Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Overeenkomsten en verschillen van (PMO) en een (MTO)

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen van een Preventief medisch onderzoek (PMO) en een Medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO)

Een gezonde en tevreden werknemer is van onschatbare waarde voor een organisatie. Werkgevers hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en een werkcultuur waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en zich kunnen ontwikkelen. Twee veelgebruikte methodes om dit te bereiken zijn het Preventief medisch onderzoek (PMO) en het Medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO). Hoewel beide onderzoeken zich richten op het welzijn van de werknemers, zijn er ook duidelijke verschillen tussen de twee. In dit artikel zullen we de overeenkomsten en verschillen van PMO's en MTO's onderzoeken en kijken welke voordelen elk onderzoek kan bieden voor werkgevers en hun werknemers.

 

Wat is een Preventief medisch onderzoek (PMO)?

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een gezondheidscheck die wordt uitgevoerd om de gezondheid van werknemers te monitoren en eventuele gezondheidsrisico's op de werkplek op te sporen. Het doel van het PMO is om eventuele gezondheidsproblemen in een vroeg stadium op te sporen en de werknemers te helpen gezond te blijven en hun werk veilig en effectief uit te voeren. Het PMO kan verschillende manieren uitgevoerd worden:

  • Traditioneel PMO: dit is een standaard PMO uitgevoerd door een bedrijfsarts of een andere medische professional waarbij de medewerker een vragenlijst invult en een aantal metingen en tests ondergaat, zoals bloeddrukmeting, cholesterolmeting en longfunctietest.
  • Online PMO: hierbij wordt het PMO geheel online uitgevoerd. De medewerker vult een vragenlijst in en krijgt online feedback en advies.

PMO's zijn belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers omdat ze kunnen helpen bij het verlagen van ziekteverzuim, het verbeteren van de productiviteit en het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving.

Wat is een Medewerkerstevredenheid Onderzoek (MTO)?

Een Medewerkerstevredenheid Onderzoek (MTO) is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om de tevredenheid van medewerkers binnen een organisatie te meten. Het doel van een MTO is om inzicht te krijgen in hoe medewerkers hun werk en de organisatie ervaren, en waar mogelijk verbeterpunten liggen. Door middel van vragenlijsten wordt onder andere gekeken naar aspecten zoals werkdruk, arbeidsomstandigheden, communicatie en leiderschap. Het belang van een MTO voor werkgevers ligt onder andere bij het creëren van betrokken en gelukkige medewerkers, het behouden van personeel en het verbeteren van de prestaties van de organisatie. Voor werknemers kan het MTO een manier zijn om hun mening te geven en bij te dragen aan verbeteringen binnen de organisatie.

Overeenkomsten PMO en MTO

Zowel het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) als het Medewerkerstevredenheid Onderzoek (MTO) hebben als doel om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers te verbeteren. Dit is niet alleen gunstig voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Werknemers die zich gezond en gelukkig voelen, zijn productiever en meer betrokken bij hun werk. Daarnaast kan het voorkomen van gezondheidsproblemen en verzuim ook kostenbesparend zijn voor werkgevers.

Een belangrijke overeenkomst tussen het PMO en het MTO is dat beide instrumenten kunnen worden gebruikt om psychosociale arbeidsbelasting te verminderen. Het PMO richt zich op het opsporen van gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt of verergerd door het werk, waaronder psychische aandoeningen zoals stress en burn-out. Het MTO kan inzicht geven in de werkdruk, werk-privébalans en sociale steun die werknemers ervaren, wat ook van invloed kan zijn op hun psychisch welzijn.

Bovendien geven zowel het PMO als het MTO inzicht in de gezondheids- en welzijnsbehoeften van werknemers. Het PMO biedt individuele gezondheidschecks en screenings, waardoor werkgevers inzicht krijgen in de gezondheidsrisico's en -behoeften van hun werknemers. Het MTO biedt inzicht in de algemene tevredenheid van werknemers met hun werk, arbeidsomstandigheden en werkomgeving, wat werkgevers kan helpen bij het identificeren van mogelijke verbeterpunten.

Verschillen PMO en MTO

Naast de overeenkomsten hebben PMO en MTO ook enkele verschillen. Het PMO richt zich voornamelijk op fysieke gezondheid en kan worden beschouwd als een medische keuring, terwijl het MTO zich richt op de percepties en meningen van werknemers over hun werk en werkomgeving. Het PMO is gericht op individuele werknemers, terwijl het MTO gericht is op de gehele organisatie. Daarnaast is een werkgever verplicht een PMO aan te bieden aan zijn medewerkers is het MTO niet wettelijk verplicht.

Samengevat hebben het PMO en het MTO als doel om de gezondheid en het welzijn van werknemers te verbeteren. Beide instrumenten kunnen worden gebruikt om psychosociale arbeidsbelasting te verminderen en geven inzicht in de gezondheids- en welzijnsbehoeften van werknemers. Het PMO richt zich voornamelijk op fysieke gezondheid en meer gericht op individuele werknemers, terwijl het MTO zich richt op de percepties en meningen van medewerkers over hun werk en werkomgeving en meer gericht op teams en gehele organisatie.

Welk onderzoek kan je het beste uitvoeren een MTO of een PMO?

Beide onderzoeken zijn belangrijk en het is niet zozeer een kwestie van voorkeur, maar eerder van noodzaak. Een PMO is bijvoorbeeld wettelijk verplicht voor bepaalde beroepsgroepen en kan helpen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Een MTO kan bijdragen aan het verbeteren van de werknemerservaring en het verlagen van het verloop van werknemers.

Aan te raden is om beide onderzoeken uit te voeren om de gezondheid en het welzijn van medewerkers op zowel fysiek als mentaal vlak te bevorderen en de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te meten en verbeteren.

Hoe kunnen werkgevers een combinatie maken tussen PMO en MTO?

Het combineren van PMO en MTO biedt verschillende voordelen voor werkgevers. Door beide onderzoeken te combineren krijgen werkgevers een completer beeld van de gezondheids- en welzijnsbehoeften van werknemers en kunnen ze gerichtere interventies ontwikkelen om deze behoeften aan te pakken. Bovendien kan een combinatie van PMO en MTO leiden tot kostenbesparingen omdat beide onderzoeken efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Er zijn verschillende manieren waarop werkgevers PMO en MTO kunnen combineren. Een mogelijke manier is om beide onderzoeken tegelijkertijd uit te voeren en te integreren in een breder duurzame inzetbaarheid programma. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een externe leverancier in te schakelen die beide onderzoeken kan uitvoeren en de resultaten kan analyseren. Kijk hier hoe Everybody Frank dat doet.

In het algemeen biedt het combineren van PMO en MTO werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers op een meer holistische manier te benaderen, waarbij zowel de fysieke als de mentale gezondheid en het welzijn van werknemers in acht worden genomen. Door beide onderzoeken te combineren, kunnen werkgevers hun werknemers beter ondersteunen en hun gezondheid en welzijn op de lange termijn verbeteren.

Eén HR analytics platform voor alle medewerkersonderzoeken

Everybody Frank is een platform voor het beheren van Werk-Welzijn. Ons platform biedt de mogelijkheid om tot data gedreven HR-beleid te komen. Dat klinkt misschien onpersoonlijk maar onze app heeft in 2023 al meer dan 25.000 blije medewerkers opgeleverd. Logisch dus dat steeds meer organisaties voor Everybody Frank kiezen.

Onderzoek de werkbeleving

De basis van het Frank medewerkersonderzoek

Gebaseerd op het job Demands-Resources model

Continu onderzoek geeft extra analyse mogelijkheden

Keuze uit meer dan 20 werkbelevingsfactoren

Onderzoek de vitaliteit

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Online VitaliteitsScan

Individuele gezondheidscontrole op locatie

Toegang tot interventieplatform vitaliteit

Onderzoek het functioneren

Uitbreiding op het medewerkersonderzoek

Laagdrempelig 360 graden feedback vragen

Keuze uit meer dan 25 competenties (enterprise)

Input voor functioneringsgesprek

Zorg en zekerheid MTO klant Everybody Frank
Incluzio MTO klant Everybody Frank
Boer en Croon klant medewerkerstevredenheidsonderzoek Everybody Frank
Intratuin klant medewerkersonderzoek Everybody Frank
Ministerie van Buitenlandse zaken klant everybody Frank
Gom Schoonmaken klant medewerkerstevredenheidsonderzoek everybody Frank

De cijfers van Everybody Frank

Klanten
Gebruikers
%
actieve wekelijkse gebruikers
/10
rapportcijfer van gebruikers