisering minder vanzelfsprekend. Een tijdelijk contract hoeft geen probleem te zijn als de werkgever maar voldoende investeert in ‘lerend werken’ en in het begeleiden van mensen naar ander werk.
Intensivering van werk is een relatief nieuw begrip. Met intensivering van werk wordt bedoeld: de toename van eisen in het werk. Sneller moeten werken met strakkere deadlines, het moeten doen van meerdere taken tegelijkertijd met minder beschikbare ‘loze’ tijd. Als eisen in het werk toenemen in combinatie met een afname van regelmogelijkheden is de impact van intensivering groter. Van de werkende mensen zegt 38 procent, vaak of altijd, snel te moeten werken om het werk af te kunnen krijgen. De WRR pleit voor meer autonomie op het werk, met andere woorden meer vrijheid om het werk naar eigen inzicht in te vullen. Dat is volgens hen een buffer tegen intensivering
Volgens de WRR ligt de oplossing bij goed werkgeverschap. Er moet meer aandacht komen voor de werkplek. Maar wat je moet doen of hoe je dat moet doen als organisatie, daar blijft de WRR vaag over, er komen geen hele concrete aanbevelingen.
Mijn inziens is de eerste stap inzicht. Als inzicht hebt in de employee experience van jouw organisatie, in hoe jouw medewerkers de kwaliteit van hun werk scoren, dan kan je heel bewust toewerken naar een hogere kwaliteit van werk. Inzicht is daarom een essentiële eerste stap om het werkgeluk van je medewerkers te verhogen.
Everybody FRANK is een innovatie en nieuwe manier van het meten van de werkbeleving van je medewerkers. Medewerkers krijgen via een app 3 keer per week een vraag over hun werkgeluk. De vragen gaan over verschillende thema’s: o.a. autonomie, persoonlijke ontwikkeling, rolduidelijkheid en organisatietrots. De vragen worden at random gesteld, waardoor de organisatie direct inzicht krijgt over alle thema’s.

Over de auteur

Met een passie voor het bevorderen van werk-welzijn heeft Maartje een achtergrond in arbeidspsychologie en heeft zij zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve methoden om werkgeluk te meten en te verbeteren. Met jarenlange ervaring heeft Maartje talloze organisaties geholpen om een gezonde en bloeiende werkomgeving te creëren.