Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

Everybody Frank

Werkgeluk hoeft geen sprookje te zijn..

Gisteravond las ik het sprookje ‘de zilveren penning’ voor aan mijn drie dochters; over een soldaat die zich kon veranderen in een haas, een vis en een vogel. Door deze eigenschap kon hij de koning helpen een oorlog te winnen en als beloning mocht hij met de prinses trouwen. Jaren later ging de koning dood en werd de soldaat koning. Het sprookje eindigt zo: “Soms, als hij even wilde zien hoe het er in zijn koninkrijk aan toe ging, vloog hij als duif over zijn land, of keek als vis vanuit het water, of verstopte zich als haas tussen de struiken. Zo kwam hij van alles aan de weet, en kon hij goed voor zijn volk zorgen. Hij werd de beste koning die het land ooit gehad had.

Beter kan ik het niet verwoorden, wanneer je weet wat er speelt in je organisatie kan je goed voor je medewerkers zorgen. En dat doe je niet alleen voor je medewerkers, maar ook voor de organisatie, want gelukkigere medewerkers presteren beter, zijn innovatiever en verzuimen minder.

4 pijlers van Werkgeluk

Het is niet mogelijk om blind te werken aan werkgeluk, je hebt inzicht in het werkgeluk van je medewerkers nodig. Everybody FRANK heeft een innovatieve en laagdrempelige manier voor het meten van werkgeluk ontwikkeld: de 4 pijlers van werkgeluk.

   1. Werkbeleving

    De mate waarin een medewerker gelukkig en tevreden is met zijn werk en daarbij behorende omgeving.

   2. Vitaliteit

    Het vermogen van medewerker om zich aan te passen aan fysieke, mentale en emotionele uitdagingen.

   3.  Drijfveren

    De dingen die een medewerker energie geven, wat zij echt belangrijk vinden in een baan.

   4. Talenten/competenties

    Het vermogen van een medewerker om een taak goed uit te voeren

Het werkgevers dashboard van Everybody FRANK geeft realtime inzicht in de scores op de pijlers van werkgeluk. De scores zijn vergelijkbaar met andere organisaties, maar ook te benchmarken binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld tussen functiegroepen, leeftijdsgroepen of afdelingen. De organisatie heeft zo altijd de vinger aan de pols en kan direct inspelen op de behoefte van de medewerkers. Iedere pijler van werkgeluk bestaat uit verschillende thema’s met meerdere vragen, een organisatie hoeft alleen nog maar een selectie te maken uit onze uitgebreide bibliotheek met gevalideerde vragensets.

Hoe werkt Everybody FRANK?

Makkelijk met een app! Wekelijks krijgen medewerkers via de app leuke, verrassende en soms wat lastige vragen over hun werkgeluk. Door het beantwoorden van de vragen geven medewerkers realtime feedback aan hun werkgever. De organisatie krijgt zo een haarscherp beeld zijn werkgeverschap. Zo kun je precies duiden wat de sterke punten zijn van de organisatie, bijvoorbeeld de collegialiteit of de goede arbeidsvoorwaarden. Maar daarnaast zie je welke punten voor verbetering vatbaar zijn volgens de medewerkers. Zo kan het zijn dat de ene functiegroep problemen heeft met de ervaren autonomie en de werkdruk, terwijl een andere functiegroep zich onvoldoende veilig voelt op het werk. Wanneer je aan de juiste thema’s werkt kan je snel het werkgeluk van je medewerker vergroten.

Het eens in de twee à drie jaar meten van werkgeluk geeft geen actueel beeld en biedt onvoldoende mogelijkheden om actief te sturen op het vergroten van het werkgeluk. 

Eigen regie

Wat Everybody FRANK uniek maakt is dat de medewerker zelf ook inzicht krijgt in zijn werkgeluk. In het dashboard van de app kan de medewerker zijn eigen scores resultaten bekijken. Zelfkennis is de eerste stap richting meer werkgeluk. Met inzicht in persoonlijkheid, komt inzicht in waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, wat maakt de mij gelukkig? Daarover kunnen medewerker en leidinggevende met elkaar in gesprek. De medewerker krijgt zo de regie van zijn eigen werkgeluk.

Diederick Doets, oprichter van Everybody FRANK verwoord heel helder: ‘Help de medewerker zelf eigenaar te worden van zijn werkgeluk.’

Benieuwd naar de thema’s van FRANK, neem dan contact op, we vertellen je er graag meer over. Onderstaand een paar voorbeelden van de vragen die FRANK stelt en waarom.

werkgeluk pijler werkbeleving

Pijler: Werkbeleving
Thema: Organisatietrots

Trotse medewerkers vinden hun organisatie oprecht leuk, raden hun werkgever aan bij vrienden en kennissen en hebben het gevoel dat zij bij hun organisatie passen. Dat is niet alleen belangrijk om talent te houden maar ook om het aan te trekken. Je kan de kracht van de interne organisatie één op één doorvertalen naar je employer branding. Daarnaast zijn trotste medewerkers bereid om zich extra in te zetten om bij te dragen aan het succes van de organisatie. In deze tijd is dat van onschatbare waarde. Het komt de productiviteit van elke organisatie ten goede..

 

 

 

 

 

werkgeluk pijler vitaliteitPijler: Vitaliteit
Thema: fysieke vitaliteit

Vitaliteit is niet zomaar een factor, uit onderzoek blijkt het de beste voorspeller van individuele en collectieve prestaties te zijn. Organisaties hebben veel baat bij vitale werknemers, energieke medewerkers presteren minstens 40% beter dan gemiddeld. Ook voor de medewerker zelf is het belangrijk om te werken aan zijn vitaliteit. Het gaat niet vanzelf, ons brein is van nature een beetje lui, maar volgens hoogleraar neuropsycholoog Erik Scherder als je eenmaal in beweging komt gaan je hersenen er steeds meer naar verlangen en komt het makkelijker vanzelf. Bewegen en gezonde voeding is namelijk niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de productiviteit, het geheugen en misschien wel het meest belangrijke: werkgeluk!

 

 

 

 

 

werkgeluk pijler drijfverenPijler: Drijfveren
Thema: Uitdaging en prestatie

Medewerkers hebben hun werkgeluk voor een groot deel ook zelf in de hand en dat begint altijd bij zelfinzicht. De essentie is dat medewerkers bewust zijn van wat hen drijft, en hiernaar gaan handelen. Door zelf het gesprek met de leidinggevende aan te gaan over wat er goed en minder goed gaat, nemen ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan. Dit verbetert niet alleen het werkgeluk en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, maar komt ook direct ten goede aan de creativiteit, innovatiekracht en prestaties van organisatie.

 

 

 

 

werkgeluk pijler competentiesPijler: Talenten en competenties
Thema: Overtuigingskracht

We hebben allemaal behoefte aan aandacht en waardering. Medewerkers zetten zich elke dag in en horen dus graag hoe zij het doen. De meeste medewerkers willen graag feedback, het liefst positief, maar (in tegenstelling tot wat veel leidinggevende denken) ook opbouwend. Ze willen graag leren en zich ontwikkelen en laten zich daarom ook heel goed aanspreken op hun verbeterpunten. Daarom heeft Everybody FRANK ook een feedback module waarin de medewerker eenvoudig feedback kan vragen aan collega’s. De medewerker reflecteert gedurende het jaar op zijn functioneren (competenties) en vraagt daarna automatisch feedback aan collega’s. De medewerker ziet alle ontvangen feedback direct terug in zijn app.

 

 

 

 

 

Uit onderzoek blijkt ook dat het verloop met gemiddeld 51% daalt door gelukkigere werknemers.
Kies daarom NU zelf ook voor een organisatie met gelukkige medewerkers en bel Everybody FRANK wij komen graag helpen.

Everybody FRANK
Everybody Happy

Geef een antwoord