Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99  

Werken bij Frank

Waarom aandacht voor werkgeluk?

We besteden een groot deel van ons leven aan werk. Het vormt een gedeelte van onze identiteit. Werk heeft daardoor ook impact op hoe we ons voelen. Als je werk doet wat je leuk vindt, op een manier die bij je past, dan geeft dat energie. Energie om je werk goed te kunnen doen, maar ook energie om leuke dingen naast je werk te doen.

Wist je dat medewerkers die gelukkig zijn gemiddeld 31% meer productief zijn? Werk kan echter ook een grote bron van stress zijn. Steeds meer mensen kampen met overspannenheid en burn-out. Het is daarom niet voor niets de grootste reden van verzuim geworden in de afgelopen jaren, maar liefst 34%! Wanneer de werkomgeving niet gezond is of het werk niet bij iemand past kost het energie.

Vaak zit de oplossing in een kleine verandering. Wanneer je weet in welke hoek je hiervoor kunt zoeken wordt het makkelijker actie te ondernemen en het werkgeluk te vergroten.

Ben jij al doordrongen van het belang van werkgeluk voor jouw medewerkers? Of zoek je nog iets meer inspiratie? Kijk dan gerust eens naar het volgende filmpje van Simon Sinek, hij doet namelijk veel onderzoek hiernaar.

Wat is werkgeluk?

Werkgeluk is simpel gezegd het plezier dat je ervaart tijdens het werk en de energie welke je hiervan krijgt. De bron van werkgeluk verschilt van persoon tot persoon. Voor de een ligt er meer nadruk op het sociale aspect, terwijl voor de ander doorgroeimogelijkheden en waardering een grotere rol spelen. Werkgeluk is persoonlijk en voor iedereen anders. Maar er  zijn ook overeenkomsten: van werkgeluk krijgt iedereen namelijk energie. Die positieve energie levert een bijdrage aan de prestaties van de organisatie en het welbevinden van de medewerkers. Dat is nog eens een mooie arbeidsvoorwaarde om mee naar huis te nemen!

Maar wat maakt een medewerker gelukkig? Uiteraard zijn er verschillende factoren te benoemen die het werkgeluk kunnen vergroten. De mate van werkdruk blijkt bijvoorbeeld van grote invloed op het werkgeluk. Deze mag niet te hoog of te laag zijn. Maar ook de mate waarin medewerkers autonomie ervaren is een belangrijke factor voor geluk. Medewerkers streven verder naar goede relaties met andere mensen op het werk, ze willen vaak verschil kunnen maken met het werk wat ze doen en persoonlijk kunnen groeien. Werkgeluk bestaat dus uit verschillende factoren. Het vergroten van werkgeluk kun je doen door je te verdiepen in deze factoren en ermee aan de slag te gaan. Het management dashboard van Everybody Frank geeft je inzicht in welke factoren voor jullie van belang zijn. Aan welke knoppen kan jij draaien om het werkgeluk te vergroten?

Hoe creëren we een omgeving waarin onze mensen optimaal kunnen werken?

De factoren die in beeld worden gebracht in het management dashboard van Everybody Frank zijn natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hier ligt een theoretisch kader aan ten grondslag. Een van de modellen die hiervoor is gebruikt is de Self Determination theory van Ryan, Deci & Pink. Uit hun onderzoek blijkt dat medewerkers in essentie 4 basisbehoeften hebben en dat het vervullen van deze behoeften bijdraagt aan het gevoel van (werk)geluk.

De 4 basisbehoeften

  • Competentie: Het gevoel van vertrouwen in eigen kunnen.
  • Verbondenheid: Verbonden voelen met anderen mensen.
  • Autonomie: Eigen inbreng hebben in de werkzaamheden.
  • Betekenis: Onderdeel zijn van een groter geheel.

Met behulp van het Job Demand Recources model heeft Everybody Frank hier vervolgens factoren aan gekoppeld om inzicht te geven in welke mate aan deze behoeftes worden voldaan. Laten we deze behoeftes en factoren eens wat nader bekijken.

Competentie

Bij competentie gaat het er niet om of een medewerker zijn/haar werk daadwerkelijk goed of niet goed doet. Het gaat om het vertrouwen dat de medewerker heeft in zijn/haar eigen kunnen.  Organisatie kunnen dit ondersteunen door een open feedbackcultuur te creëren, waarin mensen kritisch zijn, maar ook om hulp durven vragen en fouten mogen maken. Dat leidt tot vertrouwen in het eigen kunnen, daarmee betere prestaties en een groter gevoel van werkgeluk.

In het dashboard van Frank zijn de volgende werkgelukfactoren gekoppeld aan deze basisbehoefte: vakbekwaamheid, persoonlijke ontwikkeling en bevlogenheid.

Verbondenheid

De mens is een sociaal dier en is gericht op het functioneren binnen groepen. De meesten van ons brengen tijdens de werkweek meer tijd met collega’s door, dan met partner of familie. Het is dus fijn om samen te werken met collega’s waar je gelukkig van wordt. 55% van de medewerkers zegt dat hun vriendschappen op het werk de reden is om bij hun werkgever te blijven. Organisaties kunnen de behoefte aan verbondenheid vervullen door een werkomgeving te creëren waarin vriendschapsbanden worden aangemoedigd, daarnaast speelt ook de leidinggevende een belangrijker rol om meer verbondenheid te voelen met de organisatie.

In het dashboard van Frank zijn de volgende werkgelukfactoren gekoppeld aan deze basisbehoefte: leidinggevende, samenwerken en verbondenheid.

Autonomie

Uit onderzoeken blijkt dat 43% van werkend Nederland een gebrek aan autonomie ervaart. Dit, in combinatie met hoge taakeisen, is een grote bron van werkstress. Autonomie gaat over het verlangen om te handelen vanuit eigen je wilskracht en eigenaarschap te ervaren bij het uitvoeren van je werkzaamheden. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Organisaties kunnen de behoefte aan autonomie vervullen door medewerkers te laten meedenken en meebepalen. Dit geeft de medewerker het gevoel dat zijn/haar stem gehoord wordt en dat verhoogt de betrokkenheid en het werkgeluk.

In het dashboard van Frank zijn de volgende werkgelukfactoren gekoppeld aan deze basisbehoefte: organisatiebeleid, autonomie en stem.

Betekenis

Wat is onze toegevoegde waarde en hoe dragen onze medewerkers hier aan bij? Dat moeten organisaties zich regelmatig afvragen. Medewerkers kunnen gedemotiveerd raken als ze het "grotere plaatje" niet zien of er niet aan mee kunnen doen. Maar medewerkers die denken dat ze werken aan iets groters en belangrijkers dan zijzelf, werken vaak het hardst, zijn productief en betrokken. Denk maar aan organisaties als Unicef of Greenpeace, zij betalen nooit de hoogste salarissen, maar zijn een enorm gewilde werkgever.

In het dashboard van Frank zijn de volgende werkgelukfactoren gekoppeld aan deze basisbehoefte: organisatiedoel, organisatietrots en betekenisvol werk.

Inzicht in de werkbeleving van jouw medewerkers

In het management dashboard van Frank vind je eenvoudig terug hoe jouw team scoort op deze factoren. Dit geeft een mooie indicatie welke factoren aandacht verdienen om het werkgeluk te kunnen vergroten. Een indicatie? Het is toch een medewerkerstevredenheidsonderzoek? Dat klopt, maar vergeet ook niet om in gesprek te gaan met de medewerkers over de resultaten. Werkgeluk is een beleving, een gevoel, wat niet altijd in een cijfer is samen te vatten, maar wel een mooie aanleiding vormt voor het goede gesprek hierover. Samen met medewerkers in gesprek over dit onderwerp zorgt voor meer betrokkenheid en autonomie. Want dan kan iedereen ook meedenken over gewenste oplossingen. “Hé, maar wacht eens even, is autonomie niet een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk?”

Everybody Frank, Everybody Happy.

Everybody Frank in actie zien?

Vraag nu een vrijblijvende demo aan!

Over de auteur

Met een passie voor het bevorderen van werk-welzijn heeft Maartje een achtergrond in arbeidspsychologie en heeft zij zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve methoden om werkgeluk te meten en te verbeteren. Met jarenlange ervaring heeft Maartje talloze organisaties geholpen om een gezonde en bloeiende werkomgeving te creëren.